Vaatteiden ja tekstiilien merkintä Suomessa

Säädökset edellyttävät, että tekstiileissä ja vaatteissa on ilmoitettava tietyt asiat kuluttajaturvallisuuden vuoksi ja omaisuudelle aiheutuvan vaaran ehkäisemiseksi. Merkintöjen oikeellisuudesta vastaa tuotteen valmistaja/maahantuoja.

Tekstiileissä ja vaatteissa seuraavat merkinnät ovat pakollisia:

 • Kauppatavan mukainen nimi ja sisällyksen määrä on ilmoitettava myyntipäällyksessä, ellei se ilmene päällystä avaamatta.
 • Tuotteen valmistajan, valmistuttajan tai maahantuojan nimi on pakollinen tieto tuotteessa ja myyntipäällyksessä, ellei se ilmene päällystä avaamatta. Pelkkä tuotemerkki ei aina riitä korvaamaan tätä tietoa.
 • Kuitusisältö tulee ilmoittaa asetuksen (EU) N:o 1007/2011 mukaisesti siinä mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta. Kuitusisältö on ilmoitettava virallisilla kuitunimillä suomeksi ja ruotsiksi. Lyhenteiden käyttö ei ole sallittua kuluttajalle tulevassa informaatiossa. Kauppanimiä saa käyttää vain virallisten kuitunimien lisänä.
 • Hoito-ohjeet on ilmoitettava joko symbolein tai sanallisesti suomeksi ja ruotsiksi. Symbolien (paitsi mattosymbolien) käyttö on luvanvaraista. Suomessa luvan myöntää Kiwa Inspecta Finland. Tuotteen tulee kestää hoito-ohjeen mukaiset käsittelyt kokonaisuudessaan. Ohjeessa on ilmoitettava, jos jokin osa on irrotettava ennen hoitokäsittelyä.

Suojavaatteiden merkinnöistä on omat tarkemmat säädökset.

Hoito-ohjestandardeja

 • SFS-EN ISO 3758 Tekstiilit. Hoito-ohjemerkintäjärjestelmä
 • SFS 5236:2003 Tekstiilien hoito-ohjemerkintä. Sanalliset ohjeet (de en fi fr sv) uusittavana v. 2015
 • SFS 5773:2007 Tekstiilimatot. Mattojen pesu- ja kuivausohjelmat sekä hoito-ohjemerkintä

Standardeja kuitusisällöstä

 • SFS-EN ISO 2076:2014 Tekstiilit. Tekokuidut. Sanasto
 • SFS 2942:1987 Tekstiilit. Luonnonkuidut. Nimikkeistö
 • ISO 6938:2012 Textiles. Natural fibres. Generic names and definitions
 • SFS 4876:1987 Tekstiilit. Kuitusisällön ilmoittaminen

Lisää tietoa vaatteiden ja tekstiilien merkinnöistä