Muut merkinnät

Valmistusmaa

Kulutustavaroiden alkuperämerkintä ei ole pakollinen. Halutessaan sen kuitenkin voi lisätä. Tavara on sen maan alkuperää, jossa se on kokonaan tuotettu. Jos tavara on tuotettu tai valmistettu kahdessa tai useammassa eri maassa, on alkuperämaa se, jossa tavaralle on tähän tarkoitukseen varustetussa yrityksessä suoritettu viimeinen merkittävä ja taloudellisesti perusteltu valmistus tai käsittely, joka on johtanut uuden tuotteen valmistumiseen.

Kokomerkintä

Kokomerkintä on tarpeellinen tieto, joka on oltava vaatteissa. Se ilmoitetaan yleensä numeroilla, kirjaimilla tai lasten vaatteissa pituusmittana senttimetreissä. Euroopan tasolla on meneillään standardisointityö yhtenäisen eurooppalaisen kokomerkinnän aikaansaamiseksi. Suomalaista teollisuutta varten on laadittu N-2001-mittataulukko naisten vaatteita sekä PASSELI-mittataulukot miesten ja lasten vaatteita varten.

Euroopan tasolla on saatavilla kokomerkintästandardisarja, jonka yritykset voivat halutessaan ottaa käyttöönsä. Standardisarjassa määritellään yhtenäinen terminologia, mittausmenetelmät vartalonmittojen määrittämiseksi sekä esimerkkejä mittataulukoista.

  • SFS-EN 13402-1:2001 Vaatetuksen kokomerkintä – Osa 1: Termit, määritelmät ja vartalon mittausmenetelmät
  • SFS-EN 13402-2:2002 Vaatetuksen kokomerkintä – Osa 2: Ensisijaiset ja toissijaiset mitat
  • SFS-EN 13402-3:2017 Vaatetuksen kokomerkintä – Osa 3: Mitat ja mittavälit

Yritykset voivat ostaa standardeja käyttöönsä SFS-verkkokaupasta.

Käyttö- ja säilytysohje

Kulutustavaroista tulee tarvittaessa antaa myös käyttö- ja säilytysohje, sekä tieto tavaran käyttämisestä ja hävittämisestä mahdollisesti aiheutuvasta vaarasta.

Jäljitettävyys

Tuotteeseen olisi hyvä merkitä valmistuserätunnus tai muu tuotteen yksilöivä merkintätapa tuotteen jäljittämiseksi. Tästä on hyötyä mahdollisissa takaisinvetotilanteissa, jos tuotteessa havaitaan esimerkiksi vakava vaara tai riski.