Muut merkinnät

Valmistusmaa

Kulutustavaroiden alkuperämerkintä ei ole pakollinen. Halutessaan sen kuitenkin voi lisätä. Tavara on sen maan alkuperää, jossa se on kokonaan tuotettu. Jos tavara on tuotettu tai valmistettu kahdessa tai useammassa eri maassa, on alkuperämaa se, jossa tavaralle on tähän tarkoitukseen varustetussa yrityksessä suoritettu viimeinen merkittävä ja taloudellisesti perusteltu valmistus tai käsittely, joka on johtanut uuden tuotteen valmistumiseen.

Kokomerkintä

Kokomerkintä on tarpeellinen tieto, joka on oltava vaatteissa. Se ilmoitetaan yleensä numeroilla, kirjaimilla tai lasten vaatteissa pituusmittana senttimetreissä. Euroopan tasolla on meneillään standardisointityö yhtenäisen eurooppalaisen kokomerkinnän aikaansaamiseksi. Suomalaista teollisuutta varten on laadittu N-2001-mittataulukko naisten vaatteita sekä PASSELI-mittataulukot miesten ja lasten vaatteita varten.

Lisätietoja kokomerkinnöistä on tietolähteissä olevista mittataulukoista.

Käyttö- ja säilytysohje

Kulutustavaroista tulee tarvittaessa antaa myös käyttö- ja säilytysohje, sekä tieto tavaran käyttämisestä ja hävittämisestä mahdollisesti aiheutuvasta vaarasta.

Jäljitettävyys

Tuotteeseen olisi hyvä merkitä valmistuserätunnus tai muu tuotteen yksilöivä merkintätapa tuotteen jäljittämiseksi. Tästä on hyötyä mahdollisissa takaisinvetotilanteissa, jos tuotteessa havaitaan esimerkiksi vakava vaara tai riski.

  • SFS-EN 13402-1:2001 Vaatetuksen kokomerkintä – Osa 1: Termit, määritelmät ja vartalon mittausmenetelmät
  • SFS-EN 13402-2:2002 Vaatetuksen kokomerkintä – Osa 2: Ensisijaiset ja toissijaiset mitat
  • SFS-EN 13402-3:2014 Vaatetuksen kokomerkintä – Osa 3: Mitat ja mittavälit
  • Uusittavana prEN 13402-4 Size designation of clothes – Part 4: Coding system, luonnos, standardi tekeillä