Suojavaatteiden merkinnät

Henkilönsuojaindirektiivin 89/686/ETY alueeseen kuuluviin suojavaatteisiin pätevät omat erityisvaatimuksensa merkinnöistä. Suomessa direktiivi on saatettu voimaan valtionneuvoston päätöksellä. Tällaisia suojavaatteita ovat ne, jotka on suunniteltu suojaamaan käyttäjäänsä yhdeltä tai useammalta terveyttä tai turvallisuutta uhkaavalta vaaratekijältä.

CE-merkki

CE-merkki on oltava suojavaatteissa osoittamassa, että se on valmistettu direktiivin mukaisesti. Tämän todistamista varten on valmistajan laadittava viranomaisille tarkoitettu vaatimustenmukaisuusvakuutus. Ilmoitetun laitoksen tunnus on oltava lisäksi vakavilta vaaroilta suojaavissa luokan III suojaimissa. Sekä luokan II että luokan III suojaimet on tyyppihyväksytettävä ilmoitetussa laitoksessa, joka Suomessa on Työterveyslaitos, Työympäristön kehittäminen, Suojautuminen ja tuoteturvallisuus.

Muita merkintöjä, joita edellytetään suojainstandardeissa

  • valmistajan nimi
  • suojaintyyppi, suojausluokka ja koko, jos suojaimia on eri kokoisia
  • standardin numero (jos suojain on valmistettu yhdenmukaistetun standardin mukaan)
  • kuvatunnus tai numero- tai kirjainkoodi, joka osoittaa torjuttavan vaaran tai suojausominaisuuden varastointiajan päättymisen

Käyttöohjeet on oltava suojainten mukana suomen- ja ruotsinkielellä.
Valvova viranomainen Suomessa on Sosiaali- ja terveysministeriö/Työsuojeluosasto, kuluttajatuotteissa TUKES.