Vastuullisuus

Vastuullisuus on osa tämän päivän liiketoimintaa, hyvää johtamista ja riskienhallintaa. Valmis tekstiilituote syntyy monen toimijan yhteistyönä. Siten tekstiilialan vastuullisuuskin on jaettua vastuuta, jossa jokaisella toimijalla on oma, tärkeä roolinsa. Suomen Tekstiili & Muoti ry tukee jäseniään niiden vastuullisuustyössä koulutuksen ja neuvonnan keinoin.

Tekstiili- ja muotialan tuotantoketjut ovat tyypillisesti pitkiä ja globaaleja. Joillakin yrityksillä on edelleen myös tuotannollista toimintaa Suomessa, mutta  alan rakennemuutoksen myötä liiketoiminta painottuu nyt ketjun ääripäihin: tuotekehitykseen, suunnitteluun, hankintaan  sekä myynnin ja markkinoinnin johtamiseen.

Vastuullisuutta tarkastellaan usein johtamisen, tuotesuunnittelun ja tuotteiden uusiokäytön näkökulmista. Johtaminen luo viitekehyksen vastuullisen toiminnan systemaattiselle kehittämiselle. Tuotteen suunnittelussa puolestaan otetaan kantaa moniin keskeisiin kestävyyskysymyksiin: materiaalivalintoihin, valmiin tuotteen pesu- ja hoitotapoihin, kaavoitukseen ja sitä kautta tekstiilijätteen syntymiseen sekä tuotteen kierrätettävyyteen. Uusiokäyttö jatkaa tuotteen elinkaarta ja avaa mahdollisuuksia kiinnostaville innovaatioille.

Toimialasta ja tuotevalikoimasta riippumatta vastuullisuuteen liittyy vaatimus läpinäkyvyydestä. Se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että yritysten odotetaan tietävän valmistamiensa ja markkinoimiensa tuotteiden tuotantoketjun raaka-aineiden hankintavaiheeseen asti ja kertovan siitä kuluttajille ja muille sidosryhmille oma-aloitteisesti. Brändiyritysten tärkeimpiä vastuullisuuspäätöksiä onkin se, millaisten kumppaneiden kanssa se tekee yhteistyötä.

Vastuullisuus liiketoimintaa ohjaavana tekijänä on tullut jäädäkseen. Kyse ei enää ole niinkään kilpailuedusta, vaan kilpailukyvystä: siitä, että yrityksen edellytetään toimivan vastuullisesti.

Aiheeseen liittyvät uutiset