Hiilineutraali tekstiiliala -tiekartta

Tekstiilialan yritykset etsivät aktiivisesti uusia ratkaisuja ilmastopäästöjen vähentämiseen. Suomen Tekstiili & Muoti ry:n Hiilineutraali tekstiiliala -tiekartassa on kartoitettu keinoja, joilla suomalainen tekstiiliala muuttuu hiilineutraaliksi ja vähentää ratkaisuillaan päästöjä globaalisti.

Tiekartassa selvitettiin ensimmäistä kertaa tekstiili- ja muotialan hiilijalanjälki Suomessa. Tekstiilialan laskennallinen hiilijalanjälki Suomessa on maltillinen, 59 300 hiilidioksidiekvivalenttitonnia (tCO2e). Mikäli yhteiskunta auttaa muutoksissa, on alan mahdollista tavoitella hiilineutraalisuutta jo vuonna 2035.

Alan hiilijalanjäljen lisäksi tiekartassa on selvitetty keinoja päästöjen tehokkaaseen vähentämiseen sekä laajemmin uusia toimintamalleja, joilla alan päästöjä voidaan vähentää.

Tiekartassa päästöjen kehittymistä on arvioitu kahden eri skenaarion kautta. Ns. perusuralla päästöjen odotetaan laskevan 41 % vuoteen 2035 mennessä. Perusuralla tekstiilialan kasvihuonekaasupäästöt vähenevän ilman alan merkittäviä omia toimenpiteitä. Tämä perustuu siihen, että Suomen energiantuotannon oletetaan muuttuvan jatkuvasti vähäpäästöisemmiksi.

Suomalaisella tekstiilialalla on lisäksi mahdollisuus tehdä myös useita omia toimenpiteitä päästöjensä vähentämiseksi. Alan omien toimien näkökulmasta merkittäväksi tunnistettiin teollisessa tuotannossa ja tekstiilihuollossa käytettävän maakaasun korvaaminen biokaasulla, jolla alan päästöt tippuisivat peräti 44 % vuoden 2018 lähtötasosta.

Kuva: Tekstiilialan hiilijalanjäljen vähentäminen Suomessa

Muutokseen tarvitaan yrityksiä, kuluttajia ja päättäjiä

Tekstiilialan hiilineutraalisuuden saavuttaminen vaatii muutoksia nykyisiin toimintamalleihin niin alan yrityksissä kuin yksittäisten kuluttajien osalta.

Tekstiilialan hiilineutraalisuutta voidaan edistää esimerkiksi hiilineutraalien ratkaisujen kysynnän tukemisella, tiedon ja osaamisen tuottamisella, vapaaehtoisilla sopimuksilla ja taloudellisella tuella muutoksen toteuttamiseen. Lue lisää tiekartassa selvitetyistä keinoista Fablehti.fi:stä.

Yritykset aktiivisesti mukana

Hiilineutraali tekstiiliala -tiekarttatyö on osa hallituksen, ministeriöiden ja toimialaliittojen välistä yhteistyötä Suomen hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamiseksi vuonna 2035. Tiekartta toteutettiin aikavälillä joulukuu 2019 – kesäkuu 2020, ja se laadittiin tiiviissä yhteistyössä alan yritysten ja sidosryhmien kanssa.

Suomen Tekstiili & Muoti ry:n suunnitelmissa on jatkaa tiekarttatyötä, ja ulottaa tarkastelu seuraavaksi suomalaisyritysten toiminnan ja tuotteiden ilmastovaikutuksiin koko globaaleissa arvoketjuissa.

Lataa tiekartta tästä: STJM Hiilineutraali tekstiiliala tiekartta

Aiheeseen liittyvät uutiset