Hiilineutraali tekstiiliala -tiekartta

Suomen Tekstiili & Muoti valmistelee alkuvuoden 2020 aikana tiekarttaa, jossa hahmotellaan polkuja kohti hiilineutraalia tekstiilialaa. Tiekartta on osa hallituksen, ministeriöiden ja toimialaliittojen välistä yhteistyötä Suomen hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamiseksi vuonna 2035.

Tiekartan ensimmäisen vaiheen selvitystyössä tarkastellaan ilmastovaikutuksia, joita Suomessa toimivilla tekstiilialan toimijoilla on. Lisäksi työssä selvitetään keinoja päästöjen tehokkaaseen vähentämiseen sekä arvioidaan siirtymän vaikutuksia eri näkökulmista.

Hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamista arvioidaan tiekartassa kahden eri skenaarion kautta: perusura, joka kuvaa tilannetta, jossa nykyinen kehitys jatkuu ennallaan. Toisessa skenaariossa arvioidaan nopeutettua hiilineutraaliuskehitystä.

Tiekartassa tekstiili- ja muotiala on pilkottu seitsemään sisäiseen toimialaan, joita tarkastellaan kokonaisuutena sekä jokaista erikseen eri skenaarioissa.

Tiekarttatyön tarkastelussa tekstiiliala on jaettu seitsemään eri osaan. Kuva: Gaia Consulting Oy

Tiekartan ensimmäinen vaihe valmistuu kesäkuuhun 2020 mennessä. Selvitys luovutetaan silloin myös työ- ja elinkeinoministeriölle, ja se tarjoaa päätöksenteon tueksi arvioita toimialan odotettavasta kehityksestä.

Tavoitteena on jatkaa työtä myös sen jälkeen, ja ulottaa tarkastelu suomalaisyritysten toiminnan ja tuotteiden ilmastovaikutuksista koko globaaleihin arvoketjuihin.

Hiilineutraali tekstiiliala -selvityksen yhteistyössä Suomen Tekstiili & Muoti ry:n kanssa Gaia Consulting Oy.

Tutustu selvitystyöhön tarkemmin Hiilineutraali tekstiiliala -esityksestä (11.12.2019, pdf)

Yritysten ja sidosryhmien osallistuminen tiekarttatyöhön

Selvitystyö käynnistyy toimialan nykytilaa kartoittavalla kyselyllä, joka lähetetään alan yrityksille tammikuun 2020 aikana. Lisäksi yrityksillä ja sidosryhmillä on mahdollisuus osallistua työhön kevään 2020 aikana järjestettävissä työpajoissa.

Tiekarttatyötä ohjaamaan on perustettu yritysedustajista koostuva taustaryhmä, joka auttaa selvitystä huomioimaan yritysten näkemyksiä tulevaisuuden toimenpiteiden ja vaikutusten arvioinnissa. Taustaryhmä on koottu edustamaan mahdollisimman laajasti tekstiili- ja muotialan erityyppisiä toimijoita Suomessa.

Taustaryhmän jäsenet

Ahlström Munksjö Oyj
Fiblon Oy
Finlayson Oy
Halti Oy
Image Wear Oy
Joutsen Finland Oy
Lindström Oy
Marimekko Oyj
Mölnlycke Health Care Oy
Novita Oy
Pure Waste Oy
Reima Oy
SOL Pesulapalvelut Oy
Suominen Oyj
Valmet Oyj

Aiheeseen liittyvät uutiset