Kiertotalous

Kiertotaloudessa tuotteet ja niiden sisältämät materiaalit säilytetään mahdollisimman pitkään käytössä kierrättämisen, materiaalien uusiokäytön tai palveluiden avulla. Kiertotalouden edistäminen on yksi Suomen Tekstiili & Muoti ry:n strategisista painopistealueista.

Suomessa käytöstä poistetaan vuosittain noin 70 miljoonaa kiloa tekstiiliä. Valtaosa tästä on kuluttajilta syntyvää poistotekstiiliä. Poistotekstiilejä voidaan hyödyntää joko sellaisenaan, kierrättämällä uudestaan kuiduiksi tai uusien tuotteiden raaka-aineeksi muilla teollisuuden aloilla. Vain murto-osa poistotekstiileistä päätyy tällä hetkellä kierrätykseen, sillä noin 80 % Suomessa syntyvästä poistotekstiilistä hyödynnetään energiana.

Tekstiilien kiertotaloudessa on valtava globaali bisnespotentiaali. Ominaisuuksiensa puolesta tekstiilit soveltuvat useisiin eri käyttökohteisiin. Materiaaleja voidaan hyödyntää muiden tuotteiden valmistuksessa tai kuituja kierrättää uusien tekstiilituotteiden raaka-aineeksi joko mekaanisten tai kemiallisten menetelmien avulla. Jo nyt tekstiilit kiertävät esimerkiksi autojen komposiitteihin, erilaisiin eristeisiin ja öljynimeytysmattoihin.

Kiertotalous on kuitenkin paljon muutakin kuin kierrätystä. Sen toimintamalleihin kuuluvat muun muassa materiaalin tehokas hyödyntäminen tuotesuunnittelussa, tuotteen elinkaarta pidentävät palvelut sekä tuotteiden uudelleenkäyttöön ohjaaminen esimerkiksi second hand -kaupan avulla. Jätehierarkian mukaan ensisijainen tavoite tulisikin olla aina tuotteen säilyttäminen mahdollisimman pitkään alkuperäisessä käyttötarkoituksessa.

Kiertotaloudessa tuotteet ja niiden materiaalit säilytetään mahdollisimman pitkään käytössä uudelleenkäytön, kierrättämisen ja palveluiden avulla.

 

Tekstiili- ja muotiala elää parhaillaan murroksessa, ja eri puolilla etsitään uusia, kestävämpiä ratkaisuja. Alan edelläkävijät työskentelevät jo nyt uusien ratkaisujen parissa ja näkevät kiertotaloudessa runsaasti uudenlaisia mahdollisuuksia. Monet yritykset hyödyntävät kiertotalouden eri toimintamalleja myös rinnakkain.

Suomen Tekstiili & Muoti tukee jäseniään kiertotalouden toimintamallien kehittämisessä ja uusien kumppanuuksien löytämisessä. Liitto on myös julkaissut kaksi alan yritysten hyviä kiertotalouskäytäntöjä esittelevää julkaisua: Kiertotalouden kärjessä I (2017) ja Kiertotalouden kärjessä II (2018).

Kestävää kasvua tekstiilien kiertotaloudesta

Suomalaiset yritykset ovat jo pitkään panostaneet laatuun ja kestäviin materiaaleihin, mikä on yksi keskeisistä tekijöistä, jos tuotteiden elinkaarta halutaan pidentää. Meillä myös syntyy uusia, merkittäviä tekstiili-innovaatioita esimerkiksi uusiin tekstiilikuituihin ja tekstiilien kierrätysmenetelmiin. Tutkimus, tieto ja uudet innovaatiot ovat keskiössä, kun alan ympäristöhaasteita ratkotaan.

EU:n jätedirektiivin mukaan tekstiilien erilliskeräys tulee pakolliseksi järjestää EU-alueella vuoteen 2025 mennessä. Suomessa selvitetään mahdollisuutta käynnistää erilliskeräys jo ennen jätedirektiivissä asetettua määräaikaa. Pelkkä kerääminen ei kuitenkaan riitä, vaan poistotekstiilille tulee olla käytössä toimivat käsittelyprosessit ja kierrätysmateriaalille teollisen mittakaavan hyödyntäjiä.

Suomessa on erinomaista osaamista ja innovatiivista asennetta tekstiilien kiertotalouden haasteiden ratkaisemiseen. Suomen Tekstiili & Muoti on ehdottanut EU-tasolle tekstiilistrategiaa ja Suomeen tekstiilitiekarttaa. Tiekartta toimisi työkaluna tekstiilien ympäristövaikutusten vähentämiseen, kierrätyksen tehostamiseen ja uusien palveluihin perustuvien liiketoimintamallien edistämiseen.

Uusia ratkaisuja kehitetään jatkuvasti

Suomessa on tehty jo pitkään työtä tekstiilien kierrätysmenetelmien ja uusien kierrätyskuitujen kehittämiseksi. Useat alan yritykset ovat myös mukana yritysten, julkisen sektorin ja tutkimuslaitosten yhteisissä hankkeissa, joissa edistetään tekstiilien kiertotaloutta.

Vuodesta 2017 lähtien tekstiilien kierrätystä, lajittelua, jalostusta ja uusien liiketoimintamallien kehittämistä on edistetty Telaketju-yhteistyöverkoston avulla. Telaketju-hanketta koordinoi VTT ja lisäksi siinä ovat mukana Turun ja Lahden ammattikorkeakoulut. Suomen Tekstiili & Muoti osallistuu hankkeeseen rahoittamalla sitä yhdessä Business Finlandin sekä yli kahdenkymmenen muun yrityksen ja organisaation kanssa.

Aikaisemmin tekstiili- ja vaatetusalalla on toteutettu myös useita muita kiertotaloushankkeita, kuten Tekstiilien Kiertotalous (TEKI), Tekstiili 2.0 ja Kiertovillasta kasvuun.

 

Lue myös:

Kiertotalouden termit tutuiksi

Mihin kierrättää vanhat vaatteet ja kodintekstiilit?

Aiheeseen liittyvät uutiset