Kiertotalous

Kiertotalous tulee nopeasti lähelle kuluttajia tekstiileissä ja vaatteissa, ja alan toimintamallien kehittäminen on yksi Suomen Tekstiili & Muoti ry:n avainkehityshankkeista.

Kiertotalouden liiketoimintamallit jaetaan kolmeen kategoriaan: kierrättämiseen, palvelujen luomiseen ja materiaalien riittävyyteen.

Tekstiili- ja muotialalla raaka-aineiden ja materiaalien arvo on 20 prosenttia tuotteen arvosta. Suunnittelun, designin, markkinoinnin ja valmistuksen arvo on 80 prosenttia. Kiertotaloudessa sekä materiaali että arvo kiertävät.

Palveluilla pidennetään tekstiilien käyttöikää

Kiertotalouden liiketoimintamallit jaetaan kolmeen kategoriaan: kierrättämiseen, palvelujen luomiseen ja materiaalien riittävyyteen liittyviin malleihin. Tuotteisiin liittyvät palvelut ja niiden kehittäminen ovat keskeinen osa uusia liiketoimintamalleja.

Materiaalien tehokkaalla käytöllä ja uusilla materiaaleilla on merkitystä, mutta uusissa liiketoimintamalleissa korostuu palvelujen rooli tekstiilien käyttöajan pidentämisessä. Jo nyt jäsenyrityksemme tarjoavat tuotteilleen korjaus- ja huoltopalveluja.

Kierrättäminen on usein ensiaskel kiertotaloudessa, mutta myös sille alueelle on myös kehitetty uusia liiketoimintamalleja. Brändit perustavat omia tai tukevat muiden perustamia second-hand-myymälöitä, jotka huoltavat käytetyt vaatteet ja myyvät ne edelleen.

Myös jakamistalous yleistyy kovaa vauhtia. Juhla- ja lastenvaatteita voi jo nyt vuokrata, mutta mikään ei estä laajentamasta palvelua muihin vaatteisiin.

Uusia ratkaisuja kehitetään jatkuvasti

EU-tason jätepolitiikassa jätteen synnyn ehkäisy on aina ensimmäisellä sijalla, ja mahdollisimman suuri osa jätteistä on ohjattava hyötykäyttöön. Tavoitteena on minimoida tuotannossa syntyvän jätteen määrä ja kehittää jätteelle mielekkäitä hyötykäyttömuotoja. Teollisuudessa merkittävä osa syntyvistä jätteistä on raaka-ainehävikkiä, mutta myös pakkausjätettä syntyy paljon.

Tekstiili- ja muotialalla kiertotaloutta voidaan edistää etsimällä uusia ratkaisuja kuitujen valmistukselle: esimerkiksi sellusta voidaan tuottaa kuitua tekstiiliteollisuuden käyttöön. Neitseellisten materiaalien käyttöä voidaan puolestaan vähentää käyttämällä vanhoja materiaaleja uudelleen esimerkiksi valmistamalla uutta materiaalia tekstiilijätteistä aiempaa tehokkaammin.

  • Suomessa tehdään tällä alueella merkittävää tutkimusta. VTT ja Ethica koordinoivat 2015-2016 TEKI-hanketta, jossa kokeiltiin poistopuuvillavaatteiden kuiduttamisesta uudeksi sellukuiduksi.
  • Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston ja VTT:n tutkijoiden puuvillan kierrätyksen mullistava menetelmä voitti H&M Conscious -säätiön Global Change Award –kilpailun vuonna 2016.
  • Tekstiili-, muoti- ja vaatealalla kiertotaloutta voidaan edistää etsimällä uusia ratkaisuja kuitujen valmistukselle, esimerkiksi tuottamalla sellusta kuitua tekstiiliteollisuuden käyttöön. Esimerkiksi Metsä Group on ollut mukana kehittämässä havusellusta valmistettuja tekstiilikuituja.
  • Parhaillaan tekstiilien kiertotaloutta edistetään Telaketju-hankkeella. Hankkeessa kehitetään poistotekstiilin keräystä, lajittelua, jatkojalostusta ja kiertotalouteen perustuvia liiketoimintamalleja.

Myös tekstiilien tuotantovaiheessa syntyvä hukka, kuten leikkuujäte, kannattaa hyödyntää materiaalina joko omassa tuotannossa tai tarjota sitä muiden käyttöön. Tuotantojätteen hyödyntäminen on yleensä kuluttajilta syntyvän tekstiilijätteen hyödyntämistä helpompaa siksi, että sitä tulee suuria määriä ja sen koostumus on tunnistettavissa. Tuotantojäte ei sisällä hyödyntämistä haittaavia vetoketjuja, nappeja tai muita lisäosia.

Kuluttajilta syntyvälle tekstiilijätteelle etsitään uusia hyödyntämiskeinoja. Esimerkiksi kemiallista kierrätystä kehitetään kovaa vauhtia. Siinä tekstiilien sisältämät kuidut erotetaan toisistaan kemiallisin menetelmin aiemmin laajasti käytetyn, repimiseen perustuvan mekaanisen käsittelyn sijaan.

Kiertotalouden termit

Suljettu kierto
Suljetun kierron liiketoimintamallit sisältävät tuotteita ja liiketoimintaprosesseja, jotka on luotu mahdollistamaan materiaalin laadun ja arvon kerääminen käytön päättyessä. Tällöin resursseja kierrätetään ”loputtomasti” järjestelmässä.

Uudelleenkäyttö
Uudelleenkäyttö on esimerkki kierrätyksen liiketoimintamalleista. Uusiokäyttömallissa yrityksellä on takaisinottopalvelu, jossa yritys ottaa vastaan omia tuotteitaan ja myy ne edelleen käytettyinä vaatteina, joko itse tai kumppanin avustuksella.

Kierrätys
Kierrätyksessä käytetty tuote jaetaan raaka-aineisiin, jotka käytetään uuden tuotteen luomiseen. Kierrätyksen liiketoimintamallit perustuvat periaatteeseen, jonka mukaan arvoa luodaan ”jätteestä”.

Korjaaminen ja takuu
Korjaaminen ja takuu ovat esimerkkejä tuotesuuntautuneista tuotepalvelujärjestelmistä, joissa liiketoimintamallit ovat pääasiassa kohdistettu, tuotteen myymiseen, mutta niiden oheen on lisätty muutamia palveluja.

Vuokraus ja leasing
Vuokraus ja leasing –konseptit ovat esimerkkejä käyttösuuntautuneista tuote-palvelu-järjestelmistä. Tässä mallissa yritys säilyttää tuotteen omistajuuden, liisaa tai vuokraa sen kuluttajalle ja on vastuussa sen ylläpidosta tuotteen palautuessa.

Kysynnänhallinta
Kysynnänhallinnassa käytetään järjestelmää, ohjelmisto tai muu viestintäkanava, jolla ennustetaan ja suunnitellaan tiettyjen tuotteiden kysyntää. Jotta malli toimii, se vaatii viestintää kohdemarkkinan/ryhmän kanssa.

Yhteiskehittely
Teollinen yhteiskehittely luominen tunnetaan myös massaräätälöntinä. Ydinajatus siinä on se, kuluttajien moninaiset tarpeet luovat mahdollisuuden arvonlisäykseen liiketoiminnassa. Tämän vastakohtana on tarpeisiin vastaaminen perinteisen massatuotannon keinoin: yksi malli sopii kaikille.

Aiheeseen liittyvät uutiset