Sosiaalinen vastuu

Tekstiili- ja muotialan valmistusketjut ovat tyypillisesti moniulotteisia ja globaalisti pirstaloituneita. Pitkissä toimitusketjuissa on monta toimijaa, joten vastuullisten toimintatapojen toteutuminen vaatii hyvää yhteistyötä läpi koko toimitusketjun.

Tekstiili- ja muotialalla raaka-aineen viljely ja tuotanto, langan ja kankaan valmistus ja vaatteen ompelu tapahtuvat usein eri paikoissa. Brändien odotetaan usein tuntevan valmistamiensa tuotteiden tuotantoketjun ja olosuhteet aina raaka-aineiden alkulähteille saakka.

Suomalaisille tekstiili- ja muotialan yrityksille vastuullisuus on tärkeää ja yritykset työskentelevät vapaaehtoisesti vastuullisten toimintatapojen edistämiseksi. Pitkäaikaiset kumppanuudet edesauttavat toimitusketjun toimijoiden keskinäistä tiedonvaihtoa ja ketjun läpinäkyvyyttä.

Yritysten käytettävissä on myös useita vastuullista hankintaa edistäviä työkaluja. Tällaisia ovat muun muassa hankinta- ja yhteistyösopimuksiin liitettävät toimintaperiaatteet ja kriteerit sekä monitoroinnit ja auditoinnit, joilla tarkastellaan sopimuskumppanin tapaa toimia.

Vastuullisten hankintojen ja eri puolilla maailmaa toimivien yritysten yhteistyön edistämiseksi on perustettu myös kansainvälisiä aloitteita ja yhteistyöorganisaatioita, joilla sosiaalista vastuuta pyritään edistämään. Tällaisia ovat esimerkiksi:

Amfori Business Social Compliance Initiative (Amfori BSCI)
Fair Wear Foundation (FWF)
Ethical Trading Initiative (ETI)
Better Cotton Initiative (BCI)

Suomen Tekstiili & Muoti ry tarjoaa jäsenilleen tukea niin vastuullisuustyön kehittämiseen kuin yksittäisiin kysymyksiin. Liitto neuvoo jäsenyrityksiä vapaaehtoisiin vastuullisuusaloitteisiin- ja järjestelmiin liittyvissä kysymyksiä. Lisäksi olemme kehittäneet yksinkertaisia työkaluja alan yrityksille yhteistyökumppaneiden sosiaalisen vastuun seurantaan sekä opastamme ja koulutamme alan yrityksiä pitkiin tuotantoketjuihin liittyvissä vastuullisuuskysymyksissä.

Liitto on julkaissut yritysten käyttöön Vastuullisuuskäsikirjan sekä maaraportteja, jotka tarjoavat jäsenyrityksille toimialakohtaista tietoa kohdemaiden toimintaympäristöstä. Jäsenyritykset pääsevät lataamaan maaraportit Extranetistä.

Aiheeseen liittyvät uutiset