10 ilmiötä, jotka muuttavat tekstiili- ja muotialaa

Vuodenvaihde on tulevaisuuskatsausten aikaa. Tekstiili- ja muotialan yrityksille erityisen kiinnostava ennuste on State of Fashion, jossa tulevaisuutta tarkastellaan maailmantalouden myllerrysten, kuluttajakäyttäytymisen muutoksen ja muotialan murroksen kautta. Raportti sisältää runsaasti yritysesimerkkejä ja haastatteluja. Kokosimme 10 kohdan listan ilmiöistä, jotka muuttavat tekstiili- ja muotialaa.

Muotialan johtava verkkosivusto Business of Fashion ja McKinsey-konsulttiyritys ovat julkaisseet laajan raportin muotialan näkymistä. State of Fashion -raportissa listataan 10 muotialaa muovaavaa kehityskulkua:

MAAILMANTALOUS

1. Arvaamattomuus
Geopoliittinen sekasorto, talouden epävarmuus ja ennakoinnin vaikeus ovat ns. uusi normaali. Tämä edellyttää muotialan yrityksiltä valppautta ja vikkelyyttä. Menestyäkseen yritysten tulee olla nopealiikkeisiä ja pitää asiakkaiden tarpeet etusijalla. Ketteryys ulottuu myös joustavien hankintaketjujen ja jakelumallien rakentamiseen.

2. Globalisaatio
Pelikenttä muuttuu, kun globalisaation uusi aalto ja teknologian kehitys parantavat yhteyksiä ja digitaalinen tietovirta lisääntyy entisestään. Kilpailuasetelmat muuttuvat, kun globaalit markkinat ovat avoinna uusillekin yrityksille ja aasialaiset tuottajat kehittävät omia kuluttajabrändejään. Vakiintuneiden toimijoiden on syytä varautua lisääntyvään kilpailuun. Uudet digitaaliset yhteistyömallit muotialan yritysten, kansainvälisten toimittajien ja palveluntarjoajien välillä voivat lisätä läpinäkyvyyttä ja tehokkuutta.

3. Aasia
Verkkokaupan valtava kasvu ja erilaiset innovaatiot lisäävät Aasian vaikutusvaltaa. Yli puolet maailman online-vähittäiskaupasta tulee jo nyt Aasiasta. Siellä on myös suurin osa erittäin nopeakasvuisista verkkokaupan start-upeista. Odotettavissa on sekä uusia teknisiä innovaatioita että muotialan liiketoimintamalleja. Aasialaiset brändit ja suunnitelijat sekä investoinnit näkyvät yhä enemmän Euroopassa.

KULUTTAJAKÄYTTÄYTYMINEN 

4. Personointi
Personointi on muotialan vuoden 2018 ykköstrendejä. Personoinnin keinoja ovat mm. räätälöidyt tuotteet, kuratoidut suositukset ja asiakkaalle kohdistettu viestintä. Muotibrändit käyttävät asiakastietoa paitsi yksilöllisten suositusten tekemiseen, myös vaikuttajien sitouttamiseen ja kokemusten personointiin. Personointi on kuitenkin toteutettava tavalla, jonka asiakas kokee itselleen olennaiseksi ja ajankohtaiseksi, mutta ei tungettelevaksi.

5. Alustat
Kuluttajat käyttävät erilaisia verkkoalustoja (esim. Amazon) yhä enemmän ensimmäisenä tiedonhankintakanavana. Sekä massoille suunnatut verkkokaupat että erikoistuneet ja premium-tason alustat kasvavat. Monet muotia myyvät alustat kehittävät omia private label -brändejään. Isot verkkokaupat laajenevat jopa luksussegmenttiin. Brändit pohtivat tapoja tehdä yhteistyötä isojen verkkokauppojen kanssa. Verkkokauppojen vahvuus tekee muotialan yrityksistä entistä enemmän riippuvaisia niistä jakelukanavana. Samalla osin menetetään kontrolli siitä, miten brändiä ja tuotteita esitellään sekä annetaan mallisto ja arvokas asiakastieto vieraisiin käsiin.

6. Mobiili
Mobiili dataliikenne on ylittänyt pöytäkoneiden käytön. Puhelimia käytetään tiedonhakuun, inspiraation ja virikkeiden etsimiseen sekä hintavertailujen tekemiseen. Kuluttajat myös odottavat muotialan yrityksiltä helppoja mobiilimaksutapoja paitsi verkkokauppaan, myös kivijalkaan ja someen.

MUUTTUVA MUOTIALA

7. Tekoäly
Tekoälyn hyödyntämisessä on mahdollisuuksia muodin arvoketjun kaikkiin osiin. Tekoälyn ennustetaan tulevan jopa luovaan prosessiin ja asiakaskontakteihin. Teknologian ja luovuuden raja hälvenee, kun algoritmejä voidaan käyttää suunnittelutyössä mm. sen ennustamiseen, mistä tuotteen ominaisuuksista asiakkaat pitävät eniten. Tekoälyn sovellusmahdollisuuksia ovat myös  dynaaminen hinnoittelu ja kysynnän ennustaminen. Asiakkaat hyötyvät tuotteiden paremmasta saatavuudesta ja lyhyemmistä toimitusajoista.

8. Vastuullisuus
Vastuullisuus on muotialan innovaatioiden keskiössä, ja yritykset ymmärtävät, että se voi tukea yritysten erottautumista toisistaan. Vastuullisuus ei ole enää joukko yksittäisiä hankkeita, vaan se nivoutuu esimerkiksi kiertotalouden ratkaisujen myötä muodin koko arvoketjuun. Teknisillä innovaatioilla vastuullisuutta voidaan hyödyntää muun muassa tehokkuuden ja läpinäkyvyyden parantamisessa. Keskittyminen vastuullisuuteen voi edistää innovaatioita, ja liiketoimintaprosessien uudistaminen, läpinäkyvyys sekä riskienhallinta voivat näkyä tuloksessa.

9. Poistomyyntihinnat
Poistohintasektorin (off-price sector) kasvu jatkuu. Kuluttajat haluavat alhaisia hintoja ja aarteenmetsästystä, ja yrityksillä on paine tyhjentää varastoja, joita verkkokaupan korkeat palautusprosentit ovat osaltaan lisänneet. Outlet-myymälät tarjoavat kanavan varastojen tyhjentämiseen. Samalla kuitenkin brändien imago ja marginaalit sekä täysihintaisten ja laadukkaampien tuotteiden myynti kärsivät.

10. Start-upit
Muotialan yritykset katsovat toimialarajojen ulkopuolelle saadakseen inspiraatiota siihen, miten tuoda innovointi yrityksen koko ekosysteemiin. Ala oppii startupeilta ja teknologiayrityksiltä avautumaan uudenlaisille lahjakkuuksille, työskentelytavoille, kumppanuuksille ja rahoitusmalleille. Samalla luksuskonsernit ja H&M investoivat teknologiaa hyödyntäviin muotialan yrityksiin.

Lähde: State of Fashion -raportti
Business of Fashion