5 kysymystä alan ammattikorkeakouluille: Hämeen Ammattikorkeakoulun vaatetusmuotoilu

Hämeenlinnassa opiskellaan vaatetusmuotoilua Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) muotoilun koulutusohjelmassa. Muotoilun koulutuspäällikkö Juha Laurikainen kertoo alan osaamisen tulevaisuudennäkymistä ja alumnien yrityksistä.  

Missä HAMK on hyvä?  

Hämeen Ammattikorkeakoulun vaatetusmuotoilu on hyvä vaatetuksen suunnittelun ja valmistuksen kokonaishallinnassa. Emme keskity tiettyyn tuoteryhmään tai -tyyppiin, vaan kehitämme opiskelijoiden osaamista erilaisissa projekteissa yhdessä alan yritysten kanssa.

Osaamme työskennellä monenlaisten vaatetusyritysten kanssa ja ymmärrämme nopeasti, minkälaista yhteistyötä erilaiset yritykset meiltä kaipaavat. Toimimme tulevaisuusorientoituneesti: opiskelijat oppivat eri menetelmiä, joiden avulla he pystyvät ottamaan haltuun myös alan tulevaisuuden näkymiä.

Millaisiin tehtäviin opiskelijoitanne on työllistynyt?

Haluan erityisesti tuoda esiin alumniemme yritykset; entiset opiskelijamme pyörittävät menestyksellä designeryrityksiä kuten Papua, Noukia, Haldinia, Uhana Designia ja Muka vaa. Opiskelijoitamme työskentelee myös lukuisissa kaupan ja tuotannon yrityksissä muun muassa suunnittelijana ja sisäänostajana.

Mitä alan osaajilta vaaditaan tulevaisuudessa?

Uusien innovaatioiden tuominen ihmisten päivittäiseen elämään tuotteiden muodossa ja niihin integroituina vaatii tiedon hallintaa ja verkostoitumista sekä ryhmätyöskentelytaitoja. Yhä tärkeämmäksi tulee myös eettisen ja kestävän kehityksen huomioiminen tuotekehityksessä ja tuotteiden lanseerauksessa. Muotoilun koulutuksemme profiloituu Smart and Sustainable -sisältöiseksi koulutukseksi lähitulevaisuudessa.

Millaista yhteistyötä toivoisitte alan yrityksiltä?

Toivomme projekteja, joissa ratkaistaan yritykselle ajankohtaisia kysymyksiä esimerkiksi mallistoa kehittämällä tai uutta mallistoa suunnittelemalla. Toivomme, että yhteistyöprojektit ovat kokonaisia suunnittelusta tuotantoon saakka. Näin opiskelijat oppivat näkemään, miten suunnitelman pitää elää, jotta tuloksena olisi yritykselle aidosti hyödyllinen ja tuotantokelpoinen tuote.

Kerro jotain erikoista HAMKista?

Olemme ainoa ammattikorkeakoulu Suomessa, jossa koulutetaan muotoilijoita vaatetuksen lisäksi myös jalkinemuotoilussa ja lasikeramiikan muotoilussa.

5 kysymystä ammattikorkeakouluille –  juttusarjassa esitellään alan koulutusta tarjoavat ammattikorkeakoulut Savonia, LAMK, Metropolia, XAMK ja HAMK.

Tutustu alan koulutukseen ja sen tarjoajiin liiton sivuilla.

Kuva: Opiskelija Anna-Liina Huttunen sovittaa takkiprotoa Flare Tradingin malliosastolla, mallina Salla Nikola. Takki on osa Flare Tradingin ja HAMKin Vaatetusmuotoilu14:n yhteistyömallistoa. Kuva: Leena Koivunen.