5 kysymystä alan ammattikorkeakouluille: LAMK Muotoiluinstituutti

Lahdessa sijaitsevalla Muotoiluinstituutilla on pitkä historia ja arvostettu maine alan ammattilaisten kouluttajana. Puettavan muotoilun lehtori ja vastuuopettaja Minna Cheung kertoo, miten uudet, älykkäät tuotantotavat näkyvät Muotoiluinstituutissa tekemisen ja kokeilun läpileikkaavina ajatuksina.

Mitkä ovat Muotoiluinstituutin vahvuuksia?

Ammattimainen toimintatapamme ja runsaat yritysyhteistyöprojektit sekä perustana oleva vahva muotoiluosaaminen mahdollistavat joustavan siirtymisen työelämään tai jatko-opintoihin (MA) valmistumisen jälkeen.

Vahvuutemme on myös tulevaisuusorientaatio. Se näkyy vahvoina ennakoinnin, ilmiöiden ja hiljaisten signaalien tunnistamiseen liittyvinä opintoina. Meillä on myös pitkään painotettu suunnittelijan vastuuta ja mahdollisuutta tuotemuotoiluun, joka huomioi ympäristön ja kiertotalouden.

Millaisiin tehtäviin opiskelijoitanne on työllistynyt?

Meiltä valmistuneet muotoilijat työskentelevät tyypillisesti erilaisissa konsepti-, tuotesuunnittelu- ja johtotehtävissä Suomessa ja ulkomailla. Esimerkkejä yrityksistä ovat mm. Adidas, H&M, JW Anderson, Henrik Vibskov, WEEKDAY, Jean Paul Knott, Marimekko, Luhta, IcePeak, SAMUJI, IVANA Helsinki, R/H, YLE.

Moni on myös perustanut oman menestyksekkään yrityksen, esimerkiksi Katri Niskanen (katri/n), Samu-Jussi Koski (Samuji), Anniina Nurmi (Clothing as Service, Vihreät vaatteet), Marjut Uotila (DUSTY), Camilla Mikama (Vestiarium), Milla Kettunen (Month of Sundays).

Mitä alan osaajilta vaaditaan tulevaisuudessa?

Vahva alan perusosaaminen ei häviä minnekään, koska loppujen lopuksi tuote on aina keskiössä. Tulevaisuudessa uusien tuotteiden suunnittelu ja valmistaminen pitää pystyä perustelemaan entistä paremmin. Tämä vaatii käyttäjälähtöistä osaamista.

Lisäksi monialaiset tiimityöskentelytaidot ja verkostot ovat tärkeitä, koska toimeksiannot ja haasteet ovat muuttuneet monimutkaisemmiksi. Vaaditaan monialaista osaamista, jotta kaupallisuus, älykkäät tuotteet ja tuotantotavat ja funktionaalisuus pystytään yhdistämään tuotteisiin, jotka ovat ekologisesti ja eettisesti kestäviä ja samalla haluttavia, kiinnostavia ja muodikkaita.

Millaista yhteistyötä toivoisitte alan yrityksiltä?

LAMK Muotoiluinstituutilla on toimivat tutkimus-, kehitys- ja innovointijärjestelmät, joita muokataan yrityksen kulloiseenkin tarpeeseen. Yhteistyötä tehdään jo nyt runsaasti, ja toivomme tämän jatkuvan. Jo ensimmäisen vuoden opiskelijat pääsevät mukaan yhteistyöhön opettajan ohjauksella. Melkein kaikki opettajamme työskentelevät teollisuudessa.

Toivomme tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprojekteja, joita voisi rahoittaa ulkoisella rahoituksella. Nämä TKI-hankkeet ovat pitkäkestoisia ja niillä tuetaan osaamisen kehitystä.

Kerro jotain erikoista Muotoiluinstituutista?

Muoti- ja vaatetussuunnittelun pääaine muuttui vuonna 2017 Puettavan muotoilun suuntautumiseksi osana Teollisen ja brändimuotoilun koulutusohjelmaa. Opetussuunnitelma laajeni silloin asustesuunnitteluun, älykkäisiin vaatteisiin ja materiaaleihin.  Työskentelemme entistä tiiviimmin LAMKin tekniikan ja ympäristötekniikan opiskelijoiden kanssa. Opiskelijat kokeilevat nyt mm. ultraäänihitsaamista sekä 3D-tulostamista suoraan eri tekstiileihin.

5 kysymystä ammattikorkeakouluille –  juttusarjassa esitellään alan koulutusta tarjoavat ammattikorkeakoulut LAMK, Metropolia, XAMK, Savonia ja HAMK.

Tutustu alan koulutukseen ja sen tarjoajiin: https://www.stjm.fi/toiminta-alueemme/alan-koulutus/koulutuspolut/ 

Kuva Jere Viinikainen, design Sabina Aalto / LAMK