5 kysymystä alan ammattikorkeakouluille: Metropolia Ammattikorkeakoulu

Metropolia ammattikorkeakoulussa koulutetaan osaajia muuttuvan vaatetusalan tarpeisiin. Vaatetusalan opettajatiimin Marja Amgwerd, Raija Hölttä, Marja-Liisa Kauppinen, Sylvia Kuutama, Ülle Liesvirta, Raija Mikkonen ja Irmeli Osara jakavat ajatuksiaan osaamistarpeista sekä tekoälyn ja virtuaalitodellisuuden vaikutuksista alaan.

Missä olette hyviä?  

Metropolia ammattikorkeakoulun vestonomitutkinnon vahvuus on opiskelijoiden profiloituminen opiskelujen aikana. Meillä opiskelija voi opinnoissa painottaa työelämälähtöisesti liiketaloudellisia, vaatetusteknisiä tai visuaalisia taitoja opettavia kursseja.

Toiset opiskelijat suuntautuvat enemmän esimerkiksi vaatteen mitoitusosaamiseen, toiset enemmän vaatteen kaupalliseen puoleen, kuten kansainväliseen tilaustoimitusketjun hallintaan, osto-osaamiseen, visuaaliseen markkinointiin tai mallistosuunnitteluun.

Millaisiin tehtäviin opiskelijoitanne on työllistynyt?

Vestonomeja työskentelee niin pienissä kuin suurissa yrityksissä. Alumniemme työpaikkoja ovat esimerkiksi Stockman, Kesko, Makia Clothing, Halti, Luhta, Samuji, Sultrade, Tokmanni, Marimekko, Texmoda Fashion Group, Vimma, Arela, Kaiko, Bestseller, Hennes & Mauritz, Varusteleka, Salomon, Adidas ja Prada.

Ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi; kaavakoordinaattori, mallimestari, tuotepäällikkö, tuotejohtaja, tuotesihteeri, hankintapäällikkö, suunnittelija, valikoimakoordinaattori, suunnitteluassistentti, tuoteassistentti, maahantuoja, edustaja, myyntipäällikkö ja markkinointipäällikkö.

Mitä alan osaajilta vaaditaan tulevaisuudessa?

Vaatetusala tulee automatisoitumaan entisestään digitalisaation myötä. Tekoäly tulee tehostamaan teollisuuden tuotantoprosesseja, ompelurobotit yleistyvät ja ne korvaavat nykyistä enemmän ompeluvaiheita.

Lisäksi tekoäly tulee osaksi tuote- ja laadunhallintaprosesseja. Uudet teknologiat laaja-alaistavat toimialan tiimejä ja yrityksiä. E-toiminnat ja -sovellutukset sekä virtuaalitodellisuus (VR, AR ja MR) muuttuvat osaksi vaatetusalan arkipäivää. Ratkaisuja vastuullisuuden, kestävän kehityksen ja kiertotalouden kysymyksiin etsitään monelta suunnalta.

Alan toimijoilta vaaditaan valmiutta yhteistyöhön eri alojen toimijoiden kanssa, kykyä sopeutua muutoksiin, valmiuksia luovaan ongelmanratkaisuun sekä elinikäiseen oppimiseen.

Yritykset tulevat tarvitsemaan uutta osaamista sekä osaamisen päivittämistä ja siihen täydennyskoulutusta. Tähän tarpeeseen haluamme vastata parhaalla mahdollisella tavalla.

Millaista yhteistyötä toivoisitte alan yrityksiltä?

Kaikki hankkeet ja yhteistyöprojektit, jotka tuovat vestonomitutkinnolle sekä näkyvyyttä että taloudellista tukea ovat tervetulleita. Voimme tarjoa yrityksille työharjoittelijoita, tutkimus- ja kehitysprojekteja esimerkiksi opinnäytetöinä, opiskelijoiden itsenäisiä yritysyhteistyöprojekteja, laajoja ja monialaisia innovaatioprojekteja ja myös laajoja opetukseen integroituja yritysyhteistyöhankkeita.

Haluamme lisätä ja laajentaa tuote- ja toimintakehitysprojekteja ja siihen liittyvää tutkimusyhteistyötä varsinkin ylemmän korkeakoulututkinnon tasolla. Näin voimme saada ajankohtaista tietoa sekä yritysten että oppilaitoksen käyttöön ja kehittää yhdessä koko vaatetusalaa.

Kerro jotain erityistä Metropolian vaatetusalan opinnoista?

Metropoliassa voi suorittaa Suomen ainoan vaatetusalan ammattikorkeakoulututkinnon – vestonomi (AMK) ja vestonomi (ylempi AMK). Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa valmiuden toimia tehtävissä, joissa vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto.

Vaatetusalan tutkinto-ohjelma toimii syksystä 2018 lähtien moderneissa oppimisympäristöissä Arabian Luovien tekijöiden kulttuurikampuksella Helsingissä.

5 kysymystä ammattikorkeakouluille –  juttusarjassa esitellään alan koulutusta tarjoavat ammattikorkeakoulut SavoniaXAMK, HAMK, LAMK ja Metropolia,.

Tutustu alan koulutukseen ja sen tarjoajiin liiton sivuilla.