5 kysymystä alan ammattikorkeakouluille: Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia-AMK on muotoilun ja muotoiluajattelun kansainvälinen korkeakoulu Kuopiossa. Muotoilun ja muodin lehtorit Sirpa Ryynänen ja Laura Pakarinen vastasivat kysymyksiimme yritysyhteistyöstä ja vaatetusmuotoilijaopinnoista Itä-Suomessa.

Missä Savonia on hyvä?

Savonia muotoilun uusi studiomuotoinen opetussuunnitelma mahdollistaa työskentelyn monialaisesti ja verkostojen luomisen aidoissa työelämän haasteissa. Opiskelija luo oman uniikin ammatillisen polun ja asiantuntijuuden. Monialainen Savonia mahdollistaa muodin ja muotiajattelun hyödyntämisen myös muilla aloilla.

Millaisiin tehtäviin opiskelijoitanne on työllistynyt?

Tyypillisiä työtehtäviä ovat erilaiset suunnittelu- ja tuotekehitystehtävät. Savoniasta valmistuneita muodin osaajia on yrityksissä ympäri Suomea ja maailmaa. Tunnetuimpia kansainvälisiä yrityksiä ovat Adidas, Best Seller ja H&M ja Suomessa Luhta, Novita sekä monet työvaateyritykset.

Image Wearin vuoden nuori työvaatesuunnittelija -kilpailun voittaja Laura Tahvanainen on Savoniasta. Palkittu Avanto -sukelluspukuinnovaatio on Savonian alumnin luoma. Osa opiskelijoista on valinnut pääpainon puvustukseen, ja valmistuneita on töissä niin teattereissa kuin tv- ja elokuvatuotantoyhtiöissä.

Mitä alan osaajilta vaaditaan tulevaisuudessa?

Uskomme, että kestävä muoti on ainoa muoti tulevaisuudessa. Uskomme myös, että muotiajattelu ja muotiin orientoitunut suunnittelu tulee olemaan vahva kilpailutekijä millä tahansa muotoilun ja kehittämisen osa-alueella tulevaisuudessa. Se kannustaa mielikuvitukseen ja luo aitoa innovointia.

Digitaalinen muoti on tärkeässä roolissa muuttuvassa maailmassa ja muotialan murroksessa kohti kestävämpää tulevaisuutta. Digitaalinen muoti luo uusia konsepteja ja systeemejä tarjoten uniikkeja ja täysin uudenlaisia mahdollisuuksia nuorille suunnittelijoille. Se myös mahdollistaa muotiosaajan työskentelemisen missä ja milloin tahansa – esimerkiksi Kuopiossa.

Millaista yhteistyötä toivotte alan yrityksiltä?

Yrityksiltä toivomme rohkeaa heittäytymistä yhteisiin projekteihin ja niiden yhdessä kehittämistä sekä suunnittelua. Toivomme yritysten tarjoavan opiskelijoille mahdollisuuksia aitoon työskentelyyn käytännössä sekä yrityksen yhteistyöverkostojen hyödyntämiseen. Monialainen Savonia voi myös tarjota koulutusta yritysten tarpeisiin.

Tällä hetkellä suurin osa yhteistyöprojekteista liittyy suunnitteluun ja tuotekehitykseen, mutta haluaisimme tarjota yrityksille myös osaamista uusien teknologioiden hyödyntämisessä ja tulevaisuuden visioiden tarkastelussa.

Kerro jotain erikoista Savoniasta?

Sijainnista Itä-Suomessa on Savonialle myös hyötyä. Etäyhteyksien käyttö on luontevaa ja teemme projekteissa etäsuunnittelua yrityksille ja yhteisöille niin Suomeen kuin kansainvälisesti. Toisaalta kansainväliset opiskelijat ja asiantuntijat hurmaantuvat alueen luonnosta ja vievät positiivista Suomi-kuvaa maailmalle.

5 kysymystä ammattikorkeakouluille -juttusarjassa esitellään alan koulutusta tarjoavat ammattikorkeakoulut LAMK, Metropolia, XAMK, Savonia ja HAMK.

Tutustu alan koulutukseen liiton sivuilla.

Kuva: Vasemmalla 3D-mallinnettu asu, keskellä kokeilevia materiaaleja Amber -mallistosta (Miisa Laurila 2017) ja oikealla yhteissuunnittelun tuloksena Suomen lähetysseuralle syntynyt kassi kierrätetyistä materiaaleista. Savonia-ammattikorkeakoulu.