5 kysymystä alan ammattikorkeakouluille: XAMK muoti ja puvustus

Kouvolan Kasarminmäellä XAMKissa opiskellaan muotia ja puvustusta uusissa tiloissa. Muodin ja puvustuksen opettajat Sinikka Ruohonen, Seija Kiuru ja Esko Ahola vastasivat kysymyksiin XAMKin vahvuuksista ja tulevaisuuden osaamistarpeista.

Missä XAMK Muoti ja puvustus on hyvä?  

XAMK Muoti ja puvustus on ainoa ammattikorkeakoulu, jossa puvustus on koulutuksessa omana sisältönään. Koulutuksemme on monipuolista ja muuntautumiskykyistä. Kuten nimi kertoo, emme kouluta opiskelijoita vain yhdelle ammattialalle. Lisäksi aiempi designer-stylisti -koulutus (2008-2014) on laajentanut muotialan osaamista stailauksen saralle.

Millaisiin tehtäviin opiskelijoitanne on työllistynyt?

Designin puolella on perustettu omia yrityksiä, esimerkiksi Salla Valkosen ja Hanna Savénin bikinejä kierrätysmateriaalista valmistava Halla Halla.  Lisäksi meiltä valmistuneita työllistynyt suomalaisiin vaatetusalan yrityksiin eri tehtäviin, kuten Tiina Kanninen Luhdan valikoimapäälliköksi. Puvustuksen puolella alumnejamme työskentelee Suomen eri teattereissa ja freelancer-suunnittelijoina.

Mitä alan osaajilta vaaditaan tulevaisuudessa?

Kiertotalous on vahvassa nousussa. Mikäli vaatebisneksessä halutaan lisätä kierrätysmateriaalien käyttöä, siinä tarvitaan myös kädentaitoja ja materiaalien muokkaustaitoja. Vaatelainaamojen yleistyessä tarvitaan yhä enemmän ymmärrystä materiaaleista. On myös tärkeää pysyä ajan tasalla uusien materiaalien tuntemuksessa ja tuotannossa.

Visuaalisuuden sekä sosiaalisen median ja markkinoinnin merkityksen lisääntyminen näkyy jo opinnäytetöiden aiheissa. Sisällöntuotanto immateriaalisessa muodossa on myös kasvussa.

Millaista yhteistyötä toivoisitte alan yrityksiltä?

Toivomme lisää vuoropuhelua yritysten kanssa. Olemme tehneet yritysyhteistyötä opinnäytetöissä ja olemme valmiita kuulemaan yrityksiltä lisää toiveita mahdollisista opinnäytetyöprojekteista. Otamme mielellämme vastaan yrityksiltä aihe-ehdotuksia, joiden pohjalta voimme arvioida, miten ehdotukset voitaisiin sisällyttää opetukseen.

Kerro jotain erityistä XAMKista?

XAMK Muodin ja puvustuksen koulutuksella on vakiintuneet ja tiiviit yhteistyösuhteet kahteen pietarilaiseen design-alan yliopistoon. Molempien kanssa on toteutettu yhteisiä muotisuunnitteluprojekteja ja hankkeita lähes 10 vuoden ajan.

 5 kysymystä ammattikorkeakouluille –  juttusarjassa esitellään alan koulutusta tarjoavat ammattikorkeakoulut Savonia, LAMK, Metropolia, XAMK ja HAMK.

Tutustu alan koulutukseen ja sen tarjoajiin liiton sivuilla.

Kuva: XAMKin muotinäytös Helsingissä keväällä 2018, kuvassa Jenni Hirvelän kokonaisuus Kuva: Timo Pajari ja Jussi Puuri.