5 kysymystä alan korkeakouluille: Tampereen ammattikorkeakoulu

Tampereen ammattikorkeakoulussa (TAMK) voi suorittaa nyt myös tekstiiliopintoja biotuotetekniikan koulutusohjelmassa. Yliopettaja Ulla Häggblom ja laboratorioinsinööri Maria Änkö vastasivat kysymyksiimme uusista tekstiilitekniikan opinnoista osana metsäbioalan ja prosessitekniikan insinöörikoulutusta.

Missä TAMK on hyvä?

TAMKin biotuotetekniikan koulutusohjelman vahvuus on opintojen monipuolisuus. Insinöörikoulutusohjelmassa opiskelija voi kartuttaa biopohjaisissa tuotteissa vaadittua materiaaliosaamista omien toiveidensa mukaisesti. Biotuotetekniikka sisältää metsäbioalan ja prosessitekniikan ammattiopintojen ohella polymeeri- ja komposiittiosaamista, sekä ensi syksystä lähtien myös teknistä tekstiiliosaamista vaihtoehtoisena osaamiskokonaisuutena.

Biotuotetekniikan osaamisen ydintä ovat lisäksi kiertotalousosaaminen, kansainvälisyys ja aktiivinen yhteistyö työelämän kanssa. Meiltä löytyy myös hyvin varusteltu tekstiilitestauslaboratorio, jonka palveluita tarjotaan koulutuskäytön lisäksi yrityksille.

Millaisiin tehtäviin opiskelijoitanne on työllistyy?

Biotuotetekniikasta valmistuneet opiskelijat työskentelevät hyvin moninaisissa tehtävissä aina myynnistä, tuotantoon ja tuotekehitykseen. Tekstiilikokonaisuudesta valmistuneilla on osaamista mm. tekstiilien raaka-ainemateriaaleista, rakenteista, laadunvarmistuksesta, tuotekehityksestä, ekologisuudesta ja turvallisuudesta.

Mitä alan osaajilta vaaditaan tulevaisuudessa?

Tulevaisuuden osaamisessa painottuvat materiaalitietämys, monialaisuus, kiertotalousosaaminen ja kansainvälisyys. Uskomme, että biotuotealan, mukaan lukien tekstiilialan, tulevaisuuden työllisyystilanne on hyvä. Suomella on erinomaiset mahdollisuudet olla suunnannäyttäjänä kestävämmän tekstiilialan kehittämisessä, niin uusien kuitujen kuin tekstiilien kiertotalousratkaisujenkin osalta.

Millaista yhteistyötä toivoisitte alan yrityksiltä?

Biotuotetekniikan opiskelijat toimivat yhteistyössä yritysten kanssa koko opiskeluidensa ajan. Heti ensimmäinen vuotena opiskelijat toimivat aktiivisessa vuorovaikutuksessa työelämän kanssa TalenttiTehdas-oppimisympäristössä.

Koulutusohjelman ohella tarjoamme biotuotetekniikan laboratorioissa myös ammattimaista testaus- ja tuotekehityspalvelua yritysten tarpeisiin. Toivomme yrityksiltä monipuolisesti erilaisia projekteja tai tuotekehitystarpeita, joita opiskelijamme ja ammattilaisemme voivat ratkoa.

Kerro jotain erityistä oppilaitoksenne tekstiiliopinnoista?

Halusimme vastata nopeasti voimakkaaseen tekniseen tekstiilikoulutuskysyntään ja tarjota heti ensi syksynä opintojaksokokonaisuutta. Tarjoamassamme tekstiiliosaamisessa lähestymme aihetta uudesta työelämälähtöisestä näkökulmasta. Tarjoamme erillisiä koulutuspalveluita myös yritysten tarpeisiin.

Tutustu tarkemmin biotuotetekniikan koulutusohjelmaan TAMKissa! 

Lisätietoa TAMKin tekstiililaboratoriosta sekä paperi- ja pakkauslaboratoriosta

Tutustu myös alan koulutukseen ja ammatteihin sivuillamme www.tekstiilialalle.fi.

5 kysymystä korkeakouluille -juttusarjassa esitellään alan koulutusta tarjoavia korkeakouluja. Tutustu myös Metropolian, HAMK:n, LAB:n, Savonian ja Lapin yliopiston esittelyihin!

Kuva: TAMK

Ajankohtaista aiheesta

Maksutonta lyhytkoulutusta tekstiili- ja muotialan vihreään siirtymään – ilmoittaudu nyt!

Kuka korjaisi ompelukoneet? Ompelukonehuoltajien koulutusta kehitetään häviävän osaamisen säilyttämiseksi

Uutishuone