Näin hankit täydennyskoulutusta ammatillisista opinnoista

Harva täydennyskoulutusmahdollisuuksia etsivä tulee ajatelleeksi, että ammatillisen koulutuksen tarjoamia tutkinnon osia voi suorittaa melkein kuka tahansa, ja vieläpä pääosin maksutta. Tutkinnon osien suorittaminen sopii myös esimerkiksi välivuosiopinnoiksi ja alaan tutustumiseen.

Järvenpäässä sijaitsee yksi Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän eli Keudan toimipisteistä, jossa tarjotaan toisen asteen ammatillista koulutusta, kuten tekstiili- ja muotialan opintoja. Keudan erikoisuutena on Euroopan ainoa opetuspesula, jossa koulutetaan tekstiilihuoltajia.

Tekstiili- ja muotialan opettajana sekä tiimiesimiehenä Keudassa työskentelevä Sari Mallat käy kouluttamassa tekstiilihuoltoon liittyviä asioita ympäri Suomen. Hän toivoisi, että opetuspesulan tarjoamat mahdollisuudet nähtäisiin nykyistä laajemmin.

”Opetuspesula sekä tekstiilihuoltajan tutkinnon osat tarjoaisivat monelle ammattilaiselle mielenkiintoisia mahdollisuuksia osaamisen päivittämiseen ja täydentämiseen. Täällä oppii ihan käytännössä esimerkiksi materiaalien ja saumojen pesunkestävyydestä, joka on hyödyllistä tietoa niin tekstiilien ja vaatteiden suunnitteluvaiheessa kuin esimerkiksi hankinnassakin”, avaa Mallat.

Tekstiilihuoltajan perustutkintoa opiskeleva suorittaa opintoja muun muassa kemialliseen pesuun ja mattojen huoltamiseen liittyen. Esimerkiksi näitä tutkinnon osia on mahdollista hakeutua opiskelemaan muidenkin kuin kokonaiseen tekstiili- ja muotialan tutkintoon tähtäävien.

Tutkintouudistus mylläsi rakenteita ja lisäsi mahdollisuuksia

Viime vuonna voimaan tullut ammatillisen koulutuksen uudistus pyrki tekemään opiskelusta joustavampaa, osaamisperusteisempaa ja yksilöllisempää. Työelämässä tapahtuvaa oppimista lisättiin, tutkintoja vähennettiin ja laaja-alaistettiin. Koulutukseen voi hakeutua kaikenikäiset perusopetuksen suorittaneet ympäri vuoden ja aloittaa opiskelut oppilaitoksen kanssa yhdessä sopien.

Suoritettavien tutkintojen määrä väheni 351 tutkinnosta 164:ään. Uudistuksen yhteydessä entiset tekstiili- ja vaatetusalaan liittyvät tutkinnot tiivistyivät yhteen ja syntyi uudet tekstiili- ja muotialan perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot. Tekstiili- ja muotialan perustutkinnon sisällä voi suuntautua 10 eri tutkintonimikkeen mukaisesti.

Perustutkintojen osia voi suorittaa nykyään esimerkiksi täydennyskoulutuksena pieniä opiskelumateriaalikustannuksia lukuun ottamatta maksuttomasti. Syvempään alan osaamiseen tähtäävien ammatti- ja erikoisammattitutkintojen osista peritään maksu.

Omia taitoja ja osaamista on mahdollista päivittää tekstiili- ja muotialan perustutkinnoissa esimerkiksi kaavoittamisen, viimeistyksen ja värjäyksen tai yritystoiminnan suunnittelun opinnoissa. Tutkintojen pakollisia osia voi suorittaa kaikissa tekstiili- ja muotialan tutkintoja tarjoavissa oppilaitoksissa, kun taas valinnaisten tutkinnon osien tarjontaan pitää tutustua oppilaitoskohtaisesti.

Tutkinnon osista oppia työn ohessa

Myös monille oppilaitoksille yksittäisten tutkinnon osien suorittajat ovat vielä uusi asia eikä niitä ole siksi osattu markkinoida. Raision seudun ammattiopisto Rasekossa asiaan on jo herätty – ympäri vuoden alkavat tutkinnon osat päivitetään oppilaitoksen verkkosivuille. Tämä syksy pitää sisällään opintoja muun muassa erikoislaitteen hyödyntämisestä valmistuksessa, visuaalisen myyntityön, kaavoittamisen sekä verkkokauppaympäristössä toimimisen tutkinnon osat.

Rasekon koulutuspäällikkö Inna Ahlqvistin mukaan yksittäisten tutkinnon osien suorittaminen on parhaimpia asioita tutkintouudistuksessa.

”Yksittäisten tutkinnon osien suorittaminen mahdollistaa jo alalla opiskelleelle oman ammattitaidon ylläpitämisen ja kasvattamisen ilman, että tarvitsee välttämättä hypätä pois työelämästä. Myös alan yrittäjät voivat hyödyntää opintoja, kun on tarvetta lisäosaamiselle, vaikkapa verkkokaupan avaamisen yhteydessä”, muistuttaa Ahlqvist.

Rasekossa valinnaisten tutkinnon osien lähiopetuksessa pyritään hyödyntämään viikonloppuja. Näin arkitöistä on helpompaa irrottautua oman osaamisen kehittämiseen.

Jokainen tutkinnon osa perustuu määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin ja arvioinnin kohteisiin. Uusi perustutkinto on Ahlqvistin mukaan laajahko tutkinto, joka antaa vain ohuen perusosaamisen alalta. Jos opiskelija haluaa lisäoppia, tulee hänen hakeutua seuraavalle tasolle, eli ammatti- tai erikoisammattitutkintoihin. Sopivan tason ja tutkinnon osat löytyvät keskustelemalla yhdessä oppilaitoksen edustajan kanssa.

Tutkinnon osien osaaminen osoitetaan näytöllä, joka on eräänlainen kurssin päättökoe. Näytön arvioi alan työelämän edustaja sekä opettaja.

”Tämä on oiva mahdollisuus saada työelämän arvioijan palaute omasta osaamisesta suhteessa suoritettavaan tutkinnon osaan. Siinä opiskelija saa vinkkejä toiselta alan osaajalta. Se on mielestäni ainutlaatuista työelämän kehittämistä ja johtaa usein myös verkostoitumiseen, kun alan osaajat kohtaavat”, Ahlqvist päättää.

Opintoja lähiopetuksena tai oppisopimuksella

Ammatillisessa koulutuksessa osaamista hankitaan joko lähiopetuksessa tai työelämässä. Tutkinnon osien suorittamiseen ei ole asetettu kiinteää suoritusaikaa, vaan mittarina toimii opiskelijan osaaminen.  Tutkinnon osan suorittaminen voi kestää muutamasta viikosta muutamaan kuukauteen.

Oppisopimuksella kouluttautuminen on kätevä muoto täydentää omaa osaamista, mikäli työpaikalta löytyy opiskelua vastaavat työtehtävät, riittävästi toimintaa, tarpeelliset tuotantovälineet ja taidot jo hallitseva henkilö työpaikkaohjaajaksi. Oppisopimus tehdään silloin olemassa olevan työsopimuksen päälle. Yrittäjälle työpaikkaohjaaja ja mentori on mahdollista etsiä toisesta yrityksestä.

Opiskelusta suurin osa tai jopa koko tutkinnon osan voi suorittaa oppisopimuksella työpaikalla. Oppisopimuksen ajan työtunteja on oltava viikossa vähintään 25. Myös täysin työpaikalla tapahtuvassa opiskelussa on aina tukena oppilaitoksen vastuuopettaja.

”Oppisopimus soveltuu erittäin hyvin jo työssä olevalle henkilölle. Mikäli se kiinnostaa, niin kannattaa lähteä liikkeelle olemalla yhteydessä kiinnostuksen kohteena olevaan oppilaitokseen. Yhdessä oppilaitoksen opettajan kanssa arvioidaan opiskelijan osaaminen sekä sovitaan lähiopetuksen määrästä ja tarpeesta, työpaikkaohjaajan perehdyttämisestä sekä mahdollisesta työnantajan koulutuskorvauksesta”, kiteyttää Stadin ammatti- ja aikuisopiston koulutuspäällikkö Sari Slöör.

Kiinnostaako tutkinnon osan suorittaminen ammatillisessa koulutuksessa? Toimi näin:

  1. Millaiset aiheet kiinnostavat sinua? Listan kaikista mahdollisista tekstiili- ja muotialan perustutkinnon osista löydät ammatillisen koulutuksen tutkinnon perusteista. Omat listauksensa löytyvät myös ammattitutkinnoille sekä erikoisammattitutkinnoille.

Entä jos laajentaisitkin osaamistasi opiskelemalla jotain muuta alaa? Osa valinnaisista tutkinnon osista ei vaadi aiempaa alan osaamista, eli voit hakeutua mukaan valinnaisen osan suorittajaksi itsellesi vieraalle alalle, jos aihe kiinnostaa ja se edesauttaa osaamisesi tai yrityksesi kehittämisessä.

  1. Missä voin opiskella? Lista tekstiili- ja muotialan tutkintoja tarjoavista ammatillisista oppilaitoksista löydät Tekstiili- ja muotialan koulutuspolut -verkkosivultamme. Tutustu oppilaitosten tarjontaan ja ole yhteydessä kiinnostuksesi pohjalta sopivan oppilaitoksen tutkintovastaavaan, vastuuopettajaan, opinto-ohjaajaan tai muuhun yhteyshenkilöön. Kerro kiinnostuksesta suorittaa tietty tutkinnon osa ja kysy milloin sitä on tarjolla. Vain harva oppilaitos listaa suoraan verkkosivuillaan, milloin eri tutkinnon osien opetusta on alkamassa.

Lue lisää:

Tietoa oppisopimuskoulutuksesta Oppisopimus.fi

Apua työpaikkaohjaajana toimimiseen Ohjaan.fi