Business Finland rahoittaa tekstiili- ja muotialan yritysten hankkeita

Globaalin kasvun kiihdyttämö Business Finland syntyi, kun Tekes ja Finpro yhdistyivät vuoden 2018 alussa. Business Finland auttaa yrityksiä kansainvälistymään sekä rahoittaa yritysten hankkeita, tutkimusta ja innovaatioita. Artikkeli on julkaistu liiton Rahoitusoppaassa.

Rahoitusopas

Käytännönläheinen opas kertoo rahoitus- ja tukimuodoista tekstiili- ja muotialan yrityksille.

Päivitetty opas julkaistettiin joulukuussa 2018.

Opas postitetaan Suomen Tekstiili & Muoti ry:n jäsenyrityksille. Jäsenyritykset voivat myös ladata oppaan sähköisen version Extranetistä ja tilata painettua versiota itselleen 1-2 lisäkappaletta veloituksetta.

– Kasvuhaluiset tekstiili- ja muotialan yritykset ja brändit ovat ehdottomasti Business Finlandin rahoituksen kohderyhmässä. Voimme tukea esimerkiksi uusien markkinoiden selvitystä, asiakaskokemuksen rakentamista digitaalisissa kanavissa, brändin rakentamista ja uusien tuotteiden, palvelujen tai konseptien kehitystä. Tuemme myös tutkimusintensiivistä tekemistä, joka voi liittyä vaikkapa uusiin materiaaleihin ja innovaatioihin, kertoo Business Finlandin ohjelmapäällikkö Sanna Piiroinen.

– Emme ole pelkästään teknologian rahoittaja, vaikka näin usein luullaankin. Rahoitamme myös esimerkiksi kuluttajaliiketoimintaan liittyviä hankkeita, ja suurin osa asiakkaistamme on pk-yrityksiä.

Ole yhteydessä hyvissä ajoin

Yrityksen kannattaa olla Business Finlandiin yhteydessä heti hakemusprosessin alussa. Näin Business Finlandin asiantuntijat kuulevat, mitkä ovat yrityksen tavoitteet esimerkiksi kasvun ja kansainvälistymisen suhteen.

– Toivoisimme, että meille ei tulisi hakemusta sisään ennen kuin on keskusteltu jonkun meidän ihmisen kanssa. Tapaamme mielellämme yrityksiä, jotta voimme yhdessä käydä läpi sen tarpeita ja speksata sitä, mihin meidän rahoituksemme soveltuisi.

– Neuvomme myös, mikäli yritys voisi hyödyntää kansainvälisen verkostomme tai muiden rahoittajien, esimerkiksi Finnveran tai ELY-keskuksen mahdollisuuksia.

Sähköisen hakemuspalvelun kautta yritys voi ilman tapaamistakin hakea esimerkiksi innovaatiosetelin, Team Finland Explorer -avustuksen tai messuavustusta.

Talous ja tavoitteet kuntoon

Hakuvaiheessa tärkeää on omien tavoitteiden määrittely ja realistisuus.

– Oleellista on se, että yrityksellä on talous kunnossa. Hakijalla ei voi olla esimerkiksi verorästejä, kun tässä kuitenkin julkisella rahoituksella pelataan. Omarahoitus on tärkeä, sillä yhtään hanketta ei voida rahoittaa pelkästään meidän rahalla, Piiroinen muistuttaa.

– Sanomme myös suoraan, jos meiltä ei kannata hakea rahoitusta. Meidän rahoituksemme on hyvin kilpailtua ja katsomme, ovatko yrityksen kasvusuunnitelmat uskottavia tai onko sillä hyvin epävarma omarahoitus. Sellaisissa tapauksissa neuvomme, mitkä asiat pitää laittaa kuntoon, että rahoitusta kannattaa hakea.

Paperitöitä on odotettavissa jonkin verran, mutta Piiroisen mukaan ei enempää kuin muidenkaan rahoittajien kanssa. Projektisuunnitelmassa kuvaillaan tavoitteet ja se, miten projekti edistää yrityksen kasvua. Suunnitelmassa kerrotaan myös se, mitä tehdään itse ja mitä hankitaan alihankkijalta, toiselta yritykseltä tai tutkimuslaitokselta.

– Tulos- ja tasetiedot on hyvä laittaa saman tien mukaan, että näemme, mikä on yrityksen taloudellinen tila. Toiminimeä emme pysty rahoittamaan – rahoituksen saajan pitää olla osakeyhtiö. Innovaatioseteleitä on myönnetty myös ky-muotoisille yrityksille.

Business Finlandin ohjelmissa nivotaan yhteen rahoitusta ja muita palveluja. Ohjelmat tarjoavat yrityksille myös valmennusta ja muuta yhteistoimintaa. Sillä, onko yritys mukana jossain Business Finland -ohjelmassa, ei ole vaikutusta rahoituksen saamiseen. Bio and Circular Finland -ohjelmasta ja vuonna 2019 alkavista ohjelmista saa tietoa Business Finlandilta.

Piiroinen kannustaa yrityksiä rohkeisiin avauksiin.

– Meidän kanssamme saa tulla sparraamaan. Saa olla isoja tavoitteita ja monenlaisia tekemistä. Näemme mielellämme yrityksiltä rohkeutta ja uudentyyppisten kumppaneiden hakemista – vaikka ihan muiltakin toimialoilta.