Digitaalinen tuotepassi lisää tuotetiedon läpinäkyvyyttä ja edistää kiertotaloutta

Suomen Tekstiili & Muoti ry:n ja Teknologiateollisuuden kehittämishankkeessa luotiin digitaalisen tuotepassin konsepti, joka palvelee eri toimialoja ja edistää vihreää siirtymää. Digitaalisen tuotepassin avulla voidaan tulevaisuudessa kerätä tietoa arvoketjun eri vaiheista, kuten tuotteiden käytöstä, huollosta ja kierrätyksestä.

Digitaalinen tuotepassi on teknologinen ratkaisu, joka kerää tietoa tuotteiden vastuullisuudesta, raaka-aineista ja tuoteturvallisuudesta. Tuotepassiin voidaan koota tietoa arvoketjun eri vaiheista, kuten tuotteiden käytöstä, huollosta ja kierrätyksestä. Tiedon hyödyntäjiä voivat olla esimerkiksi raaka-aineiden, materiaalien ja tuotteiden valmistajat sekä viranomaiset. Digitaalisen tuotepassin avulla myös kuluttajien on helpompi tehdä vastuullisempia ostopäätöksiä. Lisääntynyt läpinäkyvyys edistää kestävämpiä tuotantotapoja ja vauhdittaa siirtymistä kiertotalouteen.

Euroopan komissio on toivonut teollisuudelta ratkaisuja digitaalisen tuotepassin kehittämiseksi. Suomen Tekstiili & Muoti ry:n ja Teknologiateollisuuden hankkeessa digitaalisen tuotepassin konseptia testattiin akuilla ja tekstiilituotteilla. Valitut arvoketjut toimivat pilotteina, joista saatavien kokemusten perusteella konseptia kehitettiin edelleen sovellettavaksi myös muille toimialoille.

– Digitaalinen tuotepassi on herättänyt todella paljon kiinnostusta tekstiilialalla. Konkreettisia ratkaisuehdotuksia ei kuitenkaan ole ollut tarjolla, joten halusimme lähteä ensimmäisten joukossa kehittämään ratkaisua, joka huomioi yritysten tarpeet, sanoo Suomen Tekstiili & Muoti ry:n asiantuntija Katri Pylkkänen.

– Tuotepassi tulee olemaan teknologiateollisuuden yrityksille tärkeä työkalu. Sillä saadaan välitettyä tietoa tuotteen hiilijalanjäljestä ja kestävistä toimintatavoista sekä luotua markkinamekanismi vastuullisuudelle. Tuotepassin käyttöönotto on pitkä prosessi. Nyt onkin varmistettava, että komissio lähtee toteuttamaan sitä fiksusti niin, että se tuottaa yrityksille hyötyjä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, sanoo Teknologiateollisuuden EU-regulaatiosta vastaava johtaja Jussi Mäkinen.

Digitaalisen tuotepassin käyttöönotossa ja siihen liittyvässä lainvalmistelussa onkin erityisen tärkeää ottaa huomioon suomalaisten yritysten näkökulmat ja kuulla niiden tarpeita. Tuotepassin käyttöönoton tulisi tapahtua vaiheittain, jotta monimutkaisesta kokonaisuudesta huolimatta konsepti saadaan jalkautettua elinkeinoelämän käyttöön ja hyödyksi mahdollisimman nopeasti.

Digitaalinen tuotepassi on Euroopan komission aloite, joka on osa EU:n kestävien tuotteiden ekologista suunnittelua koskevaa asetusehdotusta. Asetusehdotusta koskeva työohjelma on aikataulutettu vuosille 2022–2024.

Lisätietoja:

Katri Pylkkänen
Suomen Tekstiili & Muoti ry
Asiantuntija, tuotteet, materiaalit ja vastuullisuus
+358 41 535 4379
katri.pylkkanen@stjm.fi

Jussi Mäkinen
Teknologiateollisuus ry
Johtaja, EU-regulaatio
+358 40 900 3066
jussi.makinen@teknologiateollisuus.fi

Lataa kehittämishankkeen raportti:
Digital Product Passport: Concept (pdf)
Raportin liitteet (pdf)

Julkaisuwebinaarin tallenteen voit katsoa STJM:n YouTube-kanavalta.

Suomen Tekstiili & Muoti ry
Tekstiilit ovat mukana meidän jokaisen arjessa, jokaisessa päivässä. Suomen Tekstiili & Muoti ry on työmarkkina-, palvelu- ja edunvalvontajärjestö. Jäsenyrityksemme tuottavat muun muassa vaatteita ja asusteita, sisustustekstiilejä, sairaalatekstiilejä ja kuitukankaita. Me edistämme tekstiili- ja muotialan mahdollisuuksia kasvaa, menestyä ja kansainvälistyä. www.stjm.fi

Teknologiateollisuus ry
Teknologiateollisuus ry on elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen vaikuttajaorganisaatio, joka edistää Suomen keskeisimmän vientialan kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä. Suomalaisen teknologiateollisuuden päätoimialoja ovat elektroniikka- ja sähköteollisuus, kone- ja metallituoteteollisuus, metallien jalostus, suunnittelu ja konsultointi sekä tietotekniikka. Teknologiateollisuus vastaa 50 prosentista Suomen viennistä ja 65 prosentista tutkimus- ja kehitysinvestoinneista. Ala työllistää suoraan 336 000 ja välillisesti noin 700 000 suomalaista. www.teknologiateollisuus.fi

Digital Product Passport: Concept (pdf)

  • Digital Product Passport: Concept (2022).pdf

    Lataa

Katri Pylkkänen

Asiantuntija, tuotteet, materiaalit, vastuullisuus

+358 41 535 4379
katri.pylkkanen@stjm.fi

Ajankohtaista aiheesta

Woodspinin uusi tehdas vauhdittaa suomalaisen kestävän muotiteollisuuden nousua

Digitaalinen tuotepassi – keskeiset näkökohdat tekstiilien kiertotaloudessa

Uutishuone