Digitalisaation tarjoamat mahdollisuudet kiinnostavat yrityksiä

Tekstiili- ja muotialan yritykset tavoittelevat digitalisaation avulla liiketoiminnan kasvua ja tehostamista, ilmenee Suomen Tekstiili & Muoti ry:n tekemästä digitalisaatiokyselystä. Resurssien riittävyys ja työvoiman saatavuus koetaan digitalisaation edistämisen suurimpina haasteina.

Suomen Tekstiili & Muoti selvitti laajasti jäsenyritystensä toiveita, tarpeita ja asemoitumista digitalisoitumiskehityksessä.

Kyselyn mukaan kahdeksan prosenttia yrityksistä mieltää itsensä digitalisaation edelläkävijäksi. 63 prosenttia seuraa ja pyrkii hyödyntämään digikehitystä liiketoiminnassaan. 23 prosenttia mukautuu kehitykseen, ja vain 6 prosenttia ei pidä digikehitystä merkityksellisenä liiketoiminnalleen.

”Tämä oli ensimmäinen kerta, kun selvitimme jäsentemme asemoitumista digitalisoitumiskehityksessä. Suurin osa yrityksistä tavoittelee digitalisaation avulla kasvua, mihin tuleekin panostaa TKI-toiminnalla ja lisäämällä yhteistyötä oppilaitosten ja yritysten välillä”, toteaa STJM:n toimitusjohtaja Marja-Liisa Niinikoski 

Digitalisaation strateginen merkitys nähdään tärkeänä lähes kaikkien yritysten toiminnassa. 75 prosenttia vastaajista digitalisaatio on huomioitu osana liiketoimintastrategiaa, ja kuudella prosentilla on laadittu erillinen digistrategia. Vain 15 prosenttia yrityksistä kokee, että digitaalisuudella ei ole merkittävää roolia strategian kannalta.  

Yrityksistä 83 prosenttia tavoittelee digitalisoinnilla nykyisen liiketoiminnan kasvua ja tehostamista. 63 prosenttia tavoittelee näkyvyyden parantamista, asiakaskokemuksen kehittämistä sekä datan hyödyntämistä päätöksenteossa.  

Suurimpana haasteena digitalisaation edistämisessä koetaan olemassa olevien resurssien riittämättömyys. Puolet vastaajista kertoo riittävän osaamisen ja ymmärryksen olevan haasteena digitalisaation edistämisessä. Viidennes vastaajista kokee myös osaavan työvoiman saatavuuden haasteeksi.  

Tekstiili- ja muotialan yritykset kokevat tarvitsevansa koulutusta digitaalisesta markkinoinnista, datan hallinasta, verkkokaupan mahdollisuuksista ja digitaalisten showroomien käytöstä.  

Suomen Tekstiili & Muoti hyödyntää kyselyn tuloksia mm. jäsenpalveluiden kehittämisessä, vaikuttamistyössä sekä oppilaitosyhteistyössä. Marraskuussa liitto järjestää tekstiili- ja muotialan Digifoorumin, jonka teemana on data ja sen merkitys toimialan yrityksissä. Tilaisuudessa käsitellään myös digitaalisen tuotepassin käyttöönoton mahdollisuuksia tuoreen selvitysraportin pohjalta. 

Kysely toteutettiin 7. – 23.9.2022. Vastaanottajia oli 219, joista 48 yritystä vastasi kyselyyn. Kyselyn vastausprosentti oli 22. Vastaajayritykset työllistävät Suomessa 1440 henkilöä, mikä on 26 prosenttia kaikkien jäsenyritysten henkilöstöstä. Vastaajien yhteenlaskettu liikevaihto on 357 miljoonaa euroa, mikä on 23 prosenttia koko jäsenistön liikevaihdosta.

Digikyselyn tulokset

  • Digikysely 2022 tulokset.pdf

    Lataa

Sanna Vassinen

Asiantuntija, VISU-hanke

+358 50 538 2032
sanna.vassinen@stjm.fi

Ajankohtaista aiheesta

Talouskatsaus: Tekstiili- ja muotialalla takana kasvun vuosi 2022, mutta yleinen epävarmuus ja kohoavat kustannukset varjostavat tulevaa kevättä

Suomalaiset käyttävät vaatteisiin, kodintekstiileihin ja jalkineisiin 920 euroa vuodessa

Uutishuone