Eettisen kaupan puolesta ry selvitti suomalaisbrändien vastuullisuutta – mitä arviointi kertoo?

Eettisen kaupan puolesta ry julkaisi 17.4.2019 selvityksen, jossa se tarkastelee 23 suomalaisen vaatebrändin vastuullisuutta. Monet suomalaiset toimijat työskentelevät aktiivisesti vastuullisuusasioiden parissa, mutta vastuullisuusviestinnässä riittää vielä kehitettävää.

Eetti ry on käyttänyt selvityksessään kansainvälistä Rank a Brand -kriteeristöä, joka tarkastelee yritysten vastuullisuutta 34 kysymyksen perusteella. Brändit saavat pisteitä sen mukaan, miten asiat niiden verkkosivuilla on kerrottu.

“On myönteistä, että Eetin tapaiset riippumattomat tahot kiinnittävät huomiota yritysten vastuullisuuteen. Selvitys perustuu kuitenkin siihen, mitä yritykset verkkosivuillaan kertovat. Se että jotain asiaa ei lue verkkosivuilla, ei automaattisesti tarkoita, että valmistusketjussa olisi jotain vialla”, sanoo Suomen Tekstiili & Muoti ry:n toimitusjohtaja Anna-Kaisa Auvinen.

Mitä Rank a Brand -kriteerit kertovat yritysten vastuullisuudesta?

Rank a Brand -kriteeristön kysymykset koskevat kolmea eri teemaa: ilmastonsuojelu, ympäristönsuojelu ja työolosuhteet.

Ilmastokysymyksissä huomioidaan esimerkiksi yrityksen hiilijalanjälki ja uusiutuvan energian osuus yrityksen käyttämästä sähköstä. Ympäristönsuojeluun liittyvässä osiossa puolestaan pisteitä sai esimerkiksi vastuullisesti tuotetuista raaka-aineista ja toimista tuotteiden elinkaaren pidentämiseksi.

Kriteerit tarkastelevat yritysten toimintaa melko kapeasta kulmasta. Useat selvityksessä mukana olleet brändit esimerkiksi käyttävät tuotteissaan kierrätysmateriaaleja ja kertovat siitä kuluttajalle tuotekohtaisesti verkkokaupassaan. Selvityksessä he jäivät kuitenkin ilman pisteitä, koska kokonaismääristä ei löydy täsmällistä tietoa.

Suomalaisbrändit ovat tyypillisesti panostaneet laatuun ja aikaa kestävään suunnitteluun. Ilmastonäkökulmasta näillä on suurempi merkitys kuin toimistolla käytetyn sähkön lähteellä, mutta selvityksessä tätä ei huomioida.

Arvioinnissa suurimman painoarvon saa ihmisoikeuksiin ja työolosuhteisiin liittyvä osio, jossa yritysten vastuullisuutta arvioidaan muun muassa sen mukaan, missä maassa tuotteita valmistetaan ja kuinka avoimesti yritys kertoo tietoja käyttämistään tehtaista.

Monet suomalaiset toimijat kertovat kuluttajille avoimesti tuotteidensa valmistusketjusta, ja saivat tästä pisteitä Eetin selvityksessä. Kaikki eivät välttämättä halua julkaista kumppaneiden nimiä verkkosivuilla, koska näkevät ne esimerkiksi liikesalaisuutena. Se ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita, että valmistusketjussa olisi jotain vialla tai siinä olisi jotain salattavaa.

Kriteerit vaativat riippumattoman tahon valvontajärjestelmää yrityksiltä, jotka teettävät vaatteita ns. riskimaissa. Tähän ei kuitenkaan hyväksytä esimerkiksi Amfori BSCI -järjestelmää, jossa monet suomalaisbrändit ovat mukana. Kokonaan huomioimatta myös jää, että suurin osa suomalaisista toimijoista edustaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä, joilla ei usein ole resursseja käyttää kansainvälisiä maksullisia sertifikaatteja tai vastuullisuusjärjestelmiä, joita Rank a Brand -kriteeristö monessa kohdassa vaatii.

Miten kuluttaja voi varmistua tuotteen vastuullisuudesta?

Kokonaisuudessaan vastuullisuudessa kyse on laajasta ja monimutkaisesta aiheesta, johon ei ole olemassa yhtä oikeaa lähestymistapaa.

Rank a Brand on yksi työkalu tarkastella yritysten vastuullisuutta. Arvioinnissa ei kuitenkaan ole huomioitu näiden kysymysten ulkopuolelle jääviä yritysten muita vastuullisuustekoja.

Jokaisen kuluttajan kannattaa miettiä, mistä näkökulmasta vastuullisuutta itse tarkastelee tai pitääkö erityisen tärkeänä esimerkiksi ympäristö- tai ihmisoikeuskysymyksiä. Sen jälkeen taustatietoja kannattaa selvittää brändien eri viestintäkanavien kautta tai kysymällä yrityksiltä niiden tuotteista ja toimintatavoista.