Esihenkilötyössä voi aina kehittyä

Mari Alakoski-Hannula on omassa unelmatyössään Marimekon myymäläpäällikkönä. Urasuunta hahmottui jo varhain, mutta uutta osaamista ja alan lisäkoulutusta on Marille kertynyt vuosien aikana runsaasti. Seuraavaksi suunnitelmissa on luvassa tänä syksynä alkava erityisesti tekstiili- ja muotialalle suunnattu johtamisen erikoisammattitutkinto, jonka järjestää Keski-Uudenmaan Koulutuskuntayhtymä Keuda.

Mari on nuoresta saakka halunnut vaatemyyjäksi, mutta hän koki tärkeäksi opiskella itselleen vahvan vaatetusalan pohjan. Hän suuntasikin suoraan lukion jälkeen ammattikouluun opiskelemaan mallipukineiden valmistajaksi -ja pukuompelijaksi, ja sieltä edelleen käsi- ja taideteolliseen opiskelemaan artenomiksi. Marille avautui mahdollisuus opiskella vaatetusalan lisäksi myös johtamista, kun Turun Ammattikorkeakouluun perustettiin palveluiden tuottamisen ja -johtamisen -ohjelma. Marin työ ja opiskelut ovat heti alkumetreiltä kulkeneet käsi kädessä, joten myymäläkokemusta karttui opintojen aikana useista vaatekaupoista.

Koulutuksesta konkreettista hyötyä omaan työskentelyyn ja omalle tiimille

Viime vuonna Mari päivitti osaamistaan tekstiili- ja muotialalle suunnatulla lähiesimiestyön ammattitutkinnolla. ”Olen pitänyt tärkeänä sitä, että kun käy koulua, niin on työelämässä samaan aikaan. Tämä koulutus oli siihen mahtava kombo, ja sain täydennettyä molempia puolia samaan aikaan”, Mari kertoo.

Opiskelupäivät olivat Marille antoisia ja antoivat myös todella konkreettisia työkaluja jokapäiväiseen työhön: koulutuksessa tuli esimerkiksi kerrattua lainsäädäntöä, jotka olivat muuttuneet omista opintovuosista. Konkreettinen hyöty näkyi myös Marin omalle tiimille Marimekossa, ja opintoihin sisältyvää projektisuunnitelmaa työstettiinkin tiiviisti yhdessä tiimiläisten kanssa. ”Me tehtiin meidän varastomme uudelleenorganisoinnista se mun projektisuunnitelma. Ja haastattelin ihan jokaista tiimiläistä siihen”, kertoo Mari työskentelystä.  Kyseisen tiimin tuoreena esihenkilönä Mari koki yhteisen kehitysprojektin luovan tiimiin myös yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Työelämälähtöisten opintojen kehittämisessä kuunnellaan alan osaajia

Opintojensa aikana Mari oli osa Keudan lähiesimiestyön ammattitutkinnon ohjausryhmää. Ohjausryhmän työskentelyn puitteissa Marin ehdotuksesta ja toivomuksesta jatkokouluttautumiselle sai alkunsa myös aivan uusi erityisesti tekstiili- ja muotialalle suunnattu johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. ”Halusin itsekin syventää hankittua osaamista ja haastaa itseäni vielä lisää. Koulutuksen aiheisiin voisi syventyä useiksi koulupäiviksi”, Mari pohtii.

Osana EK:n Ihmistä tarvitaan aina -kampanjaa, Suomen Tekstiili & Muoti ja Keuda julkaisevat yhdessä kolmiosaisen juttusarjan tekstiili- ja muotialan osaajista – ihmisistä, jotka tuovat osaamisen yrityksiin. 

Uuden Tekstiili- ja muotialalle suunnatun johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon voit opiskella Keski-Uudenmaan Koulutuskuntayhtymä Keudassa. Opinnot toteutetaan verkkopainotteisena monimuotokoulutuksena. Lisätietoja saa koulutuksen verkkosivulta. Uusi ryhmä aloittaa opiskelunsa 10.10.2023.

Anni Leiponen

Asiantuntija, viestintä

+358 50 345 3517
anni.leiponen@stjm.fi

Ajankohtaista aiheesta

Maksutonta lyhytkoulutusta tekstiili- ja muotialan vihreään siirtymään – ilmoittaudu nyt!

Kuka korjaisi ompelukoneet? Ompelukonehuoltajien koulutusta kehitetään häviävän osaamisen säilyttämiseksi

Uutishuone