EU-Japani -vapaakauppasopimus poistaa tullit tekstiilien ja vaatteiden kaupasta

EU-Japani -vapaakauppasopimus astuu voimaan helmikuun 2019 alussa. Sopimus poistaa EU-maiden ja Japanin väliset tullit muun muassa tekstiilien ja vaatteiden kaupasta.

Euroopan unionin ja Japanin vapaakauppasopimus on mittaluokaltaan historiallinen. Japani ja EU vastaavat yhdessä noin kolmasosasta maailman bruttokansantuotteesta. Sopimus antaa kilpailuetua eurooppalaisille yrityksille, sillä esimerkiksi Yhdysvalloilla ei vielä ole voimassaolevaa kauppasopimusta Japanin kanssa.

Helmikuun alusta alkaen EU:n ja Japanin välisen kaupankäynnin kustannukset ja byrokratia vähenevät merkittävästi. Tullihelpotuksista yli 90 prosenttia astuu voimaan heti. Tämä koskee muun muassa tekstiili-, kemia- ja kosmetiikkatuotteita. Tekstiilin ja vaatteiden osalta tuotteiden ja materiaalin valmistusmaa ja alkuperäsäännöt vaikuttavat tullihelpotuksiin.

Tekstiilien ja vaatteiden tullit poistuvat 1.2.2019. Kenkien ja nahkatuotteiden osalta nykyinen kiintiöjärjestelmä poistuu sopimuksen astuttua voimaan. Kenkien tullit laskevat heti 30 %:sta 21 %:iin, ja poistuvat kokonaan kymmenen vuoden siirtymäajan jälkeen. Nahkatuotteiden, kuten käsilaukkujen, vientitullit poistuvat myös kokonaan ​​kymmenessä vuodessa.

Sääntely-ympäristön sujuvoittamiseksi tärkeitä helpotuksia liittyen teknisiin tuotevaatimuksiin ja standardeihin on saatu läpi jo neuvotteluprosessin aikana. Sääntelyn osalta merkittävin muutos on se, että Japani on jo uudistanut hoito-ohjemerkintäjärjestelmänsä ja yhdenmukaistanut sen EU:n käyttämän ISO-standardin kanssa.

Sopimus tuo uusia mahdollisuuksia Suomen ja Japanin väliseen kauppaan. Japani on Kiinan jälkeen Suomen toiseksi suurin kauppakumppani Aasiassa. Suomesta viedään Japaniin pääasiassa erilaisia metsä- ja kemianteollisuuden tuotteita sekä tekstiilejä, mutta kaupan vapauttamisen myötä etenkin kotimaisen elintarvikeviennin odotetaan entisestään kiihtyvän.

Lähde: EK