EU-maat ovat suomalaiselle tekstiili- ja muotialalle elintärkeitä kauppakumppaneita

Suomi on pieni talous ja olemme riippuvaisia ulkomaankaupasta ja viennistä. Euroopan unionilla on tällä hetkellä merkittävä rooli vapaakaupan puolestapuhujana. EU-vaalit 26.5. ovat mahdollisuus vaikuttaa, mihin suuntaan Euroopan unionia kehitetään.

Euroopan unionin maat ovat Suomelle valtava 500 miljoonan asukkaan sisämarkkina. Suomalaiselle tekstiili- ja muotialalle EU-maat ovat elintärkeitä kauppakumppaneita. Suomesta viedään tekstiilin ja muodin tuotteita eniten EU-maihin, kuten Ruotsiin, Saksaan, Viroon ja Alankomaihin. Viime vuosina EU-maiden merkitys tekstiilin ja muodin vientimaina on vahvistunut entisestään. Viime vuonna alan viennistä 72 % meni EU-maihin, kun viisi vuotta sitten osuus oli vasta 59 %.

Samaan aikaan muualle kuin EU-maihin suuntautuva tekstiilin ja muodin vienti on ollut laskussa. Ulkokaupan euromääräinen raju lasku selittyy pitkälti Venäjän viennin laskulla. Samaan aikaan vienti EU-maihin on kasvanut noin 70 miljoonalla, joten vienti EU-maihin todella kasvaa.

Tekstiili- ja muotialan tavaravienti Suomesta, EU-maat vs. muut maat. Lähde: Tulli.

Tekstiili- ja muotiala on EU-tasolla merkittävä toimiala

EU-maissa toimii tekstiilien valmistuksen ja valmistuttamisen toimialalla 57 000 yritystä, joiden liikevaihto on yhteensä yli 90 miljardia euroa. Yritykset työllistävät suoraan lähes 650 000 henkilöä.

Vaatteiden valmistuksen ja valmistuttamisen toimialalla on EU-maissa 120 000 yritystä, joiden liikevaihto on yhteensä lähes 80 miljardia euroa. Yritykset työllistävät suoraan yli miljoona henkilöä.

Vuonna 2017 tekstiiliala teki investointeja Euroopassa yhteensä 3,1 miljardilla eurolla ja vaateala 1,4 miljardilla eurolla. Alan suurimpia maita Euroopassa ovat Saksa, Ranska, Italia ja Iso-Britannia.

 

Tekstiili- ja vaateala EU-maissa yhteensä. Lähde: Euratex.

Euroopan unionilla on merkittävä rooli vapaakaupan puolestapuhujana

Tekstiili- ja muotiala on erittäin globaali ala, jonka valmistusketjut ovat tyypillisesti moniulotteisia ja globaalisti pirstaloituneita. Tekstiilien ja vaatteiden raaka-aineet tulevat lähes poikkeuksetta ulkomailta, ja suomalaiset yritykset ovat usein riippuvaisia ulkomaisista materiaaleista. Erilaiset kaupanesteet ja tullit voivat aiheuttaa merkittäviä hankaluuksia suomalaisille yrityksille. Tämä pätee moneen muuhunkin alaan kuin tekstiili- ja muotialaan.

Euroopan unionilla on tällä hetkellä merkittävä rooli vapaakaupan puolestapuhujana. Yhdysvallat ja Kiina nokittelevat kauppasodan uhalla, mutta samaan aikaan Euroopan unioni neuvottelee uusia kauppasopimuksia eri puolille maailmaa.

Helmikuun alussa astui voimaan EU:n ja Japanin välinen kauppasopimus, joka oli mittaluokaltaan historiallinen. Japani ja EU vastaavat yhdessä noin kolmasosasta maailman bruttokansantuotteesta. Myös uusi vapaakauppasopimus Vietnamin kanssa on loppusuoralla. Nämä kauppasopimukset helpottavat yhteistyötä maiden välillä ja avaavat merkittäviä vientimahdollisuuksia suomalaisille yrityksille Aasiaan.

EU-vaalit 26.5. ovat mahdollisuus vaikuttaa, mihin suuntaan Euroopan unionia kehitetään. Vakaat sisämarkkinat ja vapaakaupan edistäminen ovat suomalaisen tekstiili- ja muotialan etu.

Tutustu myös tuoreeseen tekstiili- ja muotialan talouskatsaukseen.

Suomen Tekstiili & Muoti julkaisee myös laajempia tilastoja alan yritystoiminnasta ja ulkomaankaupasta.

Tutustu myös Tekstiili- ja muotiala tänään -artikkelisarjaan, jossa muun muassa avataan alan toimintaympäristöä, yritysten toimintamalleja ja tuotteiden hinnan muodostumista.