EU:n ja Singaporen vapaakauppasopimus edistää kauppaa Kaakkois-Aasiaan

EU:n ja Singaporen vapaakauppasopimus astui voimaan 21.11.2019. Vapaakauppasopimus poistaa tulleja, purkaa teknisiä kaupanesteitä ja avaa pääsyä sekä palvelu- että julkisten hankintojen markkinoille. Sopimus hyödyttää myös suomalaisia tekstiili- ja muotialojen yrityksiä.

Vapaakauppasopimus poistaa EU:n ja Singaporen väliltä käytännössä kaikki tullit 3–5 vuoden siirtymäaikojen jälkeen. Tuotteen tullikohtelun viennissä EU:sta kolmansiin maihin voi tarkastaa Euroopan komission ylläpitämästä Market Access Databasesta.

Sopimuksen myötä Singapore poistaa useita tullien ulkopuolisia kaupan esteitä esimerkiksi hyväksymällä EU:n yritysten käyttämät tekstiilien merkinnät. Teknisiä kaupan esteitä puretaan myös muun muassa moottoriajoneuvojen ja niiden osien sekä terveysteknologian tuotteiden osalta. Markkinoillepääsyn helpottuminen merkitsee yrityksille ajan ja kustannusten säästöä. Eniten hyötyvät pienet ja keskisuuret yritykset, joiden kansainvälistymisen resurssit ovat suurempia yrityksiä rajallisemmat.

Tullien ja teknisten kaupanesteiden poistamisen ohella sopimuksessa on kirjaukset myös teollis- ja tekijänoikeuksien suojaamisesta sekä kestävästä kehityksestä ja työelämän normeista. Sopimuksen osapuolet sitoutuvat ylläpitämään ja edistämään ympäristöä ja työelämää koskevia normeja. Sopimus on viides niin kutsuttu uuden sukupolven kauppasopimus, joissa myös nämä teemat huomioidaan.