Hae rahoitusta kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin

Työ- ja elinkeinoministeriö on avannut kiertotalouden kehittämis- ja investointiavustusten haun vuodelle 2019. Haku on käynnissä jatkuvasti, ilman erillistä hakuaikaa.

Kiertotalouden investointi- ja kehittämistukea voi hakea kiertotalouden uusien ratkaisujen, teknologioiden tai palvelumallien liiketoiminnalliseen käynnistämiseen tai näihin liittyviin kaupallistamiseen tähtääviin investointeihin.

Kiertotalouden investointi- ja kehittämisavustusta voidaan käyttää:

  • Ensisijaisesti kiertotalouden uusien ratkaisujen ja prosessien tuotantoon tai käyttöön liittyvän teknologian tai palvelumallien käyttöönottoon tai laajennukseen, ja toissijaisesti pilotointi- ja demonstraatiohankkeisiin, jotka liittyvät uusiotuotteisiin ja materiaaleihin sekä jätteiden sivuvirtojen käsittelyyn Suomessa.
  • Kiertotalouden tuotteistamiseen liittyvään uuteen teknologiaan, palveluun tai niiden ympäristö- ja kansantaloudellisiin vaikutuksiin, jotka selvästi edistävät kiertotalouden läpimurtoa Suomessa.
  • Investointeihin, jotka sisältävät uusia kiertotalouden liiketoimintamalleja, uusia alustoja tai digitaalisia palveluja, toimintamalleja sekä tuote- ja palvelusuunnittelua, joka tukee kiertotalouden kaupallista käyttöönottoa.
  • Selvityksiin ja investointeja tukeviin esiselvityksiin ja selvityksiin, jotka tähtäävät kiertotalouden eri toimijoiden kotimaisen investointitoiminnan edistämiseen.

Avustusta voidaan myöntää suomalaiselle yhtiölle, muulle yhteisölle, yhdistykselle, osuuskunnalle, säätiölle tai itsenäiselle ammatinharjoittajalle. Myönnettävän avustuksen osuus hyväksyttävistä kustannuksista voi investointihankkeessa olla enintään 25 % ja muissa tuettavissa hankkeissa enintään 50 %. Kiertotalouden investointi- ja kehittämisavustus on de minimis -muotoista tukea, jota yritys voi saada enintään 200 000 euroa kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana.

Kiertotalouden investointi- ja kehittämisavustuksen toivotaan vauhdittavan isompia kokonaisuuksia ja laajapohjaisia hankkeita. Vuosi sitten esimerkiksi Lounais-Suomen Jätehuolto Oy sai vastaavassa haussa työ- ja elinkeinoministeriöltä tukea poistotekstiilin jalostuslaitoshankkeen käynnistämiseen.

Työ- ja elinkeinoministeriön kehittämis- ja investointiavustuksen haku on käynnissä jatkuvasti, ilman erillistä hakuaikaa. Lisäksi Business Finlandilla ja Sitralla on omia kiertotaloutta edistäviä tukimuotoja.

Lue lisää kiertotalouden kehittämis- ja investointiavustuksen hakemisesta työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilta.

Liiton jäsenyrityksiä kiertotalouteen liittyvissä kysymyksissä auttaa asiantuntijamme Satumaija Mäki. Ota yhteyttä!