Haetko pääomasijoitusta? Valmistaudu ainakin näihin kysymyksiin

Tekstiili- ja muotialan suomalaiset yritykset kuuluvat tiiviisti arkeemme, ja alalla on rakennettu monia menestystarinoita. Mutta miten alan yritykset sopivat sijoituskohteiksi pääomasijoittajille? Sijoituspäätös on aina monen asian summa. Rahoituskeskustelut lähtevät paremmin käyntiin, kun on ymmärrys siitä, mihin sijoittajat yrityksissä keskittyvät, kirjoittaa Jonne Kuittinen, Pääomasijoittajat ry:n varatoimitusjohtaja.

Pääomasijoittajien kohdeyhtiöt voi jakaa karkeasti kahteen ryhmään. Startupit ovat innovatiivisia yrityksiä, jotka pyrkivät nopeaan kansainväliseen kasvuun skaalautuvalla liiketoimintamallilla. Esimerkiksi Infinited Fiber Companyn innovaatio mahdollistaa puuvillapitoisten poistotekstiilien ja muiden selluloosaa sisältävien jätevirtojen hyödyntämisen uusina tekstiilikuituina. Startupeihin sijoittavia pääomasijoittajia kutsutaan venture capital –sijoittajiksi.

Kasvuyrityksillä on vakiintunutta liiketoimintaa, potentiaalia kasvaa, ja niiden liikevaihto voi olla muutamasta miljoonasta eurosta satoihin miljooniin. Tällaisia pääomasijoittajien kohdeyhtiöitä ovat esimerkiksi lastenvaatekonsepti ja -brändi Gugguu sekä vuonna 1983 perustettu leppävirtalainen Dimex, joka suunnittelee, valmistuttaa ja myy työvaatteita. Kasvuyrityksiin sijoittavat growth- ja buyout-sijoittajat.

Ennen sijoituskohteen valitsemista pääomasijoittajat tutustuvat suureen joukkoon yrityksiä. Mielenkiintoisimpia yrityksiä pääomasijoittajille ovat nopeasti kasvavat, ison kasvupotentiaalin omaavat tai vahvan kassavirran yritykset.

Sijoituspäätökseen vaikuttavat kuitenkin monet tekijät. Sijoittajaa hakiessaan on hyvä varautua esittämään vastauksia kysymyksiin seuraavista teemoista. Samoin hyödynnettäessä neuvonantajaa sijoittajan hakemisessa kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että myös neuvonantajalla on riittävät valmiudet lähestyä mahdollisia sijoittajia.

Startupeilta odotetaan kansainvälistä kasvua

Onko sinulla teknologinen tai jokin muu kilpailuetu?

Kasvavat markkinat ovat usein myös kilpaillut. Pääomasijoittajan vakuuttaa liiketoimintaa tukevat immateriaalioikeudet, kuten patentit, mallioikeudet, tavaramerkit, tai ainakin innovaatiot, jotka tuovat yrityksellesi kilpailuetua.

Onko tiimissäsi riittävästi oikeanlaista osaamista?

Pääomasijoittajat kiinnittävät valtavasti huomiota tiimiin. Tiimin nykyisen kokoonpanon lisäksi pääomasijoittajaa kiinnostaa yrityksen kyky rekrytoida alan huippuosaajia. Pääomasijoittajat odottavat, että yritys ymmärtää tiimin vahvuudet ja kehitystarpeet ja sen, miten tiimiä tulee kehittää. Avainhenkilöt tulee myös olla sitoutettu yritykseen sopimuksilla ja taloudellisilla kannustimilla.

Onko yritys sopivassa vaiheessa?

Ajoitus, haetun sijoituksen koko ja yrityksen kehitysvaihe vaikuttavat paljon sijoituspäätökseen. Pääomasijoittajat ovat usein valinneet tietyn yrityksen kehitysvaiheen ja sijoituksen kokoluokan, mihin he tekevät sijoituksia. Startupeihin sijoittava pääomasijoittaja haluaa tyypillisesti omistusta 10-30 prosenttia.

Onko liiketoimintamalli skaalautuva ja onko näyttöä kansainvälisestä kysynnästä

Startupin ei tarvitse olla vielä voitollinen, mutta yrityksellä on useimmissa tapauksissa oltava näyttöä, että sen tuotteella tai palvelulla on kysyntää ja kiinnostusta, kaupallistamismalli on toimiva ja yrityksellä on näyttöä kansainvälistymisen onnistumisesta. Kansainvälistyminen edellyttää skaalautuvaa liiketoimintamallia. Yrityksen on pystyttävä osoittamaan myyntiputkensa: kuinka paljon mahdollisia asiakkaita sillä on, miten asiakkaita saadaan myynnin piiriin, miten myynti konvertoituu asiakkaiksi ja onko yrityksen tuotteella asiakaspitoa. Skaalautuvaa kasvua etsiviä pääomasijoittajia kiinnostaa myös, kuinka paljon asiakkaan hankinta maksaa ja vie yrityksen tiimin resursseja.

Sopimukset kunnossa

Startupit ovat nopeasti kehittyviä yrityksiä, joten niiden dokumentaatio ei tyypillisesti ole vakiintuneemman yrityksen tasolla. Oleelliset sopimukset täytyy kuitenkin olla tehtynä. Esimerkiksi osakassopimusten on oltava kunnossa ja yrityksessä syntyvien immateriaalioikeuksien täytyy olla selkeästi yrityksen omistuksessa. Työsopimuksilla on varmistettava, että myös työntekijöiden patentit kuuluvat yritykselle.

Arvio rahoitustarpeesta

Startupit keräävät tyypillisesti useita kierroksia rahoitusta. Pääomasijoittajaa kiinnostaa selkeä arvio jatkorahoituksen tarpeesta kasvustrategian myöhempien vaiheiden toteuttamiseksi.

Kasvuyrityksissä katsotaan lukuja

Pääomasijoittaja arvioi sijoitusmahdollisuutta vakiintuneeseen kasvuyritykseen varsin paljon jo toteutuneiden taloudellisten lukujen perusteella. Pääomasijoittaja sparraa ja tutkii yritystä jo yritystutkimusvaiheessa, josta käytetään nimeä due diligence.

Johto ja johtotiimi

Pääomasijoittajan täytyy uskoa yhtiön johdon ja johtotiimin kykyihin, motivaatioon ja visioon. Useimmiten pääomasijoittaja tekee sijoituksen vain sellaiseen yhtiöön, jonka johto haluaa ja sitoutuu tulemaan myös yhtiön omistajiksi.

Vahva yrityskulttuuri

Jotta pääomasijoittaja voi auttaa yritystä kasvuun, yrityksessä on oltava yhtenäinen yrityskulttuuri. Yhtenäisen yrityskulttuurin luominen korostuu tilanteissa, joissa pääomasijoittaja yhdistää kaksi tai useamman yrityksen.

Osoitus kasvusta

Yrityksen johdon, strategian ja lukujen täytyy näyttää, että sillä on kykyä kasvuun ja positiiviseen arvonkehitykseen. Jos yritys ei ole kasvanut ilman pääomasijoitusta, ei ole aina uskottavaa, että se kasvaisi sijoituksenkaan avulla. Joskus pääomasijoittajan sijoitus voi kuitenkin olla se ratkaiseva tekijä, joka nimenomaan johtaa yrityksen kasvupolulle esimerkiksi yrityskaupan, investoinnin, kehityshankkeen tai vain määrätietoisen strategisen tavoitteen kautta. Pääomasijoittajat saattavat olla kuitenkin kiinnostuneita myös sellaisista matalamman kasvun yhtiöistä, jotka omaavat hyvän markkina-aseman ja vahvan kassavirran.

Uskottava kasvustrategia

Yhtiöllä ja yhtiön johdolla on oltava halu kasvaa ja uskottava visio tulevalle kasvulle. Useimmiten pääomasijoittaja auttaa kasvusuunnitelman terävöittämisessä ja tavoiteasetannassa sekä tuo keskusteluun omia ajatuksiaan ja kokemuksiaan.

Yrityksen tarkka läpivalaisu

Pääomasijoittaja käy läpi johdon lisäksi yrityksen strategian, toimialan, liiketoiminnan, asiakkaat, paikan arvoketjussa, sopimukset ja arvion yrityksen hinnasta. Tässä prosessissa hiotaan myös yrityksen liiketoimintasuunnitelmaa.

Näillä eväillä olet hyvin valmistautunut keskusteluun pääomasijoittajan kanssa. Pääomasijoittajien Näin haet pääomasijoitusta – opas yrittäjälle on eri kasvuvaiheen yrittäjille helppo ja nopealukuinen opas, josta voi tarkistaa pääomasijoittamisen peruslähtökohdat ja arvioida, voisiko pääomasijoitus olla omalle yritykselle sopiva vaihtoehto kasvun tukemiseksi.

Yrityksellesi sopivinta sijoittajaa voit hakea Pääomasijoittajien sijoittajahaun avulla. Kun pääomasijoittaja on löytynyt, ole vaan rohkeasti suoraan heihin yhteydessä. Keskustelu sijoituksesta pääomasijoittajan kanssa voi kehittää yritystäsi, vaikka se ei johtaisikaan sijoitukseen.

Kirjoittaja Jonne Kuittinen on Pääomasijoittajat ry:n varatoimitusjohtaja. Pääomasijoittajat ry on pääomasijoitusalan vaikuttajajärjestö Suomessa, joka tekee toimialan edunvalvontaa, tuottaa tutkimusta ja tiedottaa Suomen pääomasijoitusalasta.

Ajankohtaista aiheesta

Rahoitusta yritysten digitalisaatioon

Tulevaisuuden tekstiilit Horisontti Euroopan tutkimus- ja innovaatiorahoituksen painopisteeksi

Uutishuone