Ihmisoikeuskoulutuksessa kartoitettiin riskejä ja pohdittiin vaikutusmahdollisuuksia

Suomen Tekstiili & Muoti ry järjesti lokakuun lopulla alan yrityksille suunnatun ihmisoikeusvaikutusten arviointiin liittyvän koulutuksen yhteistyössä Opinio Jurisin kanssa.

Tekstiili- ja muotiala lukeutuu ihmisoikeuksien näkökulmasta ns. riskitoimialoihin, johtuen alan pitkistä ja globaalisti hyvin pirstaloituneista tuotantoketjuista. Koulutuksessa ihmisoikeusasiantuntija Merja Pentikäinen perehdytti yritykset tekstiili- ja muotialan tyypillisimpiin ihmisoikeusvaikutuksiin ja niiden hallintaan.

Koulutuksen osallistujissa oli yritysedustajia niin pienistä mikroyrityksistä kuin yrityksistä, jotka ovat osa globaalia konsernia. Riippumatta yrityksen koosta tai missä yritys toimii, yrityksiltä odotetaan nykyisin ymmärrystä yritystoiminnan ihmisoikeusvaikutuksista. Yritysten tulisi estää yritystoiminnan negatiiviset vaikutukset ihmisiin ja ihmisoikeuksiin.

Pentikäinen suositteli jokaista toimijaa lähtemään liikkeelle oman arvoketjunsa kartoittamisesta. Sitä kautta on helpompi lähteä selvittämään, missä kohdissa yrityksen toiminnalla voi olla vaikutusta ihmisiin. Näin tunnistetaan myös potentiaalisimmat riskit ja ne osa-alueet, joihin yrityksen olisi pyrittävä vaikuttamaan kielteisten ihmisoikeusvaikutusten välttämiseksi.

Finlayson on ensimmäisiä suomalaisia tekstiili- ja muotialan yrityksiä, joka on käynnistänyt oman ihmisoikeusvaikutusten arviointityönsä. Koulutuksessa yrityksen vastuullisuuspäällikkö Elli Ojala jakoi avoimesti omia kokemuksiaan ja työssä kohtaamiaan haasteita osallistujille. Ojala painotti puheessaan, että ihmisoikeusvaikutusten arvioinnissa kyse on jatkuvasta oppimisprosessista ja rohkaisi myös muita alan toimijoita lähtemään työssä liikkeelle.

Koulutus oli ensimmäinen tekstiili- ja muotialan yrityksille räätälöity ihmisoikeuskoulutus. Ensi vuodelle Suomen Tekstiili & Muoti suunnittelee koulutukselle jatko-osaa, jossa voitaisiin perehtyä syvemmin ihmisoikeuksien seurantaan ja mahdollisten korjaavien toimenpiteiden toteuttamiseen. Lisäksi liiton asiantuntija on jäsenyritysten käytettävissä, jos nämä haluavat yrityskohtaista neuvontaa ihmisoikeuksiin liittyvissä kysymyksissä.