Japani Ginetexin jäseneksi, kansainväliset hoito-ohjesymbolit käyttöön

Ginetex on kansainvälinen hoito-ohjemerkintäjärjestö. Se on kehittänyt ja rekisteröinyt symboleista koostuvan hoito-ohjemerkintäjärjestelmän. Järjestelmä on sisällytetty myös standardiin SFS-EN ISO 3758. Symbolien käyttö on luvanvaraista ja Suomessa niiden käyttöluvan myöntää Inspecta Sertifiointi Oy.

Vaikka hoito-ohjesymbolit ovat jo laajasti käytössä globaalilla tasolla, on vielä olemassa maita, jotka käyttävät ja hyväksyvät vain paikallisia merkintätapoja. Yksi näistä maista on tähän saakka ollut Japani.

1.12.2016 alkaen maa siirtyy kansallisista merkinnöistään Ginetexin hoito-ohjesymbolien käyttöön. Japanissa Ginetexiä edustaa KAKEN, joka on maan suurin sertifioitu tekstiilien testauslaitos.

Merkintäjärjestelmällä annetaan tekstiileille hoito-ohjeet tuotteiden oikeaa käsittelyä varten. Ohjeistuksissa ilmoitetaan ohjeet ainakin vesipesulle, valkaisulle, rumpukuivaukselle, silitykselle sekä kemialliselle pesulle. Edellä mainittujen lisäksi, käytössä on vielä joukko luonnollisen kuivauksen symboleja, joilla voidaan täydentää ohjeistusta tuotteen oikeasta kuivaustavasta.

Siirtymällä Ginetex-järjestelmään Japani helpottaa kansainvälistä kauppaa käyvien yritysten toimintaa. Japaniin vietäviin tekstiileihin voidaan joulukuusta 2016 alkaen lisätä kansainväliset hoito-ohjesymbolit.