Johtamisen standardit yrityksen kehittämisen työkaluina

Forum 2013 teemana olivat tänä vuonna erityisesti johtamisen standardit.

Article image

Vuonna 1987 ilmestyneen standardi ISO 9000 jälkeen johtamisen standardeja on vuosittain tullut paljon lisää, joten vuonna 2012 päätettiinkin ottaa käyttöön hallintajärjestelmien standardeissa yhteinen rakenne ja avaintermit. Päivän seminaarissa johtaja Tom Ståhlberg, FIHTA Healthtech Finland, esitteli järjestelmäajattelua liiketoimintajohtamisessa. Ståhlbergin mukaan laatujärjestelmät onnistuvat, jos asiakas ja johtajien tahtotila ovat fokuksessa ja laadukas johtaminen johtaa oikeaan laatuun. Ketterät johtamistavat on yhdistettävä laatujärjestelmiin.

Esimerkkinä hallintajärjestelmästandardien yhdistetystä käytöstä piti esityksen HSEQ päällikkö Leena Saulo, Neste Oil Oyj. Vastuullisessa johtamisessa on yrityksessä kuusi avainaluetta: asiakkaat, turvallisuus, henkilöstö, yhteiskunta, ilmasto ja resurssitehokkuus sekä vastuullinen toimitusketju.

Pääesitysten lisäksi asiantuntijat esittelivät yksityiskohtaisemmin ympäristöasioiden hallintaa, yhteiskuntavastuuta, tietoturvallisuuden hallintaa, omaisuudenhallintaa sekä brändin arvonmääritystä koskevia standardeja. Standardisoimisyhdistys TEVASTA ry:n osastolla ajankohtaista tietoa teva-alaa koskevista standardeista olivat jakamassa Arja Puolakka ja Harriet Meinander Tampereen teknillisestä yliopistosta.

SFS järjestää standardisointiforumin vuosittain toimialajärjestöjensä kanssa.

Päivän esitykset: Forum 2013