Kaavailtu tulliuudistus tähtää toiminnan tehostamiseen

Euroopan komissio on käynnistänyt mittavan tullireformin, jonka tavoitteena on nopeuttaa ja tehostaa tullien toimintaa. Tullimenettelyjä yksinkertaistetaan, ja tulli-ilmoittamisesta tehdään joustavampaa. Toteutuessaan uudistus poistaisi EU:n ulkopuolelta tuotavien alle 150 euron arvoisten tavaroiden tullittomuuden.

Ehdotuksessa unioniin perustetaan uusi tulliviranomainen ja tullidatakeskus, yksinkertaistetaan sähköisen kaupan etämyyntiä sekä luodaan uusi Trust and Check Trader -asiakkuus tullin ja yritysten välille.  

Tullireformin keskeisimmät ehdotukset: 

  1. Uuden EU:n tulliviranomaisen perustaminen 
  2. Uuden EU:n tullidatakeskuksen perustaminen 
  3. Sähköisen kaupan uudistukset 
  4. Uusi Trust and Check Trader -asiakkuus 
  5. Uusien ilmoitus- ja käsittelyprosessien vaiheittainen käyttöönotto 

Uusi sähköisen kaupan etämyynnin tulliselvitysmenettely yksinkertaistaisi nykyistä järjestelmää ja yhdenmukaistaisi sen sähköisen kaupankäynnin alv-sääntöjen kanssa. Verkkokaupassa vastuuta siirtyy markkinapaikoille, ja uudistuksen myötä verkkokaupat olisivat vastuussa kaikista tullimuodollisuuksista ja maksuista kuluttajien sijaan. Verkkokaupat kantaisivat tullit myyntihetkellä ja maksaisivat ne asianomaisille jäsenvaltioille samalla tavoin kuin ne jo tekevät arvonlisäveron osalta.  

Samalla nykyinen 150 euron tullittomuusraja poistuisi, eli maahantuonnin tullimaksut koskisivat kaikkia tavaroita. Suomen Tekstiili & Muoti on monien muiden toimialajärjestöjen tavoin korostanut, että tullittomuusrajan poistaminen pitäisi saada voimaan mahdollisimman pian, sillä nykyisellään se vääristää kilpailua kolmansien maiden hyväksi. Epävirallisten tietojen mukaan tämä uudistus voisi tulla voimaan ilman siirtymäaikaa eli mahdollisesti vuoden 2026 alusta. 

Markkinavalvonta ei jatkossakaan ole tullin vastuulla, mutta arvioidaan, että se toteutuisi nykyistä paremmin tullidatakeskuksen kautta. Tullidatakeskus hyödyntäisi riskianalyysejä ja riskinhallintaprofiileja sekä muita eurooppalaisia tietokantoja. Kaiken kaikkiaan datan merkitys korostuu ja tulliuudistus linkittyy myös digitaaliseen tuotepassiin. 

Tulliuudistuksessa monet oleelliset asiat ovat vielä avoimena ja täsmentyvät lainsäädäntötyön edetessä. Tulliuudistuksen on kaavailtu tulevan asteittain voimaan, esimerkiksi datakeskus olisi käytössä sähköisen kaupan etämyynnin yksinkertaistetussa menettelyssä vuonna 2028. Muun tuonnin ja viennin osalta toimijat voisivat halutessaan käyttää EU:n tullidatakeskusta vuodesta 2032 alkaen.

Lue lisää:  

Tullin päivittyvä sivu tulliuudistuksesta 
EK: Tullireformista saavutettavissa tehokkuutta 

Ajankohtaista aiheesta

Tekstiilien Horisontti Eurooppa -ohjelma etenee nopeasti

Rahoitusta yritysten digitalisaatioon

Uutishuone