Kansainvälisen liiketoiminnan opas julkaistu – konkreettisia työkaluja hankintaa ja vientiin

Minkälaisia riskejä ja mahdollisuuksia yritysten globaaleihin toimitusketjuihin liittyy? Miten löytää omaan toimintaan sopivat kumppanit ja varmistaa, että tavarat vastaavat brändin lupaamaa laatua? Entä mitä jokaisen yrityksen ainakin pitäisi huomioida matkalla maailman markkinoille?

Tekstiili- ja muotialan kansainvälisen liiketoiminnan opas julkistettiin 28.11.2019. Kyseessä on ensimmäinen tälle toimialalle suunnattu opas, joka tukee yrityksiä sekä hankinnan että viennin ensimmäisissä askelissa ja näihin liittyvän toiminnan kehittämisessä.

Oppaan sisältö on koottu sellaisten kysymysten ympärille, joita alan yritykset usein kohtaavat. Oppaaseen on nostettu kaikkia alan yrityksiä koskevia asioita, kuten tuotteisiin littyviä perusteita sekä logistiikka-, tulli- ja sopimusasioita.

Näiden asioiden lisäksi keskitytään hankinnan erityispiirteisiin ja vastuullisuusasioiden hallintaan sekä vientiin ja markkinointiin liittyviä kysymyksiin.

Opas on tarkoitettu käytännönläheiseksi työkaluksi sisältäen erilaisia malleja arjen työtä helpottamaan.

Jäsenet voivat ladata oppaan ja toolboxin liitteet Extranetistä: Kansainvälisen liiketoiminnan opas (2019)

Muuta materiaalia kansainvälisen liiketoiminnan tueksi

Olemme julkaisseet jäsenten käyttöön  tiiviitä maainfoja tuotantomaista, jotka täydentävät liiton maaraporttisarjaa. Maainfot on tuotettu vastaamaan jäsenyrityksien kiinnostukseen lähituotannosta ja tuotantomaista (Balkan, Itä-Eurooppa, entiset neuvostotasavallat jne.) One-pager-tyyppisissä maainfoissa käsitellään kunkin tuotantomaan erityispiirteitä, mahdollisia klustereita, keskeisiä tunnuslukuja, toimialajärjestöjä ja muita keskeisiä toimijoita. Maainfoissa on myös kompakti SWOT-analyysi, johon voidaan nostaa esiin muun muassa maan mahdollisuuksia ja riskejä tekstiili- ja muotialan tuotannossa. Ensimmäinen maainfo julkaistiin Romaniasta ja se on jäsenyritysten ladattavissa Maainfosarjaa täydennetään ensi vuonna muun muassa Itä-Euroopan ja Balkanin mailla.

Jäsenet voivat ladata maaraportit ja maainfon extranetistä.

Kansainvälistymis- ja vastuullisuusasioissa voit olla yhteydessä liiton asiantuntijoihin.