Kansainvälisen liiketoiminnan opas, osa 2: Tuotteiden määrittely ja pakolliset merkinnät

Tuotteiden määrittelyyn, laadunvalvontaan ja merkintöihin pätevät tietyt yhtenäiset periaatteet riippumatta siitä, minkälainen yrityksen tuote on tai toimiiko yritys kansallisessa vai kansainvälisessä ympäristössä.

Tekstiili ja muotialan yrityksien tuotteilla voidaan tarkoittaa kuituja, lankoja, kudottuja kankaita, neuloksia, punoksia, suoraan tekstiilikuiduista valmistettuja tuotteita kuten kuitukankaita, täytteitä tai eristeitä tai eri materiaaleista valmistettuja vaatteita tai kodintekstiilejä. Tuotteen mahdollinen teknologia, tuotteeseen liittyvät materiaalit ja tarvikkeet ovat osa tuotetta, kuten myös jopa pakkaus, sen materiaali ja tyyli. Myös etiketit ja muu tuotteen yhteydessä annettava tieto ovat osa tuotetta.

Hankintavaiheessa jokaiselle tuotteelle on suositeltavaa tehdä spesifikaatiot, joista käy yksityiskohtaisesti ilmi tuotteen valmistukseen liittyvät tiedot. Tuotespesifikaatioiden laatiminen auttaa yritystä muun muassa tuoteturvallisuuden ja laadun hallinnassa. Sen avulla kaikilla osapuolilla on yhteinen ymmärrys tuotteen valmistamiseen liittyvistä yksityiskohdista. Kun tuotteista on laadittu yksityiskohtaiset spesifikaatiot, on reklamointi mahdollisista poikkeamista helpompaa.

Tuotespesifikaatiolomakkeita laatiessa ja erityisesti niihin liittyviä laatuvaatimuksia määritellessä on suositeltavaa hyödyntää standardeja, joissa on määritelty mittarit ja raja-arvot erilaisille ominaisuuksille.

Tekstiili- ja muotialan kansainvälisen liiketoiminnan oppaassa on esitetty malli tuotespesifikaatiolomakkeesta. Liiton jäsenyritykset voivat ladata mallin Extranetistä.

Pakolliset merkinnät

Kuluttajansuojalainsäädäntö edellyttää, että kaikissa tekstiileissä ja vaatteissa on ilmoitettava tietyt tiedot. Merkintöjen oikeellisuudesta vastaa yritys, joka asettaa tuotteet markkinoille.

Suomessa kaikki pakollisiin merkintöihin liittyvät tiedot on lähtökohtaisesti annettava kuluttajille sekä suomeksi että ruotsiksi. Vastaavasti muualla Euroopassa tiedot vaaditaan yleensä kunkin markkina-alueen virallisella/virallisilla kielillä.

Tekstiileissä ja vaatteissa seuraavat merkinnät ovat pakollisia Suomessa:

  • kauppatavan mukainen nimi ja sisällyksen määrä
  • tuotteen valmistajan, valmistuttajan tai maahantuojan nimi
  • kuitusisältö virallisilla kuitunimillä suomeksi ja ruotsiksi
  • hoito-ohjeet joko symbolein tai sanallisesti suomeksi ja ruotsiksi

Kauppatavan mukaisella nimellä tarkoitetaan nimitystä, jolla tuoteryhmä yleisesti tunnetaan. Jos tuotteen käyttötarkoitus on ilmiselvä, ei kauppatavan mukaista nimeä tarvitse erikseen ilmoittaa. Vastaavat tiedot voi myös korvata myyntipäällyksessä olevalla selkeällä kuvalla.

Tuotteen valmistajan, valmistuttajan tai maahantuojan nimi on pakollinen tieto. Tietoa toiminnanharjoittajan asemasta tai tarkempaa sijaintia ei virallisten merkintämääräysten mukaan ole Suomessa pakollista ilmoittaa. Yritysten on tärkeää muistaa, että pelkkä tuotemerkki ei riitä korvaamaan nimeä.

Tekstiilituotteiden kuitusisältö tulee ilmoittaa asetuksen EU:n kuitusisältöasetuksen N:o 1007/2011 mukaisesti. Kuitusisältö on ilmoitettava asetuksen liitteen I mukaisilla, virallisilla kuitunimillä prosenttiosuuden mukaisessa järjestyksessä.

Tekstiilituotteiden hoito-ohjeet voidaan merkitä joko symbolein tai sanallisesti suomeksi ja ruotsiksi. Hoito-ohjemerkintä kiinnitetään kuitusisältömerkinnän yhteyteen. Hoito-ohjesymbolien (lukuun ottamatta mattosymbolien) käyttö on luvanvaraista ja maksullista. Suomessa lupia myöntää ja merkkien käytössä opastaa Kiwa Inspecta Finland Oy.

Pakollisten merkintöjen lisäksi tuotteista voidaan antaa myös vapaaehtoisia lisätietoja. Asiakkaat voivat myös vaatia tuotteisiin merkintöjä, jotka eivät normaalisti olisi pakollisia. Lisäksi tietyillä tuoteryhmillä, esimerkiksi suojavaatteilla ja leluilla, on omia merkintöihin liittyviä erityisvaatimuksia, jotka valmistajien tulee selvittää ennen tuotteiden asettamista markkinoille.

Maa- ja markkinakohtaiset säännöt

Maakohtaiset säännöt saattavat vaihdella huomattavasti eri maiden välillä. Esimerkiksi Venäjällä tuotteiden pakollinen sertifiointi on yleistä. Yhdysvalloissa puolestaan voi olla merkittäviä osavaltiokohtaisia eroja lainsäädännössä.

Tekstiili- ja muotialan yritysten on tärkeää tuntea maakohtaiset säännöt ja mahdolliset rajoitteet markkina-alueilta, joilla se toimii. Maa- ja markkinakohtaisia sääntöjä voi lähteä selvittämään Business Finlandin julkaisemasta Laivauskäsikirjasta, paikalliselta viranomaiselta tai toimialajärjestöiltä.

Tässä juttusarjassa on poimintoja marraskuussa 2019 julkaistun Tekstiili- ja muotialan kansainvälisen liiketoiminnan oppaan aiheista. Opas on suunnattu tukemaan hankinnan ja viennin ensiaskelia sekä näihin liittyvän toiminnan kehittämistä. Opas on tarkoitettu käytännönläheiseksi työkaluksi sisältäen erilaisia malleja arjen työtä helpottamaan. Suomen Tekstiili & Muoti ry:n jäsenyritykset voivat ladata oppaan ja toolboxin liitteet jäsensivuilta.

Muista myös maksuttomat jäsenpalvelut

Tarjoamme jäsenpalveluna yrityksille yrityskohtaista neuvontaa, yhteisiä koulutuksia ja tapahtumia kaikilta toiminta-alueiltamme. Kauttamme saat tietoa ja työkaluja liiketoiminnan kehittämiseen niin julkaisujen kuin tilastojenkin muodossa. Ajankohtaiset uutiset ja tapahtumat löydät verkkosivuiltamme ja säännöllisesti ilmestyvistä uutis- ja jäsenkirjeistä.

Juttusarjan muut osat:

Tekstiili- ja muotialan kansainvälinen liiketoiminta, osa 1: Tekstiili- ja muotialan sykli

Tekstiili- ja muotialan kansainvälinen liiketoiminta, osa 3: Logistiikka

Kansainvälisen liiketoiminnan opas, osa 4: Yhteistyökumppaneiden valinta

Kansainvälisen liiketoiminnan opas, osa 5: Tullit kansainvälisessä liiketoiminnassa

Kansainvälisen liiketoiminnan opas, osa 6: Yhteistyökumppaneiden seuranta ja vapaaehtoiset vastuullisuusjärjestelmät

Ajankohtaista aiheesta

EU:n uusi yleinen tuoteturvallisuusasetus kumoaa tuoteturvallisuusdirektiivin – uusia velvoitteita valmistajille ja verkkomarkkinapaikoille

WORTH-projekteista kumppaneita, rahoitusta ja hautomopalveluita muoti- ja lifestylealan toimijoille

Uutishuone