Katse eurooppalaiseen huoltovarmuuteen päin!

Suomalainen huoltovarmuusajattelu on kansainvälisen vertailun kestävää. Miten saamme hyödynnettyä sitä EU-tasolla varmistaaksemme tekstiilien ja varusteiden kestävän tuotannon Euroopassa?

Vuosikymmenen alun kriisit ovat paljastaneet haavoittuvuutemme kansainvälisistä tuotantoketjuista. Erityisen selväksi tämä käy tekstiili- ja vaatetusalan kohdalla, jossa omavaraisuutemme on heikko ja koko eurooppalaisen toimialan riippuvuus ulkomaisista raaka-aineista ja tuotantoprosesseista on hälyttävän suuri.

Tulevalla EU-kaudella kriittisten tuotteiden ja varusteiden osalta onkin välttämätöntä selkeästi määritellä ne tuotteet ja niiden tuotantoedellytykset, jotka on säilytettävä EU:n alueella strategisen autonomian turvaamiseksi. Tämä ”omillaan toimeen tuleminen” koskee erityisesti terveydenhuollon ja viranomaisten tarvitsemia vaatteita ja tarvikkeita, sillä ne muodostavat perustan EU:n kyvylle vastata tuleviin kriiseihin.

Vahva elinkeinoelämä edistää varautumista poikkeusoloihin

Tuotantokapasiteetin kestävä palauttaminen ei tapahdu hetkessä, siksi toimeen on tartuttava viipymättä. Esimerkiksi Yhdysvalloissa on esitetty 14 miljardin euron tukipakettia kiertotalousperusteisen tekstiilituotannon kehittämiseen. Millä keinoilla pystymme vastaamaan tähän Euroopassa?

Yksi perustavan tärkeistä keinoista on se, että julkinen sektori tekee osansa vauhdittaakseen vastuullista tuotantoa ja siirtymää kohti kiertotalousperusteista liiketoimintaa. Julkiset hankinnat olisikin syytä valjastaa tehokkaammin edistämään vihreää siirtymää ja sitä kautta myös huoltovarmuutta. TKI-panostusten kautta puolestaan yritykset saadaan investoimaan tuotantokapasiteettiin ja edistämään tekstiilialan innovaatioita, jotka hyödyttävät koko yhteiskuntaa.

Tällaiset toimenpiteet edistäisivät myös kotimaisen tekstiiliteollisuuden kehitystä luoden uusia työpaikkoja ja vahvistaen paikallista taloutta. Vahva elinkeinoelämä on yksi tehokkaimmista varautumisen keinoista.

Huoltovarmuuden edistäminen luo kestävää ja vahvempaa taloutta

Globaalissa taloudessa on välttämätöntä ymmärtää, että markkinavetoisuus yksinään ei riitä takaamaan huoltovarmuutta. Suomen ja EU:n on investoitava moderniin eurooppalaiseen tuotantoon ja vahvistettava paikallista tekstiiliteollisuutta. Tämä edellyttää selkeitä ja tehokkaita toimenpiteitä, jotka tukevat kotimaista tuotantoa ja luovat kestävän pohjan tulevaisuuden haasteisiin vastaamiseksi.

Huoltovarmuuden edistämisen ei pidä vaarantaa sisämarkkinoiden toimivuutta tai kilpailua julkisissa hankinnoissa. Sen sijaan se tulisi nähdä mahdollisuutena luoda kestävämpi ja vahvempi talous, joka pystyy vastaamaan muuttuviin haasteisiin.

Lue STJM:n selvitys tekstiiliteollisuuden huoltovarmuudesta

Huoltovarmuuden vahvistaminen vaatii kannustimia sekä yrityksille että julkisille toimijoille ja mittaria tuotantoketjujen kriisikestävyydelle.

Lue lisää

Mihail Tchitcherin

Johtava asiantuntija, viestintä & yhteiskuntasuhteet

+358 40 515 1137
mihail.tchitcherin@stjm.fi

Ajankohtaista aiheesta

Yrityksen digitalisaatio on sen itsensä näköinen

Väistyykö pikamuoti kiertotalouden tieltä?

Uutishuone