Kaupanesteet jarruttavat kasvumahdollisuuksiin tarttumista

Etujärjestöjen ja Team Finlandin tutkimuksen mukaan yritysten kansainvälistymisaktiivisuus ja kansainvälisen toiminnan merkitys ovat kasvussa. Samalla kaupanesteitä kohdataan laajasti ja ne jarruttavat kasvumahdollisuuksiin tarttumista. Kaupanesteisiin törmäävät myös tekstiili- ja muotialan yritykset.

Monet tekstiili- ja muotialan yrityksistä ovat kasvuhakuisia ja tähtäävät kansainvälistymiseen. Kasvun vauhtia saattavat kuitenkin hidastaa erilaiset kaupanesteet. Alan yritysten vientiä Euroopan unionin ulkopuolelle vaikeuttavat tällä hetkellä mm. korkea tullitaso, erilaiset standardit ja hyväksyntämenettelyt sekä rajoitukset julkisissa hankinnoissa.

EK:n, Suomen Yrittäjien, Keskuskauppakamarin ja Team Finlandin teettämässä tutkimuksessa jopa 72 prosenttia yrityksistä arvioi kansainvälisen liiketoiminnan kasvavan seuraavan kolmen vuoden aikana. Erityisesti pk-yritykset ja alkuvaiheen kansainvälistyjät näkivät kasvumahdollisuuksia Euroopassa ja lähialueilla, esimerkiksi Venäjällä.

Kaksi kolmasosaa vastanneista raportoi kaupanesteistä. Yksittäisistä kohdemarkkinoista kaupanesteitä on kohdattu eniten Venäjällä ja Kiinassa.

Tämä on tuttua myös Suomen Tekstiili & Muoti ry:n jäsenyrityksille. Reiman logistiikkajohtaja Katariina Kaisla kertoo, että Venäjällä byrokratiaa on paljon ja erilaisia lisämaksuja tulee helposti, jos ei tiedä Venäjän vaatimuksia ja käytäntöjä. Hän kuitenkin korostaa, että Reimalla ei ole ollut Venäjän-viennissä juurikaan ongelmia.

– Olemme olleet Venäjän markkinoilla jo pitkään, ja meillä on erinomaiset yhteistyökumppanit. Tämä varmasti vaikuttaa, Kaisla kertoo.

Myös Joutsenen hallituksen puheenjohtaja Eero Kotkasaari kertoo, että vienti Venäjälle ja Aasian maihin, kuten Japaniin ja Koreaan, sujuu hyvin. Merkitystä on sillä, että Kotkasaari vaikuttaa useissa kansainvälisissä alan yhteistyöelimissä ja tuntee määräykset hyvin.

– Suomalaiselle on tärkeää käydä kansainvälisiä keskusteluja ja olla selvillä, mitä tapahtuu, Kotkasaari sanoo.

Kotkasaari toivoo, että EU ja Yhdysvallat saisivat vielä vapaakauppasopimuksen aikaan. Nyt kaupan hidasteena ovat ennen kaikkea tullit.

– Joutsen on 80 vuotta vanha yritys, mutta sille parasta aikaa on ollut aika EU:ssa ja eurossa. Yritykselle on parasta, kun kauppa on vapaata, Kotkasaari sanoo.

Erilaisiin määräyksiin Yhdysvaltain ja Venäjän markkinoilla on törmännyt myös Makia.

Makian operatiivinen johtaja Mika Martikainen kertoo, että esimerkiksi Yhdysvalloissa vaatteiden merkintävaatimukset ja tullikoodit poikkeavat EU:n vastaavista. Venäjä taas vaatii hyvin yksityiskohtaista dokumentaatiota.

– Teemme tiivistä yhteistyötä asiakkaiden kanssa sen selvittämisessä, mitä tietoja tulliasioihin liittyen tarvitaan, ja toimitamme dokumentit sen mukaan.

Tutkimuksen mukaan kaupanesteet ovat merkittävä haitta erityisesti pk-vientiyrityksille. Pienyrityksissä ei välttämättä ole henkilökuntaa selvittämässä kansainvälistymiseen liittyviä asioita, jolloin byrokratiasta selviytyminen jää yrittäjien omalle vastuulle. Tämä taas voi nostaa kaupankäynnin aloittamisen kynnyksen joskus liiankin korkealle.

Viennin lisäksi kaupanesteet voivat vaikuttaa esimerkiksi raaka-aineiden saantiin. Tekstiilialan yrityksille on keskeistä, että kauppapolitiikka ei rajoita keskeisten raaka-aineiden tuontia.

Lue lisää kaupanesteitä koskevasta selvityksestä EK:n tiedotteesta. Koko raportin voit ladata täältä.