Kemikaalit parantavat tekstiilien toimivuutta – käyttöturvallisuus avainasemassa

Kemikaalien käyttö tekstiileissä puhuttaa, mutta harva tulee ajatelleeksi, että yksinkertaisenkin tekstiilin tuottaminen vaatii kemikaaleja.Tekstiilikemikaaleilla lisätään tekstiilien toimivuutta ja kestävyyttä. Lisäksi ne kuuluvat olennaisensa osana tekstiilien tuotantooon. Kemikaalien käytön tulee olla turvallista ihmiselle ja ympäristölle, ja siksi niiden käyttöä säätelee erittäin tiukka kansallinen ja EU-tasoinen lainsäädäntö.

Article image

”Kemikaalit ovat luonnosta saatavia tai teollisesti valmistettuja aineita, jotka ovat välttämättömiä tekstiilien tuotannossa. Nilllä saadaan tekstiileihin esimerkiksi hehkuvat värit. Kemikaaleja tarvitaan myös synteettisten kuitujen ja langan valmistamisessa raaka-aineina sekä luonnonkuitujen puhdistuksessa”, kertoo asiantuntija Satu Nissi-Rantakömi Suomen Tekstiili ja Muoti ry:stä.

Viimeistyksessä kemikaaleilla saadaan tuotteelle ominaisuuksia, jotka tekevät vaatteista miellyttävämpiä käyttää ja paremmin käyttötarkoitukseen sopivia. Käsittelyillä materiaalista voidaan tehdä vedenpitävä, antistaattinen ja/tai likaa hylkivä

”Hyvä esimerkki vaatteista, joiden toimivuudelle kemikaaleilla on suuri merkitys, ovat urheiluvaatteet. Kuka enää haluaisi juosta kosteassa t-paidassa, kun tarjolla on hikeä iholta tehokkaasti siirtävä ja lämpöä säätelevä tekninen materiaali”, lisää asiantuntija Pia Vilenius Suomen Tekstiili ja Muoti ry:stä.

Kemikaaleilla voidaan lisäksi poistaa tai vähentää tuotteesta epätoivottuja ominaisuuksia. Esimerkiksi paidasta saadaan niiden avulla vähemmän rypistyvä tai villapaidan pinnasta vähemmän karhea.

Myös valmistusteknologia, esimerkiksi suuritehoinen kankaankudonta tai –neulonta, edellyttää erityyppisten vahojen ja öljyjen käyttöä, jotta langat eivät katkea valmistuksessa ja tekstiilistä saadaan virheetöntä.

Kemikaalien käyttöä säätelee tiukka lainsäädäntö kansallisella ja EU:n tasolla.

”Kemikaalien turvallinen käyttö edellyttää riskinhallintaa sekä materiaalien ja kemikaalien tuntemista. Ihmisten ja ympäristön turvallisuuden edistämiseksi kemikaalien hallinta on tärkeää tekstiilin koko elinkaaren ajan”, kertoo Nissi-Rantakömi.

Suomen Tekstiili ja Muoti ry auttaa jäsenyrityksiään kehittämään ja ylläpitämään kemikaaliturvallisuutta ja –osaamista. Jäsenille on tarjolla koulutusta sekä kattava tietopaketti aiheesta.

Kemikaalien käyttöä säätelevä lainsäädäntö:

  • Yleinen tuoteturvallisuusdirektiivi 2001/95/EY
  • Kuluttajaturvallisuuslaki 920/2011
  • Valtioneuvoston asetus kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista annettavista tiedoista 613/2004
  • REACH –asetus (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) N:o 1907/2006 – Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista.
  • Asetus pysyvistä orgaanisista yhdisteistä (Persistent Organic Pollutant, POP) 850/2004/EY
  • Valtioneuvoston asetus formaldehydin enimmäismääristä tekstiilituotteissa 233/2012