Kestävä vaatetusala -täydennyskoulutussarja tarjoaa ajankohtaista apua osaamisen kehittämiseen – ilmoittaudu mukaan!

LAB-ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutti on suunnitellut yritysten osaamisen kehittämisen tueksi täydennyskoulutussarjan, jolla käsitellään ajankohtaisia kestävän, tulevaisuusorientoituneen ja digitaalisen vaatetusalan aiheita. Kurssit toteutetaan talven 2021 ja kevään 2022 aikana. Ne ovat kaikille avoimia, maksullisia ja niitä on mahdollista valita myös yksittäin. Ilmoittaudu mukaan syventämään osaamistasi!

Koulutusteema 1: Ennakointi ja tulevaisuustiedon hyödyntäminen vaatetusalalla, 2.12.2021 klo 9–15 (verkossa)

Koulutuksessa käydään läpi, mistä trendit muodostuvat, mitä on ennakointi ja mitä hyötyä ennakoinnista on yrityksille ja yksilöille. Päivässä käsitellään megatrendejä, kiinnostavia ilmiöitä ja innovaatioita sekä pohditaan, miten ne voivat vaikuttaa myös arvoihin ja kulutuskäyttäytymiseen.

Opettajana toimii muutosasiantuntija, trendianalyytikko ja toimittaja Susanna Björklund. Lisätietoja ja ilmoittautuminen 21.11.2021 mennessä: https://lab.fi/fi/koulutus/ennakointi-ja-tulevaisuustiedon-hyodyntaminen-vaatetusalalla

Koulutusteema 2: Kiertotalouden mukainen suunnittelu, toteutus keväällä 2022 (tarkentuu pian)

Koulutuksessa käydään läpi kiertotalouden mukaisen vaatesuunnittelun keskeisimpiä periaatteita ja menetelmiä, joiden avulla opitaan muovaamaan suunnitteluprosessia kiertotaloutta palvelevaksi. Kouluttajana toimii Annariina Ruokamo.

Koulutusteema 3: Tekstiilien kierrätysmenetelmät, 10.2.2022 klo 9.30–15.30 (verkossa)

Koulutuksessa käydään läpi tekstiilijätevirtojen muodostumista ja niihin liittyvää kansallista ja EU-tasoista lainsäädäntöä. Perehdytään tekstiilimateriaalien lajitteluun, tunnistukseen ja eri tekstiilimateriaalinen kierrätysmenetelmiin osana laajempaa tekstiilien kiertotaloutta ja liiketoimintapotentiaalia. Lisäksi tutustutaan kierrätysmateriaalien ominaisuuksiin, testaukseen ja käyttökohteisiin.

Opettajina toimivat tekstiilitekniikan tohtori Lea Heikinheimo ja polymeerikemian tohtori Kirsti Cura LAB-ammattikorkeakoulusta sekä johtava asiantuntija Satumaija Levón Suomen Tekstiili & Muodista. Lisätietoja ja ilmoittautuminen 27.1.2022 mennessä: https://www.lab.fi/fi/koulutus/tekstiilien-kierratysmenetelmat

Koulutusteema 4: Vaate palveluna, toteutus keväällä 2022 (tarkentuu pian)

Koulutuksessa käydään läpi kiertotalouden vaatimuksia ja periaatteita muoti- ja vaatetusteollisuudessa. Aiheita ovat mm. kiertotaloutta tukevat vaatteiden suunnitteluun, tuottamiseen ja tuote palveluna -liiketoimintamalliin liittyvät perusteet sekä vaatteen elinkaaren pidentämisen periaatteet ja siihen liittyvät kiertotalouden mukaiset uudet liiketoimintamahdollisuudet. Kouluttajana toimii Pirjo Kalliomäki.

Koulutusteema 5: Digitaaliset työkalut

Adobe InDesign syventävät perusteet, 23.11.2021 klo 9–15 (verkossa)

Kurssilla käydään läpi taitto-ohjelman soveltamista osana suunnittelutyötä sekä opitaan syventäviä perusteita ja suunnitteluratkaisuja. Koulutuksen jälkeen osallistuja osaa käyttää ohjelmistoa tehokkaasti ja luovasti.

Kouluttajana toimii muotoilija Tuuli Pursiainen. Lisätietoja ja ilmoittautuminen 14.11.2021 mennessä: https://lab.fi/fi/koulutus/adobe-indesign-syventavat-perusteet

Adobe Illustrator syventävät perusteet, toteutus keväällä 2022 (verkossa)

Adobe Photoshop syventävät perusteet, toteutus keväällä 2022 (verkossa)

CLO 3D -koulutus, toteutus keväällä 2022 (LABin tiloissa Lahdessa)

 

Lisätietoja kursseista, niiden sisällöistä, ilmoittautumisesta ja aikatauluista antaa LAB-ammattikorkeakoulun TKI-asiantuntija Marjo Luhtanen, marjo.luhtanen@lab.fi, p. 044 708 5202. Kevään 2022 kurssien tarkempia tietoja päivitetään tähän uutiseen.

Ajankohtaista aiheesta

Tekstiili- ja muotiala peräänkuuluttaa aidosti vaikuttavaa yritysvastuulainsäädäntöä

Hae mukaan: Ylimmän johdon sparrausverkosto jatkaa kestävän kansainvälisen kasvun aiheilla

Uutishuone