Kiertotalouden avainkäsitteet lyhyesti

Kokosimme tähän selitykset kiertotalouden keskeisiin käsitteisiin.

Suljettu kierto

Suljetun kierron liiketoimintamallit sisältävät tuotteita ja liiketoimintaprosesseja, jotka on luotu mahdollistamaan materiaalin laadun ja arvon kerääminen käytön päättyessä. Tällöin resursseja kierrätetään ”loputtomasti” järjestelmässä.

Uudelleenkäyttö

Uudelleenkäyttö on esimerkki kierrätyksen liiketoimintamalleista. Uusiokäyttömallissa yrityksellä on takaisinottopalvelu, jossa yritys ottaa vastaan omia tuotteitaan ja myy ne edelleen käytettyinä vaatteina, joko itse tai kumppanin avustuksella.

Kierrätys

Kierrätyksessä käytetty tuote jaetaan raaka-aineisiin, jotka käytetään uuden tuotteen luomiseen. Kierrätyksen liiketoimintamallit perustuvat periaatteeseen, jonka mukaan arvoa luodaan ”jätteestä”.

Korjaaminen ja takuu

Korjaaminen ja takuu ovat esimerkkejä tuotesuuntautuneista tuotepalvelujärjestelmistä, joissa liiketoimintamallit ovat pääasiassa kohdistettu, tuotteen myymiseen, mutta niiden oheen on lisätty muutamia palveluja.

Vuokraaminen ja leasing

Vuokraus ja leasing –konseptit ovat esimerkkejä käyttösuuntautuneista tuote-palvelu-järjestelmistä. Tässä mallissa yritys säilyttää tuotteen omistajuuden, liisaa tai vuokraa sen kuluttajalle ja on vastuussa sen ylläpidosta tuotteen palautuessa.

Kysynnänhallinta

Kysynnänhallinnassa käytetään järjestelmää, ohjelmisto tai muu viestintäkanava, jolla ennustetaan ja suunnitellaan tiettyjen tuotteiden kysyntää. Jotta malli toimii, se vaatii viestintää kohdemarkkinan/ryhmän kanssa.

Yhteiskehittely

Teollinen yhdessä luominen tunnetaan myös massaräätälöntinä. Ydinajatus siinä on se, kuluttajien moninaiset tarpeet luovat mahdollisuuden arvonlisäykseen liiketoiminnassa. Tämän vastakohtana on tarpeisiin vastaaminen perinteisen massatuotannon keinoin: yksi malli sopii kaikille.