Kiertotalouden tiekartta 2.0: Kolme yrityksille keskeistä muutoksen suuntaa

Useat selvitykset ovat viime aikoina alleviivanneet, kuinka hyvinvointimme perustuu luonnonvarojen ylikulutukseen. Sitran Kiertotalouden tiekartan päivitys kokoaa keskeiset toimenpiteet, joilla yritysten kilpailukyky ja taloudellinen kasvu rakennetaan kestävälle pohjalle tulevaisuudessa.

Sitran visiona on Suomen siirtyminen kiertotalouteen vuoteen 2025 mennessä. Päivitetyn Kiertotalouden tiekartan mukaan muutos edellyttää konkreettisia toimenpiteitä yhteiskunnan kaikilla sektoreilla. Yrityksiltä odotetaan rohkeaa strategian uudelleenajattelua.

Siirtyminen kiertotalouteen vaatii yrityksiltä nykyisten toimintatapojen ja ansaintamallien uudistamista. Samalla se tarjoaa mahdollisuuksia uusille tulonlähteille tuotteen elinkaaren eri vaiheista sekä mahdollisuuden asiakassuhteiden syventämiseen. Kiertotalouden tiekarttaan kootut toimenpiteet kannustavat toimijoita edistämään muutosta.

Poimimme Tiekartasta kolme keskeistä muutoksen suuntaa, jotka tekstiili- ja muotialan yritysten on hyvä tiedostaa:

1. Tulevaisuudessa tulosta taotaan yhä useammin palveluilla
Tulevaisuudessa niin kuluttajan kuin yrityksen on luontevaa hankkia fyysisen tuotteen sijaan palveluja. Muutos siirtää yrityksiä perinteisestä tuotteen myynnistä kohti asiakaskohtaista ratkaisujen tarjontaa ja tehostaa resurssien käyttöä.

2. Luonnonvarojen niukkuus kannustaa raaka-aineiden tehokkaaseen hyödyntämiseen
Luonnonvarojen ja erityisesti kriittisten materiaalien niukkuus kannustaa raaka-aineiden ja sivuvirtojen mahdollisimman tehokkaaseen hyödyntämiseen. Tietoisuus materiaalien taloudellisesta arvosta lisääntyy, ja niille etsitään parhaan lisäarvon tuottavat käyttökohteet.

3. Muutosta edistävien ohjauskeinojen ja panostusten määrä kasvaa
Luonnonvarojen ylikulutus ja ilmastonmuutos ohjaavat sääntelyä, sijoittajia sekä kuluttajien käyttäytymistä. Tulevaisuudessa nämä muutokset vaikuttavat myös yritysten tapaan tehdä bisnestä ja saada esimerkiksi rahoitusta.

Tutustu Kiertotalouden tiekarttaan ja yrityksille suunnattuihin toimenpiteisiin Sitran verkkosivuilla.