Kiertotalous luo tekstiilialalle uutta liiketoimintaa ja tehostaa resurssien käyttöä

Kiertotalous on talouden uusi malli, joka Sitran tekemän selvityksen mukaan on Suomelle 1,5–2,5 miljardin euron kokoinen mahdollisuus luoda lisäarvoa liiketoimintaan. Kiertotalous tulee nopeimmin lähelle kuluttajia tekstiilien ja vaatteiden myötä, ja sen toimintamallien kehittäminen on yksi Suomen Tekstiili & Muoti ry:n avainkehityshankkeista.

Article image

”Tekstiilialalla kiertotalouden mallien luominen on vielä alkuvaiheessa, mutta jäsenistömme on aiheesta erittäin kiinnostunut. Haluamme olla mukana pohtimassa, miten laajennamme jo olemassa olevien kiertotalouden liiketoimintamallien käyttöä sekä luomassa uusia malleja”, sanoo Suomen Tekstiili & Muoti ry:n toimitusjohtaja Anna-Kaisa Auvinen.

Kiertotalouden liiketoimintamallit jaetaan kolmeen kategoriaan: kierrättämiseen, palveluiden luomiseen ja materiaalien riittävyyteen liittyvät mallit.

Kierrättämällä tehostetaan materiaalien käyttöä

Kiertotalouden ideaalina puhutaan suljetusta systeemistä, jossa resurssit palautetaan tuottavaan käyttöön yhä uudelleen ja uudelleen. Samalla jätemäärä vähenee. Koska materiaalin määrä vähenee jatkuvasti, otetaan raaka-aineita uudelleenkäsittelyyn prosessin myöhemmissä vaiheissa.

”Kiertotalousajattelussa lopullinen tavoite on siirtyä lähes jätteettömään järjestelmään, jossa materiaaleja käytetään mahdollisimman tehokkaasti. Tuotteen käyttöikää pidennetään myös tarjoamalla sille huolto- tai korjauspalveluja”, sanoo Auvinen.

Palveluilla voidaan pidetään materiaalien ja tuotteiden käyttöikää

Tekstiili- ja muotialalla raaka-aineiden ja materiaalien arvo on 20 % tuotteen arvosta. Suunnittelun, designin, markkinoinnin ja valmistuksen arvo on 80 %. Kiertotaloudessa sekä materiaali että arvo kiertävät, ja yhtenä kehittämisen alueena on tuotteisiin liittyvät palvelut.

”Jo nyt jäsenyrityksemme ovat etsineet tapoja hyödyntää tekstiilijätettä. Nanso on tehnyt sukkahousuista koruja, Voglia ja Marimekko ovat tehneet jätemateriaaleista kasseja ja pussukoita”, kertoo Auvinen. ”Joutsen tarjoaa untuvatuotteilleen korjauspalvelun ja Arela kashmir-tuottteilleen huoltoa.”

Jakaminen yleistyy kovaa vauhtia kaikilla aloilla. Juhla- ja lastenvaatteita voi jo nyt vuokrata, mutta mikään ei estä laajentamasta palvelua muihin vaatteisiin. Maailmalla on jo nähty ensimmäisiä valmistajien omia second-hand-myymälöitä, joista kuluttajat voivat ostaa valmistajalta käytettyjä ja huollettuja vaatteita.

Innovaatioilla uusia materiaaleja käyttöön

Tekstiili- ja muotialalla kiertotaloutta voidaan edistää etsimällä uusia ratkaisuja kuitujen valmistukselle, esimerkiksi tuottamalla sellusta kuitua tekstiiliteollisuuden käyttöön.

Neitseellisten materiaalien käyttöä voidaan puolestaan vähentää käyttämällä vanhoja materiaaleja uudelleen vaikka luomalla uutta materiaalia tekstiilijätteistä aiempaa tehokkaammin.

”Myös tuotteen suunnittelussa voidaan luoda pohja kiertotaloudelle: tuotteet suunnitellaan ja materiaalit valitaan tuotteen kestävyyttä ja kierrätettävyyttä silmällä pitäen”, toteaa Auvinen.

Tärkeässä asemassa on myös kuluttajien asenteisiin vaikuttaminen niin, että tuotteiden ja niiden materiaalien arvostus nousee ja sen myötä kiertotalouden liiketoimintamallit kasvavat merkittäviksi.

Tilaisuuden esityksen löydät täältä.

Lue myös Sitran teettämästä selvityksestä, joka koskee kiertotalouden eri liiketoimintamalleja täältä.

Termit

Suljettu kierto

Suljetun kierron liiketoimintamallit sisältävät tuotteita ja liiketoimintaprosesseja, jotka on luotu mahdollistamaan materiaalin laadun ja arvon kerääminen käytön päättyessä. Tällöin resursseja kierrätetään ”loputtomasti” järjestelmässä.

Uudelleenkäyttö

Uudelleenkäyttö on esimerkki kierrätyksen liiketoimintamalleista. Uusiokäyttömallissa yrityksellä on takaisinottopalvelu, jossa yritys ottaa vastaan omia tuotteitaan ja myy ne edelleen käytettyinä vaatteina, joko itse tai kumppanin avustuksella.

Kierrätys

Kierrätyksessä käytetty tuote jaetaan raaka-aineisiin, jotka käytetään uuden tuotteen luomiseen. Kierrätyksen liiketoimintamallit perustuvat periaatteeseen, jonka mukaan arvoa luodaan ”jätteestä”.

Korjaaminen ja takuu

Korjaaminen ja takuu ovat esimerkkejä tuotesuuntautuneista tuotepalvelujärjestelmistä, joissa liiketoimintamallit ovat pääasiassa kohdistettu, tuotteen myymiseen, mutta niiden oheen on lisätty muutamia palveluja.

Vuokraus ja leasing

Vuokraus ja leasing –konseptit ovat esimerkkejä käyttösuuntautuneista tuote-palvelu-järjestelmistä. Tässä mallissa yritys säilyttää tuotteen omistajuuden, liisaa tai vuokraa sen kuluttajalle ja on vastuussa sen ylläpidosta tuotteen palautuessa.

Kysynnänhallinta

Kysynnänhallinnassa käytetään järjestelmää, ohjelmisto tai muu viestintäkanava, jolla ennustetaan ja suunnitellaan tiettyjen tuotteiden kysyntää. Jotta malli toimii, se vaatii viestintää kohdemarkkinan/ryhmän kanssa.

Yhteiskehittely

Teollinen yhteiskehittely luominen tunnetaan myös massaräätälöntinä. Ydinajatus siinä on se, kuluttajien moninaiset tarpeet luovat mahdollisuuden arvonlisäykseen liiketoiminnassa. Tämän vastakohtana on tarpeisiin vastaaminen perinteisen massatuotannon keinoin: yksi malli sopii kaikille.