Kiertotalousohjelmasta vauhtia tekstiili- ja muotialan ratkaisujen skaalaamiseen

Valtioneuvosto julkaisi viime viikolla ehdotuksen Suomen kiertotalouden strategiseksi ohjelmaksi. Sen visio on, että vuonna 2035 Suomi on hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta. Tavoitteena on muutos, jolla kiertotaloudesta luodaan talouden uusi perusta. Tekstiili- ja muotiala toivoo ohjelman vauhdittavan markkinaehtoista siirtymää kohti kiertotaloutta.

Kiertotalouden strategisessa ohjelmassa esitetään tavoitteet ja keinot, joilla Suomi hillitsee luonnonvarojen ylikulutusta, torjuu ilmastonmuutosta ja luonnon köyhtymistä sekä vahvistaa taloutta ja työllisyyttä. Tavoitteiden saavuttamiseksi ohjelmassa ehdotetaan 41 erilaista toimenpidettä ja suositusta kiertotalouden edistämiseen.

”Ohjelmassa kiertotaloutta lähestytään laajasti. Muutosta pyritään edistämään kehittämällä sääntelyä sekä luomalla kannusteita sekä yrityksille että kuluttajille. Tällainen lähestymistapa tuntuu tehokkaalta erityisesti tekstiilialalla, joka tulee nopeasti lähelle meidän jokaisen arkea”, sanoo Suomen Tekstiili & Muoti ry:n johtava asiantuntija Satumaija Mäki.

EU-tasolla resurssi-intensiivinen tekstiiliala on nostettu yhdeksi komission kiertotalouden toimintasuunnitelman fokusalueista. Työ tekstiilistrategian ympärillä on käynnistymässä tänä vuonna.

Suomen kiertotalouden strategisessa ohjelmassa tekstiileihin viitataan vain muutamien esimerkkien kohdalla. Ohjelman toimenpide-ehdotukset muokkaavat kuitenkin koko liiketoimintaympäristöä ja vaikuttavat siten myös tekstiilialaan.

”Tulevaisuudessa menestyminen vaatii yrityksiltä uudistumiskykyä ja rohkeutta kokeilla uusia liiketoimintamalleja. Muutoksen tueksi odotamme erityisesti toimia, jotka nostavat kierrätysmateriaalien arvoa, synnyttävät niille markkinoita ja kannustavat liiketoiminnan palvelullistamiseen”, Mäki sanoo.

Ohjelman sisältöä ja toimenpiteitä tekstiilialan näkökulmasta käydään tarkemmin läpi Tekstiilien kiertotalouden ajankohtaisfoorumissa torstaina 11.3.2021.

Tutustu Kiertotalouden strategiseen ohjelmaan ympäristöministeriön sivuilla

Lue myös:

Stjm.fi: EU tarttuu tekstiiliteollisuuden haasteisiin tekstiilistrategialla – osallistu ja vaikuta

Fablehti.fi: Tekstiiliala etenee kohti hiilineutraalisuutta – näin yhteiskunta voi vauhdittaa muutosta

 

Ajankohtaista aiheesta

Kestävyyssääntely etenee – yritysvastuudirektiivi astuu voimaan heinäkuussa

Ekosuunnitteluasetus hyväksytty: yritysten näkökulmien huomioiminen tuoteryhmäkohtaisten kriteerien valmistelutyössä on erittäin tärkeää

Uutishuone