Kiinaan uusi tuoteturvallisuusstandardi lastenvaatteille

Kiinassa astui voimaan kesäkuun alussa ensimmäinen pakollinen tuoteturvallisuusstandardi vauvojen (alle 36kk) ja isompien lasten (3-14 vuotiaat) vaatteille.

Vaatimukset on suunnattu Kiinan markkinoille, eli ne koskevat sekä Kiinassa vaatteita valmistavia että Kiinaan vieviä yrityksiä.

Uudet tuoteturvallisuusvaatimukset puuttuvat tuotteissa käytettyihin kemikaaleihin. Kieltolistalle siirrettiin muun muassa kuusi eri ftalaattia sekä raskasmetalleja, kuten kadmium ja lyijy. Standardissa otetaan kantaa myös tuotteissa oleviin naruihin ja nyöreihin. Lisäksi standardiin on sisällytetty vaatimuksia tekstiilien värienkestolle, täytemateriaaleille sekä lisätarvikkeille.

Tuoteturvallisuuskategorioita on kolme: luokka A sisältää vaatimukset kaikille vauvojen ja imeväisikäisten vaatteille, luokka B sisältää ihoa vasten tulevien vaatteiden vaatimukset ja luokka C muut.

Standardin siirtymäaika on 1.6.2016 – 30.5.2018. Siirtymäajan puitteissa saa vielä myydä sellaisia lastenvaatteita, jotka täyttivät ennen standardia voimassa olleet vaatimukset. Uuden standardin odotetaan ohjaavan valmistajia parantamaan valmistamiensa tuotteiden turvallisuutta ja laatua.

Standardi on olemassa vasta kiinaksi, ja sen sisältämien vaatimusten lopullinen sisältö voidaan vahvistaa vasta virallisen käännöksen valmistuttua.