Kolmanneksella alan yrityksistä liikevaihto on romahtanut yli 50 %

Yli 70 prosenttia tekstiili- ja muotialan yrityksistä on jo lomauttanut tai aikoo lomauttaa henkilöstöään. Monen yrityksen liikevaihto on romahtanut. Alan yrityksillä on akuutti tarve tukitoimille, ja valtaosa yrityksistä on hakenut tai on aikeissa hakea valtion koronakriisiin myöntämiä tukia.

Koronakriisi on romahduttanut monien tekstiili- ja muotialan yritysten liikevaihdon. Suomen Tekstiili & Muoti ry:n koronakyselyssä yli kolmannes alan yrityksistä kertoi, että niiden liikevaihto on pudonnut yli 50 prosenttia normaaliin huhtikuuhun verrattuna.

Kuluttajatuoteyritykset ovat tällä hetkellä isommissa vaikeuksissa, ja niillä liikevaihto on laskenut keskimääräistä enemmän.

Osalle alan yrityksistä helpotusta liiketoiminnan kriisiin tuo kasvomaskien ja terveydenhuollon suojavaatteiden lisääntynyt kysyntä.

Kuva: Miten arvioitte yrityksenne liikevaihtoa huhtikuussa 2020 verrattuna normaaliin huhtikuuhun?

Lomautukset lisääntyneet viime viikkoina

Yli 70 prosenttia yrityksistä kertoo lomauttavansa henkilöstöään. Yli puolet kertoo jo tehneensä lomautuksia. Maaliskuun loppuun verrattuna lomautukset ovat lisääntyneet. Lomautuksia on tehty enemmän yrityksissä, jotka toimivat suoraan kuluttajarajapinnassa.

Valtaosa yrityksistä tarvitsee tukea

Peräti 83 % tekstiili- ja muotialan yrityksistä on hakenut tai on aikeissa hakea koronatilanteeseen tukea valtiolta, kuten Business Finlandin tai ELY-keskuksen tukia. Kaikkien toimialojen yrityksistä tukia on hakenut keskimäärin vain 57 %.

Lainojen lyhennysvapaita ja vuokran helpotuksia on hakenut noin puolet alan yrityksistä.

”Erityisesti vuokran alennukset tai vuokravapaat kuukaudet olisivat tässä tilanteessa tärkeä helpotus niille yrityksille, joilla on omia myymälöitä. Kiinteät kulut juoksevat vaikka kuluttajat eivät nyt liiku eikä asiakkaita ole. Tekstiili- ja muotialan myymälät tarvitsevat vuokrahelpotuksia yhtä kipeästi kuin esimerkiksi ravintola-ala”, Anna-Kaisa Auvinen sanoo.

Neljä viidestä uskoo yritystoiminnan jatkuvan

Yli 80 % tekstiili- ja muotialan yrityksistä uskoo liiketoimintansa jatkuvat kriisin jälkeenkin. Vastaajista 11 prosenttia mainitsee, että yritys on vaarassa ajautua konkurssiin. Luvut ovat lähes samat kuin elinkeinoelämässä keskimäärin. ”Paljon riippuu nyt siitä, kuinka pitkään kriisi jatkuu. Yritykset elävät nyt hyvin epävarmassa tilanteessa”, Anna-Kaisa Auvinen sanoo.

Liite: Koronakyselyn tulokset (pdf)

14.-15.4.2020 toteutettuun kyselyyn vastasi 88 Suomen Tekstiili & Muoti ry:n jäsenyritystä eli 47 prosenttia liiton jäsenistä. Kyselyn vastaajajoukko edustaa kattavasti tekstiili- ja muotialan eri toimintoja: kuluttajatuotteita valmistavia vaate- ja sisustusyrityksiä, työ- ja suojavaateyrityksiä sekä alan materiaalivalmistajia ja teollisia tuottajia. Vastaajayritykset työllistävät Suomessa yli 3 300 henkilöä ja tekevät yli 680 miljoonaa euroa liikevaihtoa vuodessa. Kysely on osa EK:n koronakyselyä.

Ajankohtaista aiheesta

Talouskatsaus: Tekstiili- ja muotialalla takana kasvun vuosi 2022, mutta yleinen epävarmuus ja kohoavat kustannukset varjostavat tulevaa kevättä

Suomalaiset käyttävät vaatteisiin, kodintekstiileihin ja jalkineisiin 920 euroa vuodessa

Uutishuone