Kolme askelta ihmisoikeuksien edistämiseen

OECD:n vaateteollisuuden toimijoille suunnattu ihmisoikeusfoorumi keräsi Pariisiin lähes 400 alan edustajaa, päättäjää, viranomaista ja kansalaisjärjestöjen edustajaa keskustelemaan ihmisoikeuksiin liittyvistä haasteista valmistusketjuissa.

Kahden päivän aikana keskusteluissa toistui kolme teemaa, joilla ihmisoikeuksia voitaisiin edistää globaaleissa toimitusketjuissa: yhteiset pelisäännöt, läpinäkyvyys ja yhteistyö.

1. Yhteiset pelisäännöt konkreettisten toimenpiteiden edistämiseksi

YK julkisti yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet vuonna 2011. Niissä määritellään, että jokaisella yrityksellä on koosta ja toimintamaasta riippumatta vastuu kunnioittaa ihmisoikeuksia. OECD puolestaan julkaisi vaate- ja kenkäalalle suunnatun oppaan ohjaavien periaatteiden noudattamisesta vuonna 2017.

Joissain maissa, kuten esimerkiksi Ranskassa, Saksassa ja Hollannissa periaatteiden noudattamista on jo lähdetty edistämään lainsäädännöllä ja sitoumuksilla.

OECD:n foorumissa monet toimijat peräänkuuluttivat yhteisiä pelisääntöjä konkreettisten toimenpiteiden edistämiseksi. Heidän näkemyksensä mukaan yhteiset pelisäännöt helpottaisivat yritysten selvitystyötä, kun kaikilla valmistusketjun toimijoilla olisi velvollisuus jakaa tietoa.

2. Läpinäkyvyys lisää kuluttajien luottamusta ja auttaa tehostamaan toimintaa

Tekstiili- ja muotialan valmistusketjut ovat tunnetusti pitkiä ja moniulotteisia. Jotta yrityksellä on mahdollisuus tunnistaa toimitusketjuunsa liittyvät riskit ja puuttua niihin, täytyy omien tuotteiden valmistusketju tuntea.

Myös kuluttajien odotukset yritysten valmistusketjun läpinäkyvyyttä kohtaan kasvavat jatkuvasti. Kuluttaja ei kuitenkaan voi varmistua tuotteiden vastuullisuudesta, jos yritys ei viesti niiden valmistusketjusta tai ihmisoikeuksien edistämiseen liittyvistä toimenpiteistä.

OECD:n foorumissa omaa valmistusketjuaan jäljittäneet toimijat kertoivat, että läpinäkyvyys on lisännyt kuluttajien luottamusta brändiin. Lisäksi se on auttanut tehostamaan yritysten omaa toimintaa.

3. Yhteistyön avulla ratkaisu alan kriittisimpiin kysymyksiin

Tutkimuksia ja selvityksiä tekstiili- ja muotialan tyypillisistä ihmisoikeusrikeistä on tehty runsaasti. Lisäksi erilaisia järjestelmiä ja työkaluja on tarjolla satoja. Valmistusketjujen avaaminen ja niihin liittyvien riskien tunnistaminen vaatii kuitenkin pitkäjänteistä yhteistyötä ketjun eri toimijoiden ja sidosryhmien kanssa.

Yksittäisen yrityksen vaikutusmahdollisuudet globaaleihin ihmisoikeushaasteisiin ovat rajalliset. Vastuu ihmisoikeuksien kunnioittamisesta on kuitenkin sama riippumatta yrityksen koosta tai toimintamaasta. OECD:n foorumissa yrityksiä kannustettiinkin yhdistämään voimansa ja panostamaan alan kriittisimpien kysymysten ratkaisemiseen.

Mistä liikkeelle?

Ihmisoikeudet ovat laaja kokonaisuus, joiden liittäminen osaksi yrityksen päivittäistä toimintaa voi tuntua alkuun haastavalta. Aiheeseen pureudutaan Suomen Tekstiili & Muoti ry:n Ihmisoikeudet tekstiili- ja muotialan yrityksissä -koulutuksessa 26.3.2019. Lue lisää koulutuksesta ja ilmoittaudu mukaan!