Komissio käynnistää julkisen kuulemisen CMR-aineiden rajoituksista kuluttajien tekstiilituotteissa

Euroopan komissio on käynnistänyt REACHin Artiklan 68(2) mukaisen julkisen kuulemisen CMR-aineiden eli syöpävaarallisten, perimää vaurioittavien ja lisääntymiselle vaarallisten aineiden rajoittamisesta kuluttajien tekstiilituotteissa.

Article image

Tekstiilituotteet valittiin menettelyyn ensimmäisenä, sillä todennäköisimmin juuri tekstiilien myötä kuluttaja voi altistua CMR-aineille joko pitkäaikaisesti tai toistuvasti lyhyitä aikoja.

Kuulemisen tavoitteena on rajoittaa tiettyjä luokkiin 1A ja 1B kuuluvia, tekstiilituotteissa mahdollisesti käytettäviä CMR-aineita.

Komissio on laatinut näistä aineista REACH XVII liitteeseen lisättävän erillisen, alustavan listan yhdessä ECHAn ja jäsenmaiden viranomaisten kanssa.

Kuulemismenettelyn avulla komissio pyrkii keräämään tietoa kyseisten aineiden mahdollisesta käytöstä tekstiilituotteissa sekä saamaan lisätietoa rajoitusten sosio-ekonomisista vaikutuksista.

Kyselylomakkeeseen voit vastata täällä. Kyselyn vastausaikaa on jatkettu 22.3.2016 asti.

Mikäli vastaatte kyselyyn, olisi siitä hyvä saada tieto Satu Nissi-Rantakömille, jotta tarvittaessa voimme lähettää myös koostetusti tietoa komissiolle.

Lisätietoja