Komissiolta ehdotus tekstiilialan tuottajavastuusta – vastuu tuotteen koko elinkaaresta valmistajille ja maahantuojille

Euroopan komissio on antanut lainsäädäntöehdotuksen, jonka tarkoituksena on vähentää tekstiilialan ympäristövaikutuksia ja samalla parantaa alan työllisyyttä. Ehdotus koskee tekstiilien valmistajia ja maahantuojia ja pyrkii luomaan yhtenäiset säännöt tuottajavastuun osalta.

Euroopan komissio on antanut 5.7. lainsäädäntöehdotuksen jätepuitedirektiivin muuttamiseksi. Komissio ehdottaa, että tekstiilien valmistajille ja maahantuojille säädetään vastuu tekstiilituotteiden koko elinkaaresta. Tarkoituksena on edistää tekstiilien erilliskeräyksen, lajittelun, uudelleenkäytön ja kierrätysalan kehittymistä EU:ssa tekstiilistrategian mukaisesti.

”Suhtaudumme myönteisesti, että EU:hun luodaan yhteisiä pelisääntöjä ja yhdenmukaistetaan sääntelyä tuottajavastuun osalta. Tällä hetkellä EU:n sisämarkkinoilla on erilaisia käytäntöjä, mikä aiheuttaa haasteita suomalaisille yrityksille, jotka vievät tuotteitaan Eurooppaan”, toteaa Emilia Gädda, Suomen Tekstiili & Muoti ry:n johtava kiertotalousasiantuntija. 

Ehdotuksen mukaan tuottajavastuu koskisi kotitalouksien vaatteita, asusteita, jalkineilta ja kodintekstiileja kaikkialla Euroopassa. Komissio ehdottaa, että tuottajat vastaavat tuotteiden keräämisestä, kuljetuksesta sekä lajittelusta uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen sekä jätteen käsittelystä. Ehdotuksessa painotetaan jätehierarkian mukaista etenemistä. Kierrätyksen osalta etusijalla tulee olla kuidusta kuiduksi -kierrätys. 

Tuottajavastuu tulee koskemaan myös kansainvälisiä verkkokauppatoimijoita, jos he tarjoavat tuotteitaan EU-alueelle. Tuottajat velvoitetaan rekisteröitymään kunkin jäsenvaltion perustamaan ja hallinnoimaan rekisteriin ennen tuotteiden saattamista markkinoille.     

”Kansainvälisten verkkokauppojen mukaan ottaminen tuottajavastuun piiriin on erittäin tervetullutta. On tärkeää, että jokainen yritys, joka saattaa tuotteita markkinoille, osallistuu niiden elinkaarenaikaisten kustannusten hoitamiseen. Kysymyksiä herättää kuitenkin se, miten tämän kokonaisuuden valvonta tullaan järjestämään”, jatkaa Gädda. 

Lainsäädännön toimeenpanossa on huolehdittava siitä, että kansallinen tuottajavastuujärjestelmä tulisi olemaan kustannustehokas ja ottaisi huomioon ympäristöhyödyt, kiertotalouden edistämisen sekä kiertotalouden mukaiset liiketoimintamallit. 

”Huolena on se, että tuottajavastuujärjestelmästä aiheutuvat kohtuuttomat kustannukset siirtyvät suoraan kuluttajien maksettavaksi ja vaikuttavat heidän ostovoimaansa, mikä puolestaan vaikuttaa suoraan myös toimialan yritysten kilpailukykyyn”, muistuttaa Gädda. 

Ennakoidakseen lainsäädännöstä aiheutuvia mahdollisia kustannusvaikutuksia Suomen Tekstiili & Muoti ry ja Suomen Kiertovoima KIVO ry käynnistivät toukokuussa 2023 esiselvityshankkeen tekstiilien tuottajavastuusta. Hankkeen tavoitteena on luoda kolme tekstiileille soveltuvaa ehdotusta tuottajavastuumalleista, joissa huomioidaan koko tekstiilialan arvoketju sekä sen toimijoiden näkökulmat ja heihin kohdistuvat vaikutukset.  

Direktiiviehdotuksia aletaan käsitellä yksityiskohtaisemmin Euroopan unionin neuvoston työryhmässä ja Euroopan parlamentissa syksyllä 2023. STJM osallistuu mielellään lainvalmisteluun ja on muutoinkin valmis tukemaan työtä omalla panoksellaan.

Mikä ihmeen tuottajavastuu?

  • Tuottajavastuulla tarkoitetaan tuottajan velvollisuutta huolehtia markkinoille saattamistaan tuotteista myös niiden elinkaaren loppupäässä, eli tuotteiden uudelleenkäytön, kierrätyksen ja jätehuollon järjestämistä.
  • Tekstiilien tuottajavastuu pyrkii ennaltaehkäisemään jätteen syntymistä ja edistää tekstiilien erilliskeräyksen, lajittelun, uudelleenkäytön ja kierrätysalan kehittymistä EU:ssa tekstiilistrategian mukaisesti.
  • Tuottajat velvoitetaan rekisteröitymään kunkin jäsenvaltion perustamaan ja hallinnoimaan rekisteriin ennen tuotteiden saattamista EU:n markkinoille.
  • Uusi lainsäädäntö pyrkii myös selventämään sitä, mikä on jätettä ja mikä uudelleenkäyttöön sopivaa tekstiiliä.
  • Mikroyritykset (alle 10 työntekijää ja alle 2 milj. € liikevaihto) ovat ehdotuksen ulkopuolella.
  • Arvioitu direktiivin täytäntöönpano jäsenvaltioissa vuosina 2026-2027.
  • EU:ssa syntyy tekstiilijätettä 12,6 milj. tn./ vuosi.
  • Pelkästään vaate- ja jalkinejätettä syntyy noin 12 kg / hlö / vuosi.
  • Tällä hetkellä vain hieman yli 20 % kuluttajille tarkoitetuista tekstiilijätteistä kerätään erikseen uudelleenkäyttöä tai kierrätystä varten ja loput poltetaan tai viedään kaatopaikalle.

Emilia Gädda

Johtava asiantuntija, vastuullisuus & kiertotalous

+358 41 545 8142
emilia.gadda@stjm.fi

Ajankohtaista aiheesta

Vaatevallankumousta vietetään kymmenettä kertaa

VTT:n vetämässä PESCO-UP-hankkeessa kehitetään polyesteri-puuvillajätteen kierrätystä

Uutishuone