Korean kuluttajamarkkinoille elämäntapa ja eettisyys edellä

Kuluttajakäyttäytyminen on muuttumassa merkittävästi Etelä-Koreassa. Business Finlandin julkaisema tuore Future Watch -tutkimus arvioi, mitkä muutosilmiöt vaikuttavat korealaisen kuluttajan valintoihin nyt ja lähitulevaisuudessa, ja millainen liiketoimintaympäristö maa on erityisesti kuluttajaliiketoiminnan näkökulmasta.

Etelä-Korean demografinen rakenne on poikkeuksellinen, sillä kokonaishedelmällisyysluku on alle 1. Kuluttajia on kuitenkin yli 50 miljoonaa, ja Etelä-Korea on Kiinan ja Japanin jälkeen Suomen kolmanneksi tärkein kauppakumppani Aasiassa. Markkinoihin kannattaa siis tutustua. Samalla on hyvä tiedostaa, että menestyminen Korean kilpailluilla markkinoilla edellyttää sekä paikallista kumppania ja kykyä sopeutua markkinoiden vaatimuksiin että riittäviä resursseja ja markkinointibudjettia.

Keskeisiä huomioita tutkimustuloksista

Shopping reinvented: Business Finlandin teettämä Future Watch -tutkimus kertoo, että verkko- ja mobiilikauppa on tärkein vähittäismyyntikanava Koreassa. Siellä omaksutaan nopeasti erilaisia teknologioita ja myös virtuaalitodellisuus, tekoäly ja big data muuttavat vähittäiskaupan markkinoita. Brändin merkitys korostuu Koreassa, sillä kuluttajat odottavat saavansa brändistä arvoa.

Korealaisten elämä on hektistä ja erilaiset aikaa säästävät tuotteet ja palvelut ovat kasvussa. Kiireiset ihmiset kaipaavat ja arvostavat arkea helpottavia tuotteita. Tehokas jakelu on tärkeää, korealaiset eivät ole tottuneet odottelemaan.

Loner lifestyle: Etelä-Koreassa käytetään termiä solo economy, sillä sekä yhden ihmisen taloudet että yhden ihmisen tuotteet ovat yleisiä. Sinkkutaloudet satsaavat vaatteisiin, vapaa-aikaan ja matkusteluun. Kiinnostavaa on, että korealaiset haluavat yksilöllisiä tuotteita ja maasta löytyy niin itse sävytetyn huulipunan kuin personoidun vedenkin markkinat.

Connected consumers: Koreassa fyysinen ja virtuaalinen maailma ovat kietoutuneet toisiinsa (internet of everything, IoE), ja muotitrendit tulevat verkosta. Kuluttajat ovat verkottuneita ja toisten kuluttajien suositukset ovat tärkeitä. Verkko on brändeille tärkeä kanava kuluttajien tarpeiden ennakoimiseen. Kuluttajat toimivat myös myyjänä (Sell-sumer), ja jo ostaessa saatetaan miettiä, mikä on tuotteen jälleenmyyntiarvo.

Healthy living: wellness-trendi on edelleen nousussa ja niin fyysinenkin kuin henkinenkin hyvinvointi on arvossaan. Ikääntyvä väestö ja tiedostavat milleniaalit ovat kasvavia kohderyhmiä hyvinvointia edistäville tuotteille ja palveluille.

Ethical living: Eettisyys on Koreassa vielä heikko trendi, mutta nousussa. Eettisyyteen liitetään tässä niin elintavat, ympäristötietoisuus, eläinten hyvinvointi kuin sosiaalinen etiikkakin. Jälkimmäinen viittaa tutkimuksessa myös sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Kiinnostava havainto on, että Koreassa sukupuolten väliset erot hälvenevät. Tämä näkyy unisex-tuotteina ja esimerkiksi siinä, että meikkaava mies ei ole Koreassa enää harvinaisuus.

Pohjoiseurooppalaisia yrityksiä pidetään Koreassa ”puhtaina” ja eettisinä. Korealaisilla on erittäin hyvä kuva Suomesta. Suomi edustaa korkeaa teknologiaa, puhdasta luontoa ja pohjoismaista designia ja Koreassa suorastaan ihannoidaan suomalaista elämäntapaa. Olisiko tässä mahdollisuus suomalaisbrändeille?

Lue lisää Business Finlandin julkaisemasta Future Watch: Consumer Trends in South Korea -tutkimuksesta, joka sisältää myös runsaasti vinkkejä suomalaisbrändeille.