Korona-aika on muuttanut suomalaisten kulutustottumuksia – jopa 70 prosenttia aikoo ostaa tulevaisuudessa enemmän suomalaisia palveluja ja tuotteita

VTT, Suomen Tekstiili & Muoti ja YIT selvittivät kuluttajille tehdyssä kyselytutkimuksessa, kuinka suomalaisten kuluttaminen on muuttunut korona-aikana ja miten he suhtautuvat tulevaisuuteen. Suomalainen on korona-aikana alkanut kiinnittämään enemmän huomiota kuluttamiseensa ja haluaa tulevaisuudessa ostaa vastuullisemmin, harkiten ja tarpeeseen. Vaikka kuluttaminen on yleisesti vähentynyt, viidennes vastaajista on valmiita maksamaan yksittäisestä tuotteesta enemmän, koska ostopäätökseen vaikuttavat kestävyys, laatu ja kotimaisuus.

Kodista on tullut korona-aikana entistä tärkeämpi paikka ja ihmiset kokevat sen merkityksen vielä kasvavan tulevaisuudessa. Tästä syystä asumiseen ollaan valmiita panostamaan taloudellisestikin enemmän. 42 prosenttia vastaajista kertoo ostaneensa kodintekstiilejä enemmän, kuin ennen pandemiaa. Kodinelektroniikka (48 %), huonekalut (46 %) ja kodintekstiilit (39 %) ovat kolme tärkeintä kohdetta mihin halutaan satsata tulevaisuudessa.  

Kestävyys ja laatu vaikuttavat suomalaisten ostopäätöksiin 

Eniten suomalaisten ostopäätökseen vaikuttavat sekä kodintekstiileissä että vaatteissa tuotteen kestävyys ja laatu. Vaatteiden osalta käyttömukavuus ja hinta ovat seuraavana. Kodintekstiileissä hinta, käyttömukavuus ja helppohoitoisuus korostuivat. Neljännes vastaajista kertoi suomalaisen valmistuksen olevan yksi tärkeimmistä tekijöistä ostopäätöksessä tekstiilien ja vaatteiden osalta. 

”39 prosenttia kyselyyn vastanneista kertoi ostaneensa korona-aikana yleisesti enemmän Suomessa valmistettuja tuotteita, kuin ennen koronaa, ja jopa 70 prosenttia arvioi ostavansa tulevaisuudessa enemmän suomalaisia tuotteita ja palveluita”, kertoo Anne Ruokamo  Suomen Tekstiili & Muoti ry:stä. 

Kuvio: Mitkä asiat vaikuttavat suomalaisten ostopäätökseen yhä enemmän nykyhetkessä. Kuviosta näkee kuinka moni valinnut ko. asian kolmen tärkeimmän joukkoon. N=1000 18 – 75 vuotiaat.

 

Ostoksia suunnitellaan ja tehdään internetissä 

Noin neljännes vastaajista kertoi verkkokauppaostamisen lisääntyneen, lisäksi puolet kertoi käyttävänsä internetiä suunnitellessaan ostoksiaan. Yritysten erilaisia sosiaalisen median kanavia hyödynnetään tuote- ja hintavertailuissa, vaikka itse tuote saatetaankin käydä ostamassa myymälästä. Myös erilaiset blogit ja perinteiset lehdet toimivat inspiraationa vaatteiden ja kodintekstiilien ostamisessa.  

Suomalaiset vaikuttavat vastuullisilta ja harkitsevilta kuluttajilta. Vain pieni osa vastaajista tekee heräteostoksia. Neljännes suomalaisista ostaa vaatteita ja kodintekstiilejä tarpeeseen. Yli 55 – vuotiaiden ryhmässä korostui ostaminen vasta sitten kun entinen on mennyt rikki tai jäänyt isoksi/pieneksi. 

Tekstiilien kierrättäminen kiinnostaa 

Vastaajista 40 prosenttia kertoo arvomaailmansa ja kulutustottumuksiensa muuttuneen pysyvästi korona-aikana. Vaatteiden ja kodintekstiilien käyttöikää on pidennetty, niitä on lahjoitettu (29 %), korjattu (23 %) ja myyty (21 %) enemmän kuin ennen koronapandemiaa. 

Suomessa valtakunnallisesti kattavan tekstiilijätteen keräysjärjestelmän on tarkoitus olla toiminnassa viimeistään vuonna 2023. Tekstiilijätteen keräysastiat tuodaan keräyspisteille muiden keräysastioiden (esim. lasi, muovi) viereen. 73 prosenttia on kiinnostunut toimittamaan tekstiilijätteen erilliskeräykseen ja yli puolet vastaajista ovat kiinnostuneita ostamaan kierrätysmateriaalista valmistettuja vaatteita ja kodintekstiilejä. 

”Viidenneksellä vastaajista tekstiilien käyttöiän pidentämisen uskotaan lisääntyvän myös tulevaisuudessa, joten lisäpalveluiden edelleen kehittäminen voisi tuoda myös uusia liiketoimintamalleja Suomeen”, pohtii Sanna Vassinen Suomen Tekstiili & Muoti ry:stä. 

 

Kysely toteutettiin joulukuussa 2021 yhteistyössä VTT:n, Suomen Tekstiili & Muoti ry:n ja YIT:n kanssa. Kyselytutkimuksessa selvitettiin korona-ajan kulutuskäyttäytymistä ja kuluttajien tulevaisuuden odotuksia. Kyselyyn vastasi 1000 suomalaista. Kyselyn aineisto on kansallisesti edustava iän, sukupuolen ja asuinpaikan mukaan ikäryhmässä 18–75-vuotiaat. Kyselyn aineisto kerättiin Bilendi Oy:n internet-paneelissa. 

Kyselytutkimuksen tuloksista järjestetään webinaari keskiviikkona 11.5.2022 klo 9:00 – 10:30. Webinaari on avoin ja maksuton Suomen Tekstiili & Muoti ry:n jäsenyrityksille. Ilmoittaudu webinaariin täältä.

VTT:n uutinen kyselytutkimuksesta, julkaistu 17.2.2022.

Ajankohtaista aiheesta

Näytös24 esitteli monipuolista osaamista ja uusia luovia ratkaisuja – liitto palkitsi Lauri Greisin ja Sini-Pilvi Kiilusen

Talouskatsaus: Yritysten näkemykset synkenneet, tulevaan suhtaudutaan epäilevästi

Uutishuone