Kotikeittiön uunikintaat tiukempien vaatimusten piiriin

Uudessa henkilönsuojainasetuksessa on uusi suojaimeksi luokiteltava tuote, kotikäyttöön tarkoitetut uunikintaat.

Uunikintailla on siis jatkossa oltava vaatimustenmukaisuusvakuutus, ne on tyyppitarkastettava arviointilaitoksessa (Suomessa Työterveyslaitos) ja CE-merkittävä arviointilaitoksen numeron kera. Lisäksi valmistajalle vaaditaan vuosittain auditoitava laadunvalvontajärjestelmä.

Kun kuumuusriski on yli 100 astetta, suojain kuuluu kategoriaan III eli suojaa hyvin vakavilta seurauksilta. Tällaisia tuotteita, kuten uunikintaita, koskevat mainitut velvoitteet. EU-tasolla keskustellaan kuitenkin, riittäisivätkö yksityiskäyttöön tarkoitetuille uunikintaille alemman kategorian vaatimukset, jolloin valvontajärjestelmää ja sen auditointia ei vaadittaisi.

Ammattikäyttöön tarkoitetut kintaat ovat olleet henkilönsuojaimia ennenkin. Suomi vastusti yksityiskäyttöön tarkoitettujen kintaiden ottamista henkilönsuojaimiksi asetusta laadittaessa.

Kannattaa huomata, että käsitöinä tehtäviä patalappuja asetus ei koske. Asetus kattaa kaupallisesti myytävät uunikintaat, ei vaikkapa omaksi iloksi tai sukulaiselle lahjaksi tehtyjä patalappuja tai uunikintaita.

Uusi henkilönsuojainasetus (EU) 2016/425 tuli voimaan syksyllä 2016. Asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa ilman erillistä kansallista implementointia. Nykyinen direktiivi 89/686/ETY kumotaan 21.4.2018, mutta sen mukaisia suojaimia saa saattaa markkinoille vielä 21.4.2019 saakka.

Haasteena toimijoille on tällä hetkellä se, että kotikäyttöön tarkoitetuille uunikintaille ei ole vielä standardinmukaisia vaatimuksia. Standardi SFS-EN 407 Suojakäsineet kuumuutta vastaan (kuumuus ja/tai tuli) on tähän asti kattanut vain ammattikäyttöön tulevat tuotteet. Sen uusiminen on aloitettu kiireellä ja mukaan tulee huomioitavaksi erikseen em. uunikintaat. Lausunnolle standardiehdotus on odotettavissa syksyllä 2017.

Lue lisää Suomen EU-komission Suomen edustuston kirjoituksesta ”patalappudirektiivistä”.