Kotikeittiön uunikintaille uudet, tiukat vaatimukset

Kotikäyttöön tarkoitettujen uunikintaiden laatuvaatimukset kiristynevät lähivuosina huomattavasti, kun EU:n uusi henkilönsuojainasetus tulee voimaan. Jatkossa uunikintailla on oltava vaatimustenmukaisuusvakuutus, ne on tyyppitarkastettava ja CE-merkittävä.

Lisäksi valmistajalle vaaditaan vuosittain auditoitava laadunvalvontajärjestelmä.

Tämä tarkoittaa isoa muutosta. Todennäköisesti aiempaa harvempi valmistaja valmistaa patakintaita jatkossa, ja käytännössä niitä ei voi valmistaa enää ylijäämäkankaista.

Tämä tarkoittaa isoa muutosta. Todennäköisesti aiempaa harvempi valmistaja valmistaa patakintaita jatkossa, ja käytännössä niitä ei voi valmistaa enää ylijäämäkankaista. Patalappuja vaatimukset eivät koske, vaan ainoastaan kintaan muotoon muotoiltuja tuotteita. Lisäksi yksityishenkilö voi edelleen tehdä vaikkapa myyjäisiin omatekoisia patakintaita.

Uunikintaita koskevat vaatimukset ovat osa uutta EU:n henkilönsuojainasetusta. Ammattikäyttöön tarkoitetut kintaat, kuten kuumansuojakäsineet, ovat olleet henkilönsuojaimia ennenkin. Suomi vastusti yksityiskäyttöön tarkoitettujen kintaiden ottamista henkilönsuojaimiksi asetusta laadittaessa.

Henkilönsuojainasetusta käsiteltiin Suomen Tekstiili ja Muoti ry:n järjestämässä tuoteturvallisuuspäivässä. Sosiaali- ja terveysministeriön neuvotteleva virkamies Pirje Lankinen kertoi yli 30 henkilön kuulijaryhmälle uudesta henkilönsuojainasetuksesta ja sen velvoitteista.

Yksityiskäyttöön tarkoitettujen uunikintaiden tuleminen asetuksen piiriin nousi esiin yhtenä näkökulmana monen muun tärkeän asian joukosta. Henkilönsuojainasetuksen uudistuksella haluttiin yhdenmukaistaa ammatti- ja yksityiskäyttöön tarkoitettujen henkilönsuojainten kategorisointi, ja tämä toteutui kuumuudelta suojaavien tuotteiden osalta. Esimerkiksi kausivaatetus luetaan kuitenkin jatkossakin henkilönsuojaimiin vain ammattikäytössä.

Kun kuumuusriski on yli 100 astetta, suojain kuuluu kategoriaan III eli suojaa hyvin vakavilta seurauksilta. Tällaisia tuotteita, kuten uunikintaita, koskevat asetuksen mukaan alussa mainitut velvoitteet. EU-tasolla keskustellaankin nyt, riittäisivätkö yksityiskäyttöön tarkoitetuille uunikintaille alemman kategorian vaatimukset, jolloin valvontajärjestelmää ja sen auditointia ei vaadittaisi.

Tuoteturvallisuuspäivän osallistujat olivat huolissaan, milloin tieto vaatimuksista olisi saatavissa, sillä alan yrityksissä suunnitellaan jo nyt vuoden 2018 tuotteita, ja asia olisi hyvä ottaa huomioon suunnittelussa.

Pirje Lankisen mukaan aikataulu riippuu asian etenemisestä EU-tasolla. Selvyyden saaminen asiaan voi kestää vuosiakin. Nykyinen direktiivi 89/686/ETY kumotaan 21.4.2018, mutta sen mukaisia suojaimia saa saattaa markkinoille vielä 21.4.2019 saakka.

Tuotteiden konkreettiset vaatimukset ja testausmenetelmät esitetään harmonisoiduissa standardeissa. Tässä tapauksessa tarvittava standardi on SFS-EN 407 Suojakäsineet kuumuutta vastaan (kuumuus ja/tai tuli).