Koulutus 23.10.2018: Mitä jokaisen yrityksen tulisi tietää ihmisoikeuksista?

Asiakkaiden ja kuluttajien vaatimukset tuotteiden vastuullisuutta ja valmistusketjun läpinäkyvyyttä kohtaan ovat jatkuvasti kasvaneet. Myös kansallinen lainsäädäntö yritysten sitovan ihmisoikeusvastuun määrittämiseksi on lisääntynyt viime vuosina. Tule mukaan koulutukseen, jossa perehdymme ihmisoikeusvaikutusten arviointiin.

Tekstiili- ja muotialan valmistusketjut ovat tyypillisesti moniulotteisia ja globaalisti pirstaloituneita. Vain harvoilla alan toimijoista tuotantoketjun kaikki vaiheet ovat omissa käsissä.

Tänä päivänä yritysten kuitenkin odotetaan tuntevan valmistamiensa tuotteiden tuotantoketjut raaka-aineiden alkulähteille asti ja kertovan niistä avoimesti. Median ja sidosryhmien asettamat odotukset ovat usein kaikille samat riippumatta yrityksen koosta tai toimintamaasta.

YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien periaatteiden mukaan yritysten on vältettävä loukkaamasta ihmisoikeuksia ja puututtava toimintansa kielteisiin ihmisoikeusvaikutuksiin.

Ranskassa ja Iso-Britanniassa yritysten ihmisoikeusvastuun sääntelyyn on käytössä kansallista lainsäädäntöä, ja vastaavia lakihankkeita on meneillään myös Sveitsissä ja Hollannissa. Nämä vaatimukset saattavat tulla vastaan myös markkinoille pyrkiville suomalaistoimijoille.

Suomalaiset tekstiili- ja muotialan yritykset ovat työskennelleet jo pitkään vapaaehtoisesti vastuullisten toimintatapojen edistämiseksi. Liitto haluaa vauhdittaa pienten ja keskisuurten yritysten vapaaehtoisesti tekemää vastuullisuustyötä ja auttaa alan yrityksiä varautumaan sidosryhmien ja kansainvälisten markkinoiden asettamiin odotuksiin.

Lokakuussa järjestettävässä Ihmisoikeusvaikutusten arviointi -koulutuksessa käymme läpi, mitä jokaisen yrityksen tulisi tietää ihmisoikeuksista ja miten niihin liittyviä riskejä voi hallita.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan 23.10. järjestettävään koulutukseen