Koulutustarpeet esiin kyselyllä

Suomen Tekstiili & Muoti ry kartoittaa tulevaisuuden osaamis- ja koulutustarpeita toteuttamalla kyselyn alansa yrityksille ja oppilaitoksille. Pyrkimyksenä on saada hyvä kokonaiskuva alan yritysten koulutustarpeista, jotta voidaan huolehtia siitä, että alan koulutussisällöt vastaavat niitä.

Article image

”Pyrimme varmistamaan, että koulutusjärjestelmä vastaa alan yritysten laadullisiin ja määrällisiin osaamistarpeisiin sekä tukee uusien liiketoimintamallien syntymistä. Osaava työvoima luo edellytyksiä muun muassa tekstiili-innovaatioiden synnylle, vahvistaa yritysten kilpailukykyä ja tukee yritysten uudistuneita liiketoimintamalleja. Koulutuksen onkin tuettava luovuutta, yrittäjyyttä ja innovatiivisuutta”, toteaa toimitusjohtaja Anna-Kaisa Auvinen Suomen Tekstiili & Muoti ry:stä.

Osaamis- ja koulutustarpeiden lisäksi kyselyllä kartoitetaan oppilaitosten ja yritysten välistä yhteistyötä, oppisopimuskoulutuksen hyödyntämistä sekä toiveita liiton suuntaan.

Tervetuloa vastaamaan kyselyyn 24.3. mennessä!

Kysely yrityksille
Kysely oppilaitoksille